Nieuwsbrief 2023 nr 24

Geld voor schone lucht
Beeldenwandeling
Wandelen op stoepen
Lelijk
Mooi
Melden
Fietslust
Wal en beleg
Foto’s en muziek van vrolijker tijden
Agenda

ZES, Milleuzone en schone lucht

In nieuwsbrief 23 las u hoe Milieuzone en 0-emissiezone niet gaan leveren waar wij op wachten. De motie Steijns maakte 4 miljoen vrij voor projecten die op andere wijze schone lucht leveren. De onder de naam InzetMEuroVier opererende organisaties proberen bij de Gemeenteraad te bevorderen dat dat zo snel en zo effectief mogelijk wordt opgepakt.

Wandelen

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor de beeldenwandeling op 8 december.

Sjiek en Sjoen?

Zondagmiddag 4 uur:

Wanneer wordt dit opgeruimd?

Melden

De gemeente kunt u wijzen op rommel, loszittende straattegels- en keien en ander ongerief. Melden helpt niet altijd, maar niet melden helpt de gemeente te stellen dat alles goed gaat. Daarom nogmaals onze oproep te melden wat uw dwarszit. En natuurlijk ook complimenten te geven voor wat goed gaat.

Kunst voor Kind

Drie kunstenaars, vrouwen die hun mannetje staan, houden open dag op zaterdag 23 december van 10-16 uur op de Stenenbrug, 8 tegenover de Bisschopsmolen. 
Wie brengt wat aan de man: 
– Marieke Beker: Zilveren sieraden 
Martia Tersteeg: Porseleinen objecten 
Wilma Habraken: Glas in lood kunst 
De hele opbrengst gaat naar Save the Children.

Stoepen en objecten

NRC schreef dit jaar op 31 mei en 9 augustus over gebruik van stoepen anders dan voor wandelen. Ook in ons kwartier is doorwandelen op de daarvoor ingerichte trottoirs niet altijd eenvoudig. De werkgroep leefbaarheid inventariseert de knelpunten.

Oude fiets

Gebruikt u uw fiets niet meer? Werden fietsen van studenten in een van uw panden overbodig? Maak iedereen blij door deze fietsen voor hergebruik op het Tapijnterrein te plaatsen:

Oude wal

Hoeveel belegeringen doorstond onze wal? In onze dagen lijkt sprake van een nieuw beleg door wisselende gezelschappen. Heijmans gaat en Laudy komt.

Aan de stadszijde is veel grond weggegraven. Aan de zijde van het oude Sint Pieter werd het walkorset wat verbreed.

De gemeente vertelt iets over de historie op doeken aan hekken. Zou het niet aardig zijn als belangstellenden dit beleg kunnen volgen via een website die door aannemers en gemeente wordt onderhouden?

Nogmaals Bokern

Wie het mistte of nogmaals mee wil maken: Frank komt opnieuw vertellen over onze buurt. Nu laat hij foto’s zien en muziek horen. 7 December, 19:30, Boekhandel Dominicanen.

Agenda

 • 7 December 19:30: Lezing Frank Bokern (Boekhandel Dominicanen)
 • Op 8 december organiseren wij een beeldenwandeling.
 • 23 december 10-16 uur Stenenbrug: kunst voor Save the children
 • De nieuwjaarsborrel van onze vereniging vindt plaats op 9 januari 2024.
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Mogelijk bezoeken wij in 2024 een in oude luister herstelde jekermolen.

Nieuwsbrief 2023 nr. 23

Pleinterras Sint Pietersstraat
Fietsstal
Fietslast
Wandelen langs beelden
Werkgroepen
Magie
Verse diesel
Nieuwe rubriek: aardigheden
Agenda

Pleinterras Sint Pietersstraat

Na de aanwijzing van de stoep bij café Enfin en tegenover café Forum tot pleinterras vraagt Forum voor de helft daarvan een terrasvergunning aan. Daarvoor is ondermeer overleg met de buren nodig. John Paulus informeerde zijn buren daarover bij brief van 13 november.

Stalling

Met omwonenden is onze vereniging geen voorstander van een terras op deze plaats. Eerder ligt het in de rede bezoekers van deze buurt een goede fietsstalvoorziening te bieden.

Fietslast

Elders aan de Pieterstraat worden fietsen nog creatiever geparkeerd:

Wat doen universiteit en gemeente?

Beeldenwandeling

Er zijn nog enkele plaatsen voor onze beeldenwandeling op 8 december. We verzamelen vanaf 13:45 bij het monument van de Frans Vluchtelingen aan de kruising van Nieuwenhofstraat en Rode brug. De wandeling start om 14:00 uur. Na ongeveer 1,5 uur gebruiken we koffie en vlaai bij Lure.

Werkgroepen

De werkgroep leefbaarheid maakt binnenkort opnieuw de wandeling die in 2018 leidde tot het ZWARTBOEK TOEGANKELIJKHEID EN VEILIGHEID VAN HET JEKERKWARTIER. De werkgroep hoopt te zien dat veel is verbeterd.

Magische wintertafel

Het bestuur van het Buurtnetwerk Binnenstad Maastricht nodigt buurtbewoners van de binnenstad uit voor de Magische Wintertafel. Die vindt tijdens Magische Maastricht plaats op woensdag 13 december 2023 van 16:00 tot 19:00 uur op het Vrijthof.
Terwijl u geniet van hapjes, drankjes en muziek, heeft u de gelegenheid om uw medebewoners en lokale ondernemers te ontmoeten en eventuele ideeën of problemen in uw woonomgeving te bespreken. Dit evenement is geschikt voor alle leeftijden. Voor uw kinderen staat een verrassing klaar. Daarnaast kunt u rond 15:30 de Sint Servaas Basiliek bezoeken.
Deelname is kosteloos; aanmelden verplicht.

Verse spullen in oude lucht

Ook bewoners van ons kwartier kopen verse spullen op de markt. De weg daarheen is bezwangerd van uitlaatgassen. Dat wordt met de implementatie van ZES (0-emissie-zone) in 2025 veel beter. Dachten wij. Handelaren en gemeente temperen onze verwachtingen. Zo blijkt uit een bericht in de Limburger en uit de informatie die verkeerswethouder John Aarts gemeenteraad gaf.
De cri de coeur van een van onze lezers onthouden wij uw niet.
De aardappelen voor de frieten bij het bestuursdiner in 2025 haalt uw bestuur ouderwets lopend van Sint Pieter.

Aardigs

Onze oproep aardige verhalen uit de buurt in te zenden voor publicatie in onze nieuwsbrief krijgt respons. Een van onze lezers zond anoniem (naan bekend bij de reactie) het volgende verhaal.

Over expats in Maastricht

Ik woon in het appartementencomplex aan de Bisschopsmolengang. Wij hebben twee katten. Ons jonge katje is laatst ontsnapt. Na veel wanhopig rondlopen zag mijn vrouw haar zitten, hoog in de dakgoot, luid piepend en volstrekt onbereikbaar. Al onze buren leefden met ons mee. Iedereen zei hoe akelig ze het voor ons vonden, en ook natuurlijk voor het katje. Eén stel buren reageerde anders. Dat waren onze nieuwe Hongaarse buren, die wij nog nauwelijks kenden, een jong stel van dertig jaar oud, hij informaticus, zij afgestudeerd in mediation. En, ook belangrijk, zij hebben twee katten. Zij belden aan en verontschuldigden zich voor hun onaangekondigde bezoek maar ze wilden graag helpen met het terughalen van onze kat. Dat bleek nog niet zo eenvoudig. We zijn er een paar uur mee bezig geweest, met zijn vijven, niet alleen mijn vrouw en ik en onze Hongaarse buren, maar ook de moeder van onze Hongaarse buurvrouw uit Boedapest die toevallig bij haar dochter op bezoek was. We hebben van alles geprobeerd: een mand aan een stok, onze Hongaarse informaticus stond beneden met een matras om onze kat op te vangen als zij naar beneden zou vallen, en eindelijk, eindelijk is het gelukt. Ik ben zelf een expat. Weliswaar niet uit Hongarije, maar uit Amsterdam. Wij expats voelen ons vaak een beetje buitengesloten. Maar laten we niet vergeten dat de opbloei van Maastricht van de laatste decennia vooral te danken is aan de nieuwkomers.

Agenda

 • Op 8 december organiseren wij een beeldenwandeling.
 • De nieuwjaarsborrel van onze vereniging vindt plaats op 9 januari 2024.
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Mogelijk bezoeken wij in 2024 een in oude luister herstelde jekermolen.

Nieuwsbrief 2023 nr 22

14-18
Bibliotheek en overlast
Wandelen langs beelden
Nieuwe rubriek: aardigheden
Werkgroepen
Schone lucht
Agenda

Heronthulling monument 14-18

Op 10 november van dit jaar werd het monument voor Fransen die vluchtten voor WO I opnieuw onthuld.
Over dit monument en de totstandkoming ervan biedt de website van Charles Vos informatie.
Bij de onthulling in 1926 bleek het beeld omkranst met een snoer jeneverflessen. Een verwijzing naar de drankzucht van onthuller prins hendrik?
Hendrik werd om bij te komen geleid naar de tegenover gelegen woning van Van Oppen. Na het verwijderen van de flessen kon de organisatie met een gerust hart de prinsgemaal terugroepen.
De pers zag alles en publiceerde niets zoals blijkt uit de krantenartikelen over de onthulling.
Ook op de film geen flessen. Wel zag uw secretaris zijn opa. Nooit eerder zag hij hem bewegend.

Herkent u ook familieleden, ambtsdragers of notabelen? Begeleidde Joseph Luns als vijftienjarig kind zijn vader Huib die het monument ontwierp? Wie ons de meeste namen geeft (opgeven via info@bewonersjekerkwartier.nl) ontvangt een aardig presentje.

Het monument raakte vervuild door de lucht die wij inademen. Mede op ons verzoek liet de gemeente het schoonmaken. Weer maagdelijk werd het een nieuwe onthulling waard:

In de middag van 10 november heette onze voorzitter Marijke van Lierop iedereen welkom op de goed bezochte en intieme bijeenkomst.

Peter Severijns omlijstte die fraai met zijn sax. Wethouder Frans Bastiaens dankte de bewonersvereniging voor dit initiatief. Hij vertelde over de geschiedenis van de Franse vluchtelingen en wat wij daar van leren. Wiel Heyenrath bracht de anekdote over de dranklust van ons koningshuis (zijn rede vindt u hier). Jet van Aalst van de Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht bracht een mooi gedicht. De bijeenkomst werd afgesloten met muziek en een moment waarin aanwezigen stilstonden bij de vluchtelingen van toen en nu.

Wal

Het monument staat waar lang geleden de Sint Pieterspoort werd gesloopt. Wie vandaar over de nu denkbeeldige wal doorloopt in de richting van de Maas bereikt dra het rondeel Vijf Koppen dat nu wordt gesloopt. Anders dan de Sint Pieterpoort wordt dit stuk vesting na de instorting van een paar jaar geleden in oude luister hersteld. De Limburger schrijft daar op 11 november over. De werkzaamheden zijn in volle gang. In de gedempte vijver worden de weggenomen, gemerkte en schoongemaakte stenen opgeslagen om later tot de oude weergang te worden opgebouwd.

Fietsen, roken en boeken

Op 30 oktober sprak een delegatie van uw bestuur met Universiteitsbibliotheek en stadsdeelregisseur over boeken lenen en lezen zonder overlast. Wij stelden voor studenten hun fietsen te laten parkeren achter het eigen rookgordijn op Tapijn of op het parkeerterrein achter de kapel in de Nieuwenhofstraat. Voor bewoners is de maat van overlast vol. Zij wachten met smart op een oplossing.
Wij krijgen begrip en wachten op resultaat.

Beeldenwandeling

Er zijn nog enkele plaatsen voor onze beeldenwandeling op 8 december. We verzamelen vanaf 13:45 bij het Beeld van de Frans Vluchtelingen aan de Nieuwenhofstraat. De wandeling start om 14:00 uur. Na ongeveer 1,5 uur gebruiken we koffie en vlaai bij Lure.

Aardige verhalen uit de buurt

Het kan ook anders. Daar waar in een appartementencomplex zich veel expats tijdelijk vestigen, heerst meestal bij ontmoetingen een ijzige stilte en een stug turen op smartphone. Op een groet komt amper respons. Anderzijds wordt het doodnormaal gevonden dat de bagger aan internetaankopen in ontvangst genomen wordt en wordt afgeleverd. 
Hoe hartverwarmend was het dat een jong expatstel zich onlangs zich bij de buren met een handgeschreven brief voorstelde, er iets lekkers bijvoegde, hulp aanbood en zich verontschuldigde voor de overlast tijdens de verhuizing.
Ergens wonen is meer dan er verblijven. Ze zijn zeer welkom in onze buurt.

Kent u een aardig verhaal?
Bied het aan voor publicatie in deze nieuwsbrief via info@bewonersjekerkwartier.nl.

Werkgroepen

De drie werkgroepen Verkeer, Leefbaarheid en Omgeving vatten hun werkzaamheden enthousiast aan. Als u onderwerpen kent die zij in hun bespiegelingen mee kunnen nemen, kunt u dat laten weten via info@bewonersjekerkwartier.nl.

Alternatieven voor verloren milieuzone

Door aanvaarding van de motie van SPM besloot de gemeenteraad afstand te doen van de milieuzone en de beschikbare middelen (ruim 4 miljoen euro) op andere wijze in te zetten voor verbetering van het milieu. Buurtorganisaties, fietsersbond, FNV en milieudefensie praten graag mee over de besteding van die middelen en schreven daarover een brief aan College en Raad.

Agenda

 • Op 8 december organiseren wij een beeldenwandeling.
 • Onze nieuwjaarsborrel vindt plaats op 9 januari 2024 vanaf 16:00 in De Pieter.
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Mogelijk bezoeken wij in 2024 een in oude luister herstelde jekermolen.

Nieuwsbrief 2023 nr 21

Beeldenwandeling
1926
Werken in vijver
Kunst, cultuur en natuur
Stadsdeelbezoek
Pieterkoffie
Agenda

Beeldenwandeling

Op 8 december wandelen wij aan de hand van Servé Minis langs beelden in ons kwartier.
Wij verzamelen vanaf 13:45. En vertrekken om 14:00 uur stipt. Na een wandeling van 1,5 uur genieten wij van vlaai en koffie.
Kosten: € 12,50 voor leden / € 15 voor anderen; betaling door overmaken naar NL73 ABNA 0108 4243 91 t.n.v. Bewonersvereniging Jekerkwartier ovv beeldenwandeling.
Aanmelden door een bericht aan info@bewonersjekerkwartier.nl.

Onthulling monument oorlogsvluchtelingen 14-18

In nieuwsbrief 20 wezen wij op de heronthulling van het monument aan de rode brug. Servé Minis bezorgde ons filmbeelden van de onthulling in 1926. Dank je Servé!

Vijver wordt werkplaats

Kunst kwijnt en komt

Waar bij de Vijf Koppen een opslag wordt ingericht verschijnt nieuwe kunst, literatuur en natuur aan de andere kant van het park bij de Tapijntuin. In het midden verpulvert natuur kunst.

Stadsdeelbezoek

Op 25 november kwamen burgemeester en stadsdeelwethouder in StayOkay naar centrumbewoners luisteren. Ruim honderdzestig mensen raakten aan (sta-)tafels met elkaar in gesprek over verkeer, economie en leefbaarheid. Veel ideeën over hoe leven in centrum en stad nog beter kan borrelden op.
John Aarts gaf een samenvatting. Joos Philippens schreef een verslag in De Limburger. De burgemeester beloofde bij de volgende sleuteloverdracht onze taal te spreken.

Koffie bij de Pieter

Al een aantal malen kwamen koffielustigen op dinsdag vanaf 11 uur bijeen bij de Pieter. De aanwezigen genoten van versnaperingen, verhalen uit de oude doos en nieuwe vooruitzichten. Alle buurtgenoten zijn van harte welkom als u goede zin meeneemt en bestellingen zelf afrekent.

Komende activiteiten

Nieuwsbrief 2023 nr 20

Erratum
OV
Vluchten
Lucht in centrum
Fietsoverlast
Waerachtige weergang
Agenda

Nico of Coen?

In nieuwsbrief 19 werd het bouwhistorisch overzicht van het Bauduinterrein aan Nico Eggen toegedicht. Dat moet natuurlijk Coen Eggen zijn.
Herstel van die fout zou gelijk zijn aan corrigeren van de gazet van gisteren. Dat deugt niet omdat dat op papier niet gaat.
Nullen en enen laten zich zonder morren husselen. Om zowel Coen als nieuwe lezers van oude nieuwsbrieven recht te doen corrigeerden wij nieuwsbrief 19 en maken daar in deze nieuwsbrief melding van.

Vervoer

Wie in de Sint Pieterstraat woont en naar het ziekenhuis wil, kan nu wachten totdat dat per ambulance moet. Wanneer krijgen wij weer openbaar vervoer dat onze buurt ontsluit?
De gemeente gaat dat onderzoeken. Uw bewonersvereniging zoekt graag mee en informeert de lezers van deze nieuwsbrief over het verloop van dit dossier.

Vluchtelingen

Op 10 november heronthullen wij het monument voor Fransen die vluchtten voor oorlogsgeweld in 1914. U bent vanaf 15:45 welkom bij dat beeld. Het programma:
15.45 muziek door Peter Severijns (saxofoon)
16.00 opening met welkomstwoord Marijke van Lierop
16.05 officiële heronthulling wethouder Frans Bastiaens
muziek
16.20 Achtergrondverhaal Wiel Heyenrath 
16.25 Last Post + aansluitend stilte moment
16.30 Gedicht over vluchtelingen door Jet Van Aalst 
16.35 muziek
16.45-17.00 uur sluiting

Stockholm

Wie het centrum van Stockholm bezoekt moet dat per trapauto doen (wie geen abonnement op Trouw heeft en Engels leest leze The Guardian).
Zolang wij onder het Vrijthof willen laten parkeren blijft een emissieloos centrum voor Maastricht een toekomstdroom. Wij wachten op de afloop van het contract met Q-park.

Fietsparkeren en Universiteit

Niet enkel stoepen aan de Nieuwenhofstraat worden door staal onbeloopbaar. Bij andere UM-locaties spreken handhavers en bewoners studenten aan op hun parkeergedrag. En krijgen onheuse reacties.

Kunnen wij buitenlandse ouders vragen kinderen beleefdheid bij te brengen vooraleer ze naar Maastricht te laten vertrekken? Mogen wij ons stadsbestuur vragen handhavingscapaciteit en aantal fietsparkeerplaatsen op orde te brengen?

Werk aan wal

De vissen zijn weg, de vijver is leeg en omhekt.
Aan binnenstadszijde werd het struweel verwijderd waarop een graafmachine zich een weg naar boven groef.

Veiligheidshalve is het poortje met de Stuers tekst over de waerachtige ontstaansgeschiedenis gestut.
De gemeente informeert ons over de restauratie van de Vijf Koppen. Uw redactie volgt de werkzaamheden op de voet en kijkt uit naar een wandeling over een in oude luister gebrachte weergang.

Komende activiteiten

 • Op 25 oktober komen burgemeester, stadsdeelwethouder en stadsdeelregisseur ons bezoeken.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Op 10 november heronthullen wij het opgeknapte monument (op de Rode Brug) ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18.
 • Mogelijk bezoeken wij in 2024 een in oude luister herstelde jekermolen.

Nieuwsbrief 2023 nr 19

14-18
Dinsdagkoffie
Positief stallen
Werkgroepen
Frank Bokern
De juiste richting?
Kunst
Schooltuintje
Beeldenwandeling
Bauduin
Muur en schildpadden
Agenda

Oorlogsvluchtelingen

100 jaar geleden ontvingen wij Belgen die vluchtten voor oorlogsgeweld. De hieronder genoemde wandeling voert langs het monument dat daarvoor werd opgericht.
De gemeente laat het komende week opknappen. Wij gaan wij het feestelijk heronthullen op vrijdag 10 november vanaf 16:00. Maakt u een notitie in uw agenda?

Van tuin naar Pieter

Gedurende de zomer was u op dinsdag vanaf 11 uur van harte welkom om met buurtgenoten koffie of thee te drinken in het schooltuintje. Nu het frisser wordt- verhuizen we naar café de Pieter
Maarten is de baas van de Pieter en dus onze gastheer. Graag tot dinsdag.

Posifiets: vandaag of morgen?

Nabij de rode brug zien wij het volgende:

Bewoners vragen universiteit en gemeente nogmaals met klem verbetering in deze situatie te brengen.

Werkgroepen

Mooi dat zich leden aanmeldden voor deelname aan de werkgroepen Verkeer, leefbaarheid en omgeving. Op dit moment worden de eerste bijeenkomsten gepland. Wij kijken uit naar de uitkomsten van de eerste besprekingen en informeren u daarover.

Broedplaats Jekerkwartier

Op 7, 8 en 12 oktober leerden wij met een andere blik kijken naar de geschiedenis van onze woonomgeving. Wie de bijeenkomsten rond het nieuwe boek van Frank Bokern niet kon bijwonen, kan dat aanschaffen bij de beste boekwinkel van onze buurt.

Verkeer en straatjes

Lang Grachtje, Tafelstraat en Hilariusstraat krijgen een iets gewijzigde status en daarbij passende bebording.
Wij weten dat vanwege een abonnement op informatie bij overheid.nl.
Wordt u graag op de hoogte gehouden van verbouwingsplannen van uw achterburen? Neem een kijkje op de site die dat biedt.

Neutelings

Peter te Poel leidde ons langs de collectie Neutelings. Wij genoten van de prachtige stukken en laafden ons aan Peter’s kennis. Alles weten wij nu van albast uit het Verenigd Koninkrijk en langzaam buiten wind gegroeid eikenhout uit Baltische staten.
Buurtgenoot Peter handelt naar zijn (mensen)kennis. Waar het Rijksmuseum een begerig oog wierp op de Antwerpse collectie, redde Peter die voor Maastricht. Het lukt hem vast de belichting van de kunstwerken aan te laten passen. Lang leve Peter!

Schooltuintje

In nieuwbrief 17 lieten wij u de fraaie Jekerkerkenfoto van Coen Eggen zien. Zag u ook het aardige tuintje op de voorgrond? In nieuwsbrief 14 gaven wij de vindplaats.

Wandelen langs beelden

De publieke ruimte van Maastricht staat vol beelden, veel daarvan in onze woonomgeving. U kunt zichzelf met enige uitleg daarlangs leiden via zichtopmaastricht.nl. Er is een wandeling die vanuit het bassin het Jekerkwartier doorkruist. Ook aardig om uw gasten te laten zien wat u van Maastricht weet.

Looiershof

In een voorgaande nieuwsbrief schreef Jo Nelissen over de geschiedenis van de Looiershof. Aanleiding voor Coen Eggen om ons zijn Bouw- en Cultuurhistorisch onderzoek naar het Bauduinterrein ter beschikking te stellen. Een doorwrocht verhaal voor wie meer van onze geschiedenis wil weten of anderen daarover wil vertellen.

Visvijver ontvist

Ter voorbereiding van de herstelwerkzaamheden aan de walmuur werd de visvijver door professionals leeggevist. Ook schildpadden ontkwamen niet aan gedwongen verhuizing.

Hierna liep de vijver op voor ons onverklaarbare wijze op zondag 8 oktober langzaam leeg:

Vanaf 9 oktober wordt de muur hersteld. Wie via de Poort Waerachtig naar en van de stad loopt zal hinder ondervinden.

Komende activiteiten

 • Op 25 oktober komen burgemeester, stadsdeelwethouder en stadsdeelregisseur ons bezoeken.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Op 10 november heronthullen wij het opgeknapte monument (op de Rode Brug) ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18.
 • Mogelijk bezoeken wij in 2024 een in oude luister herstelde jekermolen.

Nieuwsbrief 2023 nr 18

Werkgroepen
Omgeving en Gemeente
Frank Bokern
Looiershof
Kunst
Groene stoep
Weer weergang?
Woondebat
Agenda

Werkgroepen

Onze oproep om deel te namen aan onze werkgroepen krijgt respons. Er is nog ruimte. Wie belangstelling heeft voor omgevingsplan, verkeersplan of leefbaarheid kan zich voor deelname aan de voor die onderwerpen te vormen werkgroepen aanmelden. Voor aanmelding of vragen kunt u contact opnemen via info@bewonersjekerkwartier.nl.

Meedenken over omgeving

De gemeente nodigt wie wil uit om samen met de nieuwe burgemeester en stadsdeelwethouder mee te denken over de omgevingsvisie. Het stadsdeelgesprek op 25 oktober is een vervolg op eerdere stadsdeelbezoeken. Uw bestuur zal aanwezig zijn bij de bijeenkomst voor Stadsdeel Centrum. Ook u bent in Stayokay welkom vanaf 18:00 uur. Aanmelden hoeft niet maar kan via stadsdeel.centrum@maastricht.nl.

Frank Bokern over het Jekerkwartier

Op 8 en 12 oktober zijn er nog mogelijkheden om kennis te maken met (het werk van) Frank Bokern. Zie over Franks laatste boek het bericht van Libris.

Looiershof

Jo Nelissen schreef een lezenswaardige tekst over de geschiedenis van de Looiershof. Dank je Jo. Wij komen graag op bezoek.

Neutelings

Voor wie de collectie Neutelings beter wil leren kennen: er zijn nog enkele plaatsen voor de wandeling langs de collectie met Peter te Poel.
Wij verzamelen om 14.45 uur in de hal van het Bonnefantenmuseum.
Start rondleiding: 15.00 uur
Duur rondleiding ca 1-1,5 uur
Na afloop gezamenlijk koffie/thee/vlaai/…
Deelname voor leden: € 10,00; niet-leden: € 15,00. Graag overmaken naar NL73 ABNA 0108 4243 91 t.n.v. Bewonersvereniging Jekerkwartier ovv Bonnefantenmuseum 05/10/23. 
Dit is exclusief toegangskaartje voor het museum. Neemt u uw museumjaarkaart mee of koopt u zelf ter plekke een toegangskaartje? 
Aanmelden door een bericht aan info@bewonersjekerkwartier.nl.

Plant voor stoeptegel

Wie lichtte op 7 oktober een bij de Stadstuin aan de groene Loper ingeleverden stoeptegel? Een van uw bestuursleden verruilde zo’n tegel voor een roos. Die telde voor de CNME actie niet mee omdat de tegel in de achtertuin lag in plaats van aan de voorgevel. Ook zonder actie blijft het de moeite waard met planten de omgeving te verfraaien en waterhuishouding beter te reguleren.

Wal met gat

Eindelijk wordt de wal bij de visvijver in het Jekerkwartier hersteld. Maar niet dan nadat die eerst geheel wordt gesloopt. Zo kregen buurtbewoners per brief van de gemeente te lezen. De gemeente informeert ons ook via de eigen site.
Voorlopig overlast van sloop en grondvervoer. Dan het uitzicht op een vijver die leeggepompt werkplaats wordt.
De gerestaureerde wal krijgt weer weergangen. Wie daarna de stad bedreigt zal door trotse stadsbewoners worden geweerd.
Krijgt het prachtige gedicht van Maarten van den Berg een vervolg of een nieuwe plek?

Woondebat Topos

Topos organiseert op 9 oktober vanaf 20:00 uur een woondebat in de Jan van Eyck Academie.

Komende activiteiten

 • Donderdag 5 oktober: toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
 • Op 7 oktober (14-16 uur Tout à Fait) verkoopt Martia Tersteeg door haar gemaakte objecten ten behoeve van Save the Children.
 • Op 8 en 12 oktober kunt u Frank Bokern ontmoeten in het Pesthuys. Aanmelden kan via deze link.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
 • Mogelijk kunnen wij dit jaar het opgeknapte monument (op de Rode Brug) ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18 onthullen.

Nieuwsbrief 2023 nr 17

Beleidsvisie
Werkgroepen
Kunst
Kerken
Groene stoep
Verleden-heden-toekomst
Woondebat
Agenda

Beleid

De nieuwe beleidsvisie is aan onze leden aangeboden en op de website geplaatst.

Werkgroepen

Het beleidsplan voorziet in werkgroepen die een thema nader uitwerken stukken voorbereiden. In de vorige nieuwsbrief vroegen wij u zich aan te melden voor een werkgroep. Dat leverde nog weinig reacties op.
Denkt u over onvoldoende kennis te beschikken? Uw woonervaring geeft genoeg kennis! Heeft u te weinig tijd? U kunt uw grenzen zelf bepalen! Wilt u eerst nadere informatie voor u een besluit neemt? Neem contact op (info@bewonersjekerkwartier.nl)!
De Werkgroep omgevingsplan wordt heropgestart. Dat is gezien de komst van de omgevingswet nodig.
Een ouder verkeersplan voor onze buurt verdient bijstelling. Het bestuur stelt het op prijs als leden met ideeën over de verkeerssituatie in het Jekerkwartier (en omliggende buurten) hiertoe een Werkgroep Verkeer willen starten.
Tenslotte kan een nieuwe Werkgroep Leefbaarheid zich sterk gaan maken voor de in het beleidsplan gestelde doelen ten aanzien van de leefbaarheid in het Jekerkwartier.

Neutelings

Kent u de collectie Neutelings? Peter te Poel weet daar alles van en deelt zijn kennis graag met u. BJK organiseert op donderdag 5 oktober een wandeling langs de collectie die wordt geleid door Peter. Wij verzamelen om 14.45 uur in de hal van het Bonnefantenmuseum.
Start rondleiding: 15.00 uur
Duur rondleiding ca 1-1,5 uur
Na afloop gezamenlijk koffie/thee/vlaai/…
Deelname voor leden: € 10,00; niet-leden: € 15,00. Graag overmaken naar NL73 ABNA 0108 4243 91 t.n.v. Bewonersvereniging Jekerkwartier ovv Bonnefantenmuseum 05/10/23. 
Dit is exclusief toegangskaartje voor het museum. Neemt u uw museumjaarkaart mee of koopt u zelf ter plekke een toegangskaartje? 
Aanmelden door een bericht aan info@bewonersjekerkwartier.nl.

Coen Eggen

Bouwhistoricus Coen Eggen leidde een aantal belangstellenden onlangs langs en door mooie panden in ons Jekerkwartier.
Coen leest ook deze nieuwsbrief. Het verbaast hem dat dat de kerken op de foto in de kop niet in het Jekerkwartier staan. Hij maakte vanuit de zolder van een bezocht pand een prachtige foto met 3 heel verschillende kerken die door hun geschiedenis het Jekerkwartier mee gevormd hebben. Coen bedankt!

Plant voor stoeptegel

Wie op 7 oktober bij de Stadstuin groene Loper een gevelsteen inlevert krijgt een plant terug. Deze mede door CNME opgezette actie maakt uw omgeving nog gezelliger en is goed voor de natuur.

Wal met gat

De wal bij de visvijver beschermde eeuwen een deel van het Jekerkwartier. Een paar jaar geleden zeeg de wal in vredestijd neer. Herstel roept vragen op. Die worden nu tweetallig beantwoord op nieuwe doeken. Aardig om te lezen en hoopgevend voor de toekomst.

Woondebat Topos

Topos organiseert op 9 oktober vanaf 20:00 uur een woondebat in de Jan van Eyck Academie.

Komende activiteiten

 • Donderdag 5 oktober: toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
 • Op 7 oktober (14-16 uur Tout à Fait) verkoopt Martia Tersteeg door haar gemaakte objecten ten behoeve van Save the Children.
 • Op 8 en 12 oktober kunt u Frank Bokern ontmoeten in het Pesthuys. Aanmelden kan via deze link.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
 • Mogelijk kunnen wij dit jaar het opgeknapte monument (op de Rode Brug) ter herdenking van de oorlogsvluchtingen oorlogsvluchtelingen 14-18 onthullen.

Nieuwsbrief 2023 nr 16

Beleidsplan
Werkgroepen
Niets doen
Verzet en verzetjes
Kunst en kind
Agenda

Beleidsplan

Een eerdere versie van ons nieuwe beleidsplan werd op geleide van opmerkingen tijdens de BJK-jaarvergadering definitief gemaakt. Leden krijgen de tekst binnenkort per mail.

Werkgroepen

Wilt u meedenken en praten over uw eigen woon- en leefomgeving? Meld u dan aan voor een van de werkgroepen die conform het nieuwe beleidsplan worden ingesteld.
De Werkgroep omgevingsplan wordt heropgestart. Dat is gezien de komst van de omgevingswet nodig.
Een ouder verkeersplan voor onze buurt verdient bijstelling. Het bestuur stelt het op prijs als leden met ideeën over de verkeerssituatie in het Jekerkwartier (en omliggende buurten) hiertoe een Werkgroep Verkeer willen starten.
Tenslotte kan een nieuwe Werkgroep Leefbaarheid zich sterk gaan maken voor de in het beleidsplan gestelde doelen ten aanzien van de leefbaarheid in het Jekerkwartier.
Om de lijnen met het bestuur kort te houden, neemt in elke werkgroep tenminste één bestuurslid zitting. Waar mogelijk faciliteert het bestuur het werk van de verschillende werkgroepen.
Hebt u belangstelling voor deelname of wilt u nadere informatie? Stuur een bericht aan info@bewonersjekerkwartier.nl.

Vakantie

Genoot u van de vakantie? Uw redactie ook! Daarom wezen wij u niet op de open monumentendag (9-10 september), de inkom (21-25 augustus) en de de lezing van historicus Luc Panhuysen over het beleg van Maastricht (10 september).

Vrolijk verzet

Met ‘Het Jekerkwartier. Broedplaats van vrolijk verzet’ heeft Frank Bokern een toegift geschreven op zijn bestseller ‘Crapuul. Kroniek van een krottenwijk’. In Franks nieuwe boek gaat het verhaal verder. De krotbewoners en kunstenaars van het Jekerkwartier krijgen in de jaren zestig en zeventig gezelschap van de nozems, de provo’s, de hippies en de krakers. Met hun ludieke protesten zorgen ze ervoor dat de stad eindelijk de luiken opengooit.
Frank Bokern presenteert zijn boek op 7 oktober.
Daarna krijgt u bij twee gelegenheden de kans kennis te maken met Frank Bokern en om zijn nieuwe boek te kopen en te laten signeren (aanmelden bij www.pesthuyspodium.nl):
Op 8 oktober leidt Frank Bokern de toehoorders door het verhaal van het Jekerkwartier met foto’s, anekdotes, achtergronden bij (oud-)bewoners en fragmenten uit het boek. Zo vertelt hij in vogelvlucht het verhaal van de buurt die nu zo sjiek en sjoen is, maar lange tijd de broedplaats was van vrolijk verzet.
Op 12 oktober praten Frank Bokern en René Corten over het nieuwe boek, het verband, de overlap en het verschil tussen ‘Jekerkwartier’ en ‘Crapuul’, de impact van ‘Crapuul’ en de uitgebreide en dubbelzinnige recensie van ‘Crapuul’ van Ad Knotter in ‘Publications’. Komen er nog meer boeken over Maastricht?

Porselein van Martia Tersteeg

Jekerkwartierbewoner Martia Tersteeg biedt ons de gelegenheid kunst te kopen en Save the Children te steunen.
Martia -initiatiefneemster en ook jarenlang actief voor de Tapijntuin- maakt mooie porseleinen objecten zoals kopjes, kommetjes en schalen. Die verkoopt ze met haar kleindochters op 7 oktober van 14-16 uur in Restaurant Tout à Fait. De hele opbrengst is voor Save the Children.
Martia en haar kleindochters kijken uit naar uw komst.

Komende activiteiten

 • Donderdag 7 oktober: toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
 • Op 7 oktober (14-16 uur Tout à Fait) verkoopt Martia Tersteeg door haar gemaakte objecten ten behoeve van Save the Children.
 • Op 8 en 12 oktober kunt u Frank Bokern ontmoeten in het Pesthuys. Aanmelden kan via deze link.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
 • Mogelijk kunnen wij dit jaar het opgeknapte monument ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18 onthullen.