Nieuwsbrief 2021 – nr. 9

Er zijn weer nieuwe maatregelen afgekondigd waardoor geplande bijeenkomsten komen te vervallen, of worden verzet. Ook moet alles om 17.00 uur dicht, met uitzondering van de supermarkten etc. Die gaan om 20.00 uur dicht. Ook is de 1,5 meter afstand houden weer verplicht. Dit heeft natuurlijk consequenties voor enkele van onze eerdergenoemde activiteiten.

Wij informeren u daarover evenals over belangrijke wetenswaardigheden van het Jekerkwartier.

 1. Corona en Maastricht
 2. Openbaar Vervoer Binnenstad (Jekerkwartier, Kommelkwartier, Vrijthof etc.)
 3. Woningbouwplannen KPN-centrale Sint Bernardusstraat
 4. Milieuzone: extra raadsvergadering afgelast
 5. Tapijntuin: afscheid Martia Tersteeg
 6. Molenhof: verbouwing waarschijnlijk medio 2022
 7. Flitspeiling houtstook Maastricht
 8. Verdere bewonersinformatie

 1. CORONA EN MAASTRICHT

Tot 19 december zullen de aanvullende nieuwe maatregelen (lock down van 17.00 tot 05 uur) bepalend zijn voor het Corona verloop. Bij ons de hoge Limburgse besmettingsgraad (1 op de 50; en de grootste Europese brandhaard), de nood in de Limburgse ziekenhuizen en de zorg.  De enige manier om nog verdergaande maatregelen te vermijden is minder besmettingen.

Wij roepen iedereen op zich aan de maatregelen te houden: zowel thuis als buiten.

 • Voor de binnenstad worden vergelijkbare (voetgangers)maatregelen als vorig jaar ingezet. Werk mee om de decemberdrukte te handelen.
 • Plan je bezoek aan de stad. Spreid je bezoek, vermijd drukte en houd je aan de 1,5 meter en de mondkapjesverplichting.
 • Magisch Maastricht gaat -zij het aangepast – door. Het gaat om een afgesloten gebied dat alleen toegankelijk is met een toegangskaartje en geldige CoronaCheck.
 • Langs het Vrijthof loopt -mede gezien de 1,5 meter afstandsnorm- het voetgangers beloop via de weg. Er is te weinig ruimte op de trottoirs langs de gevels. De huidige afsluiting OV wordt dus gecontinueerd.

Terrassen en Horeca

 • De horeca is open tot 17.00 uur, met vaste zitplaats, 1,5 m gasten afstand en CoronaCheck zowel binnen als buiten (op het terras).
 • De terrassen moeten weer terug staan op de vergunde locatie (zonder Corona uitbreidingen en andere niet vergunde situaties).

 

2. OPENBAAR VERVOER BINNENSTAD (JEKERWARTIER, KOMMELKWARTIER, VRIJTHOF ETC.)

Wij hebben onze zorgen uitgesproken over de aanpassingen van Arriva en ook de onredelijkheid om nu zonder enige reële compensatie een nieuwe dienstregeling in te zetten en onze drie centrale haltes van lijn 9 op te heffen. Ook de gemeente lijkt verrast door het door Arriva gepresenteerde plan. We zijn hierover in gesprek met de gemeente.

Samen met de buurtnetwerken Kommelkwartier en Binnenstad hebben we afgelopen week een persbericht opgesteld om onze teleurstelling over de gang van zaken uit te spreken. Zie hiervoor onze website:                                                                         Persbericht – Betreft: Definitief vervallen openbaar vervoer Binnenstad Maastricht

https://bewonersjekerkwartier.nl/2021/11/21/persbericht-betreft-definitief-vervallen-openbaar-vervoer-binnenstad-maastricht/

Evenzo willen we u attenderen op een artikel in De Limburger: “Minder bussen over Vrijthof, ringlijnen om centrum Maastricht heen: bewoners binnenstad niet blij”

https://bewonersjekerkwartier.nl/2021/11/23/minder-bussen-over-vrijthof-ringlijnen-om-centrum-maastricht-heen-bewoners-binnenstad-niet-blij/

3. WONINGBOUWPLANNEN KPN-CENTRALE SINT BERNARDUSSTRAAT

Vanwege de coronamaatregelen wordt de informatieavond van 30 november verzet naar zaterdagochtend 4 december. Onderstaand bericht is naar iedereen, die zich heeft aangemeld, verstuurd. Let op, als u niet aangemeld bent, kunt u niet naar deze bijeenkomst komen!

Geachte heer/mevrouw,

Recentelijk hebt u zich aangemeld voor onze informatieavond betreffende de herontwikkeling van de KPN centrale. Helaas zijn de regels afgelopen vrijdag weer aangepast waardoor onze geplande informatieavond op 30 november a.s. van 18:00 tot 19:45 niet door kan gaan. Ondanks dat geven wij er nadrukkelijk de voorkeur aan om de plannen in een fysieke bijeenkomst aan u te presenteren. 

Om dit mogelijk te maken hebben wij besloten om de bijeenkomst te verplaatsen naar zaterdag 4 december a.s. Gezien het aantal aanmeldingen en de beschikbare ruimte in relatie tot de geldende beperkingen zijn we genoodzaakt om twee bijeenkomsten te organiseren, hiervoor hebben wij een indeling gemaakt o.b.v. de aanmeldingen. 

U bent ingedeeld op zaterdag 4 december van 9:30 tot 11:00 uur, Stayokay Maasboulevard 101 te Maastricht

U bent ingedeeld op zaterdag 4 december van 11:30 tot 13:00 uur, Stayokay Maasboulevard 101 te Maastricht

Let op:

Bij de entree wordt uw uitnodiging (deze email), QR-code en uw legitimatie door Stayoaky gecontroleerd. Indien u niet over de juiste QR-code beschikt of geen uitnodiging hebt ontvangen, bent u helaas niet welkom. Wij rekenen op uw medewerking en zien uit naar uw komst!

Wij communiceren vanaf nu uitsluitend per email met u.  

Met vriendelijke groet,

Capricorn Capital Group BV

4. MILIEUZONE: EXTRA RAADSVERGADERING AFGELAST

Er was een extra stadsronde Milieuzone gepland voor woensdag 1 december. Vanwege de coronamaatregelen zou deze digitaal gehouden worden. Echter, veel mensen hebben bezwaar gemaakt tegen deze digitale bijeenkomst. Voor een goede inspraak en uitwisseling van de bezwaren van bewoners en insprekers vinden de meesten van hen het noodzakelijk om elkaar ook in levende lijven te kunnen zien en spreken. Vandaar dat besloten is deze bijeenkomst te laten vervallen. Er komt waarschijnlijk in februari 2022 een nieuwe gelegenheid.

5. TAPIJNTUIN: AFSCHEID MARTIA TERSTEEG

DE TAPIJNTUIN: VAN KAZERNE NAAR…. GROENE PAREL

Na 8 jaar neemt Martia Tersteeg op afscheid als voorzitter van de Stichting Tapijntuin. De Tapijntuin, midden in het centrum van Maastricht, heeft zich onder Martia’s leiding ontwikkeld tot een bruisende plek waar via de natuur sociale verbindingen en educatie elkaar ontmoeten.

De datum van het afscheid is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar 10 maart 2022.

CADEAUTIP? In plaats van een cadeau stelt Martia een donatie aan de Tapijntuin erg op prijs. BANKNUMMER TRIODOS BANK: NL89TRIO0197 8648 56.

Het bestuur van BJK wil Martia van harte bedanken voor haar onuitputtelijke energie en inzet om op deze locatie een fantastische groene parel te ontwikkelen. Haar wens voor een donatie aan de Tapijntuin hebben wij van harte vervuld.

Zie ook het artikel in De Limburger d.d. 20/11/2021: “Van moestuintje tot sociaal baken: kartrekker Martia Tersteeg zegt Tapijntuin Maastricht vaarwel”

https://bewonersjekerkwartier.nl/2021/11/20/van-moestuintje-…astricht-vaarwel/

6. MOLENHOF: VERBOUWING WAARSCHIJNLIJK MEDIO 2022

In mei 2020 hebben wij in onze Nieuwsbrief geschreven dat Molenhof een nieuwe eigenaar heeft:zorginstantie Orpeagroup. Naam holding: Senior Invest. Deze Franse onderneming heeft in België en Nederland bedrijven op dit gebied opgekocht. Er zou ook nog een interne verbouwing plaatsvinden:

 • Kamers worden vernieuwd
 • 24 uurs zorg aanwezig
 • Restaurant wordt vernieuwd
 • Er komen meer liften
 • Vide wordt dichtgelegd

Wij hebben vernomen dat de verbouwing is uitgesteld. De huurders van herstelzorg en revalidatie blijven voorlopig nog in het pand aanwezig. Naar verwachting wordt medio 2022 gestart met de uitvoering van de verleende omgevingsvergunning voor het renoveren van de kamers. De exacte datum is op dit moment nog niet duidelijk.

Molenhof wordt op termijn dus weer een woonzorgcentrum voor ouderen. Dat lijkt ons een goede ontwikkeling.

7.    FLITSPEILING HOUTSTOOK MAASTRICHT

De gemeente heeft op 1 juli 2021 subsidie ontvangen voor het onderzoeken van een gebiedsgerichte aanpak voor houtstook vanuit het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het doel van dit project is:

 • Bewustwording van burgers, maatschappelijke organisaties en scholen over houtrook.
 • Onderzoek naar oorzaken van klachten over houtrook en analyseren of deze per gebied verschillen.
 • Mogelijkheden onderzoeken voor het opstellen van gebiedsgericht beleid en deze vertalen in aandachtsgebieden en regels in de toekomstige omgevingsplannen.
 • Mogelijkheden onderzoek voor het opstellen van een programma voor houtrook in het kader van de Omgevingswet

Om dit te kunnen doen, wordt gestart met een analyse van de situatie in Maastricht.

Flitspeiling                                                                                                                         Voor die analyse wordt gestart met een flitspeiling. Een flitspeiling is een gestructureerde (korte) vragenlijst die uitgezet wordt langs verschillende social mediakanalen en daarna geanalyseerd wordt. Dit dient als basis voor de volgende stap in beleid en communicatie. Met deze flitspeiling hoopt men een eerste inschatting te kunnen geven of houtstook en de daarmee samenhangende problematiek leeft binnen de gemeente. Ook kan op basis van de reacties uit de flitspeiling de vragenlijst voor het grote en bredere onderzoek verder opgesteld worden. Dat onderzoek wordt gestart vanaf januari 2022. De flitspeiling is alleen bedoeld voor inwoners van de gemeente Maastricht.

Planning                                                                                                                            De flitspeiling is gestart op 23 november. De looptijd van de peiling is ongeveer drie weken.

Dit is de link naar de vragenlijst https://nl.research.net/r/stookinMaastricht2021

8. VERDERE BEWONERSINFORMATIE

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners geïnformeerd worden het reilen en zeilen van zaken in het Jekerkwartier. BJK wil graag hierover communiceren, echter dat doen we vrijwel uitsluitend digitaal. Als men op de hoogte wil blijven, dan is het zaak om geabonneerd te zijn op onze Nieuwsbrief.

Wij willen u verzoeken om deze Nieuwsbrief aan uw buren of andere betrokkenen in het Jekerkwartier door te geven. Of hen te adviseren zich aan te melden voor de Nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Jekerkwartier. Dat kan via onze website: www.bewonersjekerkwartier.nl.

Lid worden kan natuurlijk ook! Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 15 per persoon per jaar. Aanmelden gaat eveneens via de website!

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *