Nieuwsbrief 2024 nr 9

Wandelen door archieven

Op 13 juni ontvangt Truus Wanrooij-Roks liefhebbers van architectuur, geschiedenis en archieven in het Regionaal Historisch Centrum Limburg.
Dit centrum is op eigen gelegenheid te bezoeken, bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar eigen familie. De rondleiding van Truus biedt een hernieuwde kennismaking of veel nieuws over de functie van deze markante combinatie van een oude kerk met klooster en moderne kelders onder de boorden van onze Jeker.
Datum en tijd: donderdag 13 juni van 13:30-16:00 uur.
Verzamelen: Sint Pieterstraat 7 om 13:15 uur.
Na afloop gezamenlijk koffie met iets erbij in de directe omgeving in de Sint Pieterstraat
Kosten: € 7,50,- inclusief koffie en iets lekkers / voor niet-leden € 10,-
Aanmelden: via info@bewonersjekerkwartier.nl
Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘Archief’

Bebording vergunning parkeren

Regelmatig laten onze leden weten dat ze de bebording inzake het vergunningparkeren onvoldoende vinden. Wij hebben hierover contact gehad met de gemeente. Dit is hun reactie:
Verkeersborden zijn vastgelegd in het RVV 1990. De wijze van plaatsing (hoogtes etc.) is vastgelegd in de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens. Dit zijn regels en voorschriften waar niet van afgeweken kan worden. Borden, binnen de bebouwde kom, moeten altijd op 2,20 meter hoogte opgehangen worden. Dit heeft te maken met veiligheid, maar ook met zichtbaarheid en het doel waarvoor ze worden opgehangen. Het verduidelijken van verkeersborden middels onderborden is conform regelgeving wel mogelijk. In de parkeerrichtlijn (van de gemeente) is de keuze gemaakt om in het centrum extra onderborden te gebruiken. Hier wordt middels een Engelstalige tekst een verduidelijking van het verkeersbord (E9 – vergunninghouderparkeren) gegeven. Als er het vermoeden van foutparkeren is, kan hiervan melding worden gemaakt bij de gemeente. Team Handhaven Openbare Ruimte neemt uw melding dan in behandeling. Melden kan via het algemene nummer 14-043.
Wij vermoeden dat onze bewoners niet helemaal tevreden zijn met dit antwoord omdat dit hun onvrede over het onterechte gebruik van vergunningparkeren niet wegneemt.
We adviseren vermoeden van foutparkeren te melden via het algemene nummer 14-043, de MijnGemeente-APP (op te halen bij App Store (iPhone of iPad) of Play Store (Android)), de daarvoor ingerichte website of door een mail te sturen aan post@maastricht.nl
Wellicht dat het verkeerd gebruik dan gaat afnemen.

Kunst over de Maas

Onze leden wonen en treffen elkaar aan de linkeroever van de Maas aan beide boorden van de Jeker. De mooie ervaring met Tom Cremers verleidde ons ons door hem in Museum Valkenburg rond te laten leiden. Op woensdag 15 mei vertelde Tom over zijn collectie Limburgse kunst. Hij gaf inzicht in werken en leven van de makers van zijn verzameling.
Onze voorzitter Marijke kon er niet bij zijn. Dat gaf deelnemers de gelegenheid onder elkaar hun vreugde uit te spreken over de door haar georganiseerde leerzame en altijd gezellige excursies.

Natuurwandeling over de Sint-Pietersberg
Mededeling van de Stichting Kiwanuko

De Sint-Pietersberg is de prettige en prachtige natuurvriend en buur van het Jekerkwartier. Maar kennen we onze buren al goed genoeg?
Op donderdag 20 juni zal Gerard Majoor een natuurwandeling over de Sint-Pietersberg leiden. Er zal aandacht worden besteed aan ‘al wat leeft en bloeit’ dat we onderweg tegenkomen.
Het is de bedoeling om via de trap in de Luikerweg tot in de ENCI-groeve af te dalen en die later ook weer te beklimmen. U moet dus goed ter been zijn. Het advies is om stevige wandelschoenen aan te trekken.
Gerard Majoor is bioloog en auteur van de hoofdstukken over de Sint-Pietersberg en de ENCI-groeve in het boek ‘Natuurlijk Maastricht’, een uitgave van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.
Evenals onze leden René Verspeek en Pauline Vluggen is hij ook bestuurslid van de Stichting Kiwanuka. Deze stichting ondersteunt al meer dan 20 jaar een basisschool in Oeganda en ze maakt het mogelijk om talentvolle meisjes uit arme gezinnen te laten studeren, via een middelbare schoolopleiding naar een beroepsopleiding of universiteit.
De wandeling is om die reden niet gratis: voor dat goede doel (en voor de koffie of thee en vlaai bij de start) wordt een bijdrage van ten minste € 20,- per deelnemer gevraagd.
De wandeling start op 20 juni om 10.30 uur met koffie / thee en vlaai bij Monte Nova (Luikerweg 78).
Denkt u bij het parkeren van uw auto daar aan het verschuldigde parkeergeld.
Het streven is om uiterlijk om 13.30 uur op de parkeerplaats terug te zijn.
De wandeling gaat onder elke weersomstandigheid door.
U kunt zich aanmelden bij gmajoor87@gmail.com.

Digitaliseren van het parkeerproduct

Op diverse bijeenkomsten is er gesproken over de zichtbaarheid van het parkeervergunninghouderschap. De oude kaart of een nieuwe stikker zouden laten zien dat enige auto vergund parkeert en dat niet-vergunde kentekens elders horen. Dit idee is besproken binnen het team Mobiliteit. Wij kregen hierop onderstaand antwoord:
Het idee van de stickers is binnen het parkeerbeleid overleg besproken. Het past niet binnen het proces dat is ingezet van het “digitaliseren van het parkeerproduct”. De gemeente wil dit soort zaken bewust duurzamer inrichten en kiest daarom voor zo weinig mogelijk papier/stickers achter de voorruit. Als de bewoners dit als een eigen initiatief willen oppakken, dan mag dat uiteraard. Vanuit de gemeente wordt dit niet actief gefaciliteerd.
Het komt er dus op neer dat als bewoners zelf iets maken en dat achter hun voorruit plaatsen, dit gewoon kan. Wie bedenkt iets creatiefs voor zichzelf en buurtgenoten?

Tuin en Pieter – buurtkoffie

Op dinsdagochtend spreken buurtbewoners elkaar op dinsdagochtend bij een kop koffie. In de winter is Maarten van de Pieter onze gastheer. Nu het weer weer mooi is treffen wij elkaar vanaf 11 uur in de tuin achter de groene poort in het Lang Grachtje.

Terrasplezier

Op drie mei vroeg D66 36 passanten in de stemtent naar hun visie over de openstelling van terrassen. 27 stemmers willen graag tot in de nacht buiten vertieren. Anderen vrezen voor hun nachtrust bij late openstelling.

Boekpresentatie

Ons Jekerkwartier heeft niet enkel heden en toekomst, maar ook een verleden. Die wordt in taal en beeld beschreven in het boek Van Alde Lenculenpoort naar Nekum. Dat wordt op 2 juni om 14:30 gepresenteerd in de toneelacademie (Lenculenstraat 33).

Groen lintje

Onze vereniging nomineerde Paul Rutten voor het groene lintje. Paul nam onlangs afscheid als voorzitter van Milieudefensie. Eerder zette hij zich via Klaor Loch in voor vrij ademen in Maastricht. Op 5 juni wordt het lintje uitgereikt. Aan wie is nog niet bekend. Laten we duimen voor onze genomineerde!

Agenda

  • 29 mei: rondleiding kunstwerken provinciehuis: u kunt zich nog aanmelden voor deze Gouvernementele kunst
  • 13 juni: Truus Wanrooij-Roks leidt een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
  • 20 juni: Wandeling over de Pietersberg met gids Gerard Majoor (auteur/redacteur van Natuurlijk Maastricht)
  • In juni maken wij onder leiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
  • Zondag 17 november: viering 10-jarig jubileum BJK