Nieuwsbrief nr. 12 – okt. 2015

Allereerst willen wij u uitnodigen voor een nieuwe bewonersavond Jekerkwartier.
Onderwerpen: Verkeersplan, Horecanota, Tapijn, Molenhof…
Een programma met agenda wordt nog gemaild. Dit is vast een eerste melding zodat u deze datum in uw agenda kunt reserveren.

Locatie: StayOkay.
Datum: dinsdag 24 november 2015 van 20.15 – 22.00 uur. 

Actueel is op dit moment verder de nieuwe gemeentelijke horecanota.
Op woensdag 14 oktober was er een 3e stadsronde met de nodige discussies. Hieronder treft u onze inbreng aan.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur BJK,
Marijke van Lierop, voorzitter.


Onze reactie op Concept Horecanota 2015
3e stadsronde 14 oktober 2015

Tav het vestigingsbeleid.
Voorbarig is conclusie in de nota:

 • dat in de binnenstad zuid-west (nog best) ruimte zou zijn voor (nieuwe horeca-) initiatieven.
 • met name moet opgepast worden voor het vervangen van leegstaande winkels door nieuwe Horeca en de teruggang van de multifunctionele buurtkarakters.

Vooral de specifiek in de nota ingezette horecaverdichting en -verruiming van de Koestraat (als concentratie gebiedje):

 • geeft ongewenste risico’s voor de leefbaarheid in het nu nog steeds multifunctionele stadsbuurtje Stenenbrug-Koestraat e.o.en is om die reden af te wijzen;

Meer duidelijkheid is (naast de buurtbeeld systematiek) wenselijk over de toe te passen overige randvoorwaarden bij eventuele nieuwe horecavestigingen:

 • in ieder geval niet naast en ter plaatse van bestaande (grondgebonden) woningen.

In het kernwinkelgebied (conform nieuwe maatwerk systematiek) is behalve de winkelgebonden horeca ook overige nieuwe horecavestigingen toe te laten (de nota is daar althans niet duidelijk over).

Scherpere “Fine tuning” regelgeving

 • Differentiatiemogelijkheden bij de vergunningverlening horeca onderzoeken (vergunning binden aan een exploitatie en exploitant).
 • Specifiek vergunningstelsel afstemmen op lichte en zware horecacategorieën, zonder doorloop van de lichte categorie naar de andere categorie.

Openbaarheid en publicatieplicht vergunningstelsel

 • Altijd overleg/hoorplicht met omwonenden bij procedure nieuwe vestiging en uitbreiding bestaande horeca.
 • Openbare procedures bij vergunningstelsel horeca- en terrasvergunningen: qua procedures en met informatie/ publicatieplicht

Ontwikkeling, Beheer en Handhaving

 • Wel degelijk als gemeente initiërend en inspirerend te zijn t.a.v. nieuwe, horecaontwikkelingen, -richtingen en -trends;
 • Verbeteren afstemming en samenhang evenementenbeleid en horeca ontheffingen en evenementen
 • Beperking site-events in gevoelige gebieden.
 • Handhavingsprioritering vooral afstemmen op aanpak leefbaarheid en kwaliteit woonomgeving.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *