Nieuwsbrief 2024 nr 8

Fietsen in het park 

Omdat diverse leden last ervaren van de fietsers in het stadspark hebben we de gemeente hierop geattendeerd en verzocht om duidelijker aan te geven waar dat wel of niet geoorloofd is. Zie hier wat de gemeente aan BJK heeft laten weten:
Binnen het beschermd stadsgezicht werkt de gemeente niet met rode fietspaden. Daarnaast werken we als gemeente met gebodsborden in plaats van verbodsborden. Aan de randen van het stadspark worden binnenkort fietsparkeerplaatsen bijgeplaatst om fietsers de mogelijkheden te bieden, als ze in het park hebben afgesproken, de fiets aan de rand van het park te parkeren. Dit zal plaatsvinden rond april/mei dit jaar. Dit is ook afgestemd met het Buurtplatform.
Inmiddels zien we dat er fietsparkeerplaatsen bij de Kennedybrug (Sint Pieterskade) geplaatst zijn. De komende maand zullen er ook nog op andere locaties nieuwe fietsparkeerplaatsen komen. We houden u op de hoogte.

Wandelen door archieven

Op 5 of 13 juni ontvangt Truus Wanrooij-Roks liefhebbers van architectuur, geschiedenis en archieven in het Regionaal Historisch Centrum Limburg.
Dit centrum is op eigen gelegenheid te bezoeken, bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar eigen familie. De rondleiding van Truus biedt een hernieuwde kennismaking of veel nieuws over de functie van deze markante combinatie van een oude kerk met klooster en moderne kelders onder de boorden van onze Jeker.
Datum en tijd: woensdag 5 juni óf donderdag 13 juni van 13:30-16:00 uur
Verzamelen: Sint Pieterstraat 7 om 13:15
Na afloop gezamenlijk koffie met iets erbij in de directe omgeving in de Sint Pieterstraat
Kosten: € 7,50,- inclusief koffie en iets lekkers / voor niet-leden € 10,-
Aanmelden: via info@bewonersjekerkwartier.nl
Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘Archief’

Jos Pelzer neemt afscheid

Onze Wijkgebonden Medewerker Jos Pelzer nam per 1 mei afscheid om zijn carrière voort te zetten bij de Afdeling Handhaving. Jos dankt ons voor de prettige samenwerking. Wij wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan.

Hemels fietsen

Zijn fietsers op zoek naar de hemel of voetgangers het beu? Welke deugnieten maakten dit kunstwerk?

Gemeente en handhavers doen veel om overlast door eigenrichting en foutparkeren te voorkomen. Zo mogen sinds kort al een kwartier nadat een waarschuwend label is aangebracht fietsen worden afgevoerd (eerder was dat een uur). Alleen al op de dag van de arbeid laadden handhavers in deze straat 42 fietsen op een vrachtauto. Dat proces wordt voortgezet tot iedereen de regels kent en zich daar naar gedraagt.

Lachen of huilen

Wij en onze gasten waarderen waardering. En hebben af en toe een standje nodig. Die worden van gemeentewege gegeven door automaten waarvan er op de dag van de arbeid een werd opgehangen in een lantaarnpaal aan de Sint Pieterskade.

De monteur vertelde desgevraagd dat niet enkel snelheid wordt getoond naast lachebekje of huilebalk, maar ook allerlei wordt gemeten en doorgegeven aan metende instanties. Om kosten te besparen rouleren de installaties binnen de gemeentegrenzen.
Maken deze metingen handhaving binnen de 0-emissie-zone eenvoudiger?

Onze achtertuin

Als ons eigen kwartier benauwt kunnen wij een wandeling maken in onze achtertuin de Pietersberg. Waarschijnlijk op 19 of 20 juni kunnen belangstellenden daar vanaf 10:30 uur op een bijzondere wijze kennis mee maken. Nadere informatie volgt.

Blokkeren van straten tijdens brengen en ophalen kindertjes kinderdagopvang Grote Looiersstraat

Omwonenden merken regelmatig dat de doorgang in dit gebied geblokkeerd wordt door geparkeerde auto’s van ouders die hun kindertjes wegbrengen of ophalen. Wij hebben de gemeente verzocht om een ‘laad- en losplaats’ op het De Bosquetplein. Daar is al een locatie speciaal voor laden en lossen. Dat lijkt ons een goede locatie om dit uit te breiden met een gelegenheid speciaal voor ouders die hun auto even moeten parkeren om de kinderen te brengen en op te halen. Doorgaans kost dit al gauw een kwartier. Hier staan ze niemand in de weg. Dus dat leek ons een geschikte locatie. Dit is het antwoord van de gemeente: 
De verkeersveilige schoolomgeving is opgenomen in het coalitieakkoord van de gemeente Maastricht. Om uitvoering te geven aan deze ambitie, wordt een plan van aanpak veilige schoolomgevingen in Maastricht opgesteld. Belangrijk onderdeel van dit Plan van Aanpak is het uitvoeren van een inventarisatie, waardoor onveilige/risicovolle locaties beter in beeld worden gebracht. Tevens wordt hierin een voorstel gedaan over de te treffen maatregel (infrastructureel, gedrag/educatie, handhaving) en we een prioritering voor de uitvoering kunnen aanbrengen. Ook zal hierin de parkeerproblematiek op de Looierstraat tijdens het halen en brengen van de kinderopvang worden meegenomen.
We hebben geen zicht op de huidige stand van zaken m.b.t. deze verkeersveilige schoolomgeving in onze gemeente. Het lijkt ons wenselijk om hierover binnenkort nog eens navraag te doen. Zoals u van ons gewend bent, houden we u op de hoogte over de gang van zaken.

Pleinterras

Forum en Enfin kregen een vergunning voor de exploitatie van een pleinterras op de Pieterstraat. Hoewel het akoestisch rapport exploitatie enkel overdag (tot 19:00) mogelijk acht, kunnen omwonenden leven met een sluitingstijd van 20:30. De vergunning echter verruimt de exploitatie op vrijdag, zaterdag en feestdagen tot 23:00 uur. Daartegen verzetten omwonenden zich. In overeenstemming met het eerder ingenomen standpunt hierin, steunt de bewonersvereniging verdere acties van omwonenden.

Wanneer gaat handhaving zicht op het terras bieden?

Zero Emissie

Het besluit is genomen: ons centrum wordt emissieloos bevoorraad. De gemeente volgt landelijke beleid en voegt ten behoeve van marskramers een extra uitzondering toe. Wij kijken uit naar vrij ademen in 2025.

Omgevingsvisie

Topos organiseert op 15 mei lezingen met debat over de omgevingsvisie. Sprekers zijn Frans Bastiaens, wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur, Veerkrachtige wijken, ouderenbeleid, Gemeente Maastricht; Piet Joosten, directeur RO-groep, commercieel ontwikkelaar en Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg, sociale volkshuisvester.

Locatie en programma:

 • Stadhuis Maastricht op de Markt
 • 19.15 uur: inloop
 • 19.30 uur: start lezing/debat
 • 21.30 uur: afronding en drankje
 • 22.00 uur sluiting
 • Aanmelden via het formulier

Agenda

 • 15 mei: Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
 • 29 mei: rondleiding kunstwerken provinciehuis
 • 5 of 13 juni: Truus Wanrooij-Roks leidt een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • juni: Wandeling over de Pietersberg met gids Gerard Majoor (auteur/redacteur van Natuurlijk Maastricht)
 • In juni maken wij onder leiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • Zondag 17 november: viering 10-jarig jubileum BJK