Nieuwsbrief 2021 – nr. 9

Er zijn weer nieuwe maatregelen afgekondigd waardoor geplande bijeenkomsten komen te vervallen, of worden verzet. Ook moet alles om 17.00 uur dicht, met uitzondering van de supermarkten etc. Die gaan om 20.00 uur dicht. Ook is de 1,5 meter afstand houden weer verplicht. Dit heeft natuurlijk consequenties voor enkele van onze eerdergenoemde activiteiten.

Wij informeren u daarover evenals over belangrijke wetenswaardigheden van het Jekerkwartier.

  1. Corona en Maastricht
  2. Openbaar Vervoer Binnenstad (Jekerkwartier, Kommelkwartier, Vrijthof etc.)
  3. Woningbouwplannen KPN-centrale Sint Bernardusstraat
  4. Milieuzone: extra raadsvergadering afgelast
  5. Tapijntuin: afscheid Martia Tersteeg
  6. Molenhof: verbouwing waarschijnlijk medio 2022
  7. Flitspeiling houtstook Maastricht
  8. Verdere bewonersinformatie

Lees verder

Persbericht – Betreft: Definitief vervallen openbaar vervoer Binnenstad Maastricht

Maastricht, 21 november 2021 Namens:

Buurtnetwerk Binnenstad – Marco Maessen, Bèr Prévôt                                       Buurtnetwerk Kommelkwartier – Jean Delhoofen                                     Bewonersvereniging Jekerkwartier – Marijke van Lierop

De Buurtnetwerken van de Binnenstad Zuid, zijn hoogst verontwaardigd en luiden de noodklok over de door Arriva aangekondigde sluiting van de Openbaar Vervoer (OV) routes door hun buurt. Dit na een bewogen 1,5 Corona jaar waarin bewoners, bedrijven en bezoekers van de binnenstad zuid ook al een fatsoenlijk OV moesten ontberen en daarbij volstrekt in de steek gelaten werden.
Met nu als dank een definitieve beëindiging en definitieve sluiting bushaltes.

Terwijl het OV-beleid in de huidige tijd alom uitgaat van een beter gebruik en een aantrekkelijker OV worden notabene in onze binnenstad de buurt bushaltes als Sint Pieterstraat en Hondstraat gesloten en alleen nog omleidende routes ingesteld. Een aanpak van Arriva (respectievelijk Provincie en Gemeente) die voor de buurtorganisaties en bewoners onverantwoord is.

Wij roepen de betroffen partijen (Arriva, Provincie en Gemeentebestuur) op die negatieve sluitings- spiraal te doorbreken. Ga niet uit van sluiting maar ontwikkel een inclusief alternatief voor de onze bewoners en gebruikers binnenstad.

Een toekomstbestendige oplossing die verder onafhankelijk is van de inzet van het Vrijthof als OV-verbinding: een van de belangrijkste belemmeringen voor de continuïteit en inzetbaarheid ervan. Als onomstotelijk bleek in de huidige Corona periode. Een oplossing ook die zowel een verkeersarm Vrijthof als het OV door de buurten grote voordelen kan bieden.

Ontwikkelingen 2020/2021

Op 1 juni 2020 is de horeca na de eerste lockdown weer geopend. Om de anderhalve meter maatregel na te streven werden de terrassen in de binnenstad uitgebreid. Voor de oostzijde van het Vrijthof heeft deze terrasuitbreiding plaatsgevonden aan de overzijde van het reguliere terras. Hierdoor moest het oostelijke straatdeel van het Vrijthof worden afgesloten, waardoor er geen openbaar vervoer mogelijk meer was om de haltes Markt – Vrijthof – Bouillonstraat – Tongersestraat te bedienen. Ook vervielen de haltes St Pieterstraat en Hondstraat in het Jekerkwartier. Sinds de afsluiting van het Vrijthof op 1 juni 2020 hebben wij, Buurtnetwerken Binnenstad en Kommelkwartier en Bewonersvereniging Jekerkwartier, ons ingezet voor alternatief vervoer om een groot deel van de vervallen haltes toch te kunnen bedienen. Ten gunste van de bewoners die wat slechter ter been zijn om te lopen naar de haltes aan de andere kant van de binnenstad, maar net nog niet in aanmerking komen voor Omnibuzz. Dat is tot op heden niet gelukt.

Lees verder

Van moestuintje tot sociaal baken: kartrekker Martia Tersteeg zegt Tapijntuin Maastricht vaarwel

De Limburger – 20 november 2021 door Jeroen Geerts

Initiatiefneemster Martia Tersteeg geeft het stokje door. „Het verstand zegt ‘mens, je bent 80’ en ik wil nog zoveel.” Afbeelding: Peter Schols

Martia Tersteeg stond acht jaar geleden aan de wieg van de Tapijntuin in Maastricht. Het groeide uit van een moestuintje tot een baken voor diverse sociale groepen. „Maar voor mij is het nu af.”
Lees verder

Nieuwsbrief 2021 – nr. 8

We hebben afgelopen periode enkele leuke en inspirerende ontmoetingen met elkaar gehad. Eerst was er de feestelijke herplaatsing van de bronzen haan in het Stadspark, vervolgens waren er 2 rondleidingen Tapijn. Deze rondleidingen waren dermate goed bezocht dat er komend voorjaar zeker nog één zal volgen. Het voelde goed om elkaar weer eens te kunnen zien en spreken. Helaas, door de oplopende besmettingen zijn er nu weer inperkende maatregelen nodig met als gevolg dat we weer even pas op de plaats moeten maken voor onze andere (sociale) activiteiten. Neemt niet weg dat we u graag weer informeren over belangrijke ontwikkelingen aangaande het Jekerkwartier.

1.    Corona
2.    Openbaar Vervoer Binnenstad (Jekerkwartier, Kommelkwartier, Vrijthof etc.)
3.    Fietsparkeren
4.    Woningbouw plannen KPN-centrale Sint Bernardusstraat
5.    Wetenswaardigheden over het Jekerkwartier
6.    Ledenwerving
Lees verder