Ledenvergadering en Bewonersbijeenkomst, 24 november 2015

19.30 – 21.30 uur, StayOkay

Vorig jaar heeft u ingestemd met de visie “Thuys op den Jeker” en hebben we gesproken over wat verwacht u van de vereniging en hoe het Jekerkwartier er uit moeten zien over twee, vijf of tien jaar. Deze visie heeft afgelopen jaar als leidraad gediend bij onze handelingen. 

Zoals hoort bij een vereniging houden we ook een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) waar de leden gezamenlijk het beleid en de activiteiten
bepalen.

Wij hopen dat u in groten getale aanwezig zult zijn.

Ledenvergadering

I. Programma ledenvergadering 19.30 – 20.15 uur

 • 19.30 uur Ontvangst, welkom en introductie: Marijke van Lierop
 • 19.35 Kort overzicht activiteiten afgelopen jaar
 • 19.45 Financieel verslag door de penningmeester: Luc Slijpen
  Benoemen Kascommissie
  Begroting en vaststellen contributie
  Bestuurssamenstelling
 • 19.55 Wensen voor de toekomst?
 • 20.00 Afronding

Bewonersbijeenkomst

Aansluitend wordt er een bewonersbijeenkomst gehouden. Dat deel van de avond is ook voor niet leden toegankelijk.

II. Programma bewonersbijeenkomst 20.30 – 21.30 uur

 • 20.30 uur Ontvangst, welkom en introductie: Marijke van Lierop
 • 20.35 Verkeersplan: stand van zaken: Wouter Mulder
 • 20.55 Stand van zaken Tapijn: René Verspeek (UM)
  Molenhof & Bauduin (Looiershof): Marijke van Lierop
 • 21.05 Horecanota Maastricht en onze wensen: Wouter Mulder
 • 21.25 Rondvraag, Sluiting en Nazit…

Bestuur BJK:
Marijke van Lierop, voorzitter;
Henk van de Voort, secretaris;
Luc Slijpen, penningmeester;
Wouter Mulder, lid.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *