Sandra Helledoorn

Sandra Helledoorn is niet meer. Zij was in het verleden enige jaren voorzitter van het Buurtplatform Jekerkwartier, en was nauw betrokken bij de voorbereiding en oprichting van de Bewonersvereniging Jekerkwartier.
Wij zullen haar missen en wensen haar nabestaanden veel sterkte.

Nieuwsbrief 2023 nr 11

Drinken: zitten of staan?
Algemene ledenvergadering
Fietsparkeren
Zonnekoning
Vuil
Schoon?
Rust
Iets te melden?
Komend

Staand drinkend

Zoals u mogelijk gemerkt heeft mag er sinds eind 2022 op een beperkte aantal terrassen in de stad ook staand -met het glas in de hand- tot 23.00 uur worden gedronken. Daarbij gaat het om een proef van 1 jaar waartoe de raad al eerder heeft besloten. In het Jekerkwartier nemen Café Forum en Café de Pieter deel aan de proef. Als die positief uitvalt is het de bedoeling die definitief te maken ook voor overige terrassen. Momenteel komt het eind van de pilot (eind september) in zicht. Nieuw element is het verzoek van de horeca om bij de afronding van de proef in de maanden juli t/m september ook de optie voor een latere sluiting mee te nemen: tot 02.00 uur gelijk met het algemene terrassluitingsuur. 
Alvorens dat toe te staan wil de gemeente eerst van ons weten wat de huidige ervaringen en effecten in de buurten zijn en hoe bewoners het verloop beoordelen. Wij vragen u daarom uw ervaringen bij de huidige proef met ons te delen en te mailen (info@bewonersjekerkwartier.nl). Vanzelfsprekend vertrouwelijk en uitsluitend voor intern (tijdelijk) gebruik. Op basis van uw reacties kunnen wij het algemene beeld en advies uit onze buurt overbrengen naar de gemeente.

Algemene Ledenvergadering

Onze leden bespreken op 3 juli de te actualiseren beleidsvisie. Spreekt u graag mee? Wordt dan lid en ontvang als alle andere leden tijdig de uitnodiging met stukken.

Wel fietsen, niet meer parkeren

Geparkeerde fietsten hinderen. De gemeente besloot het gebied waarin parkeren verboden is uit te breiden tot aan de singels. De E3-borden worden daartoe verplaatst naar de randen van het centrum:

Daarmee wordt naar wij hopen de overlast van geparkeerde fietsen in ons kwartier opgelost.

d’Artagnan

De ambities van de zonnekoning deden d’Artagnan aan de wal van ons kwartier sneuvelen. Hieraan besteedt het nieuwe Maastricht Museum aandacht.

Vuil en toekomst

Onze omgang met resten kan beter. De gemeente doet mee en formuleert een nieuw afvalbeleid dat per 1-1-2024 zal worden ingevoerd.
Zou het niet mooi zijn als een ambtenaar dagelijks komt kijken wat wij kwijt willen om dat direct uitgesorteerd mee te nemen?
Zo fraai zal het niet worden. De gemeente betrekt ons bij de plannen. Ten behoeve van de ontwikkeling van het Regionaal Beleidskader Huishoudelijke Grondstoffen zijn inwoners en belanghebbenden bevraagd. De uitkomsten van de in april gehouden wijkbijeenkomsten zijn ook in een verslag vastgelegd. Later dit jaar volgt een stadsronde.
Wie buiten deze nieuwsbrief dit dossier wil volgen bezoeke de site voor het afval.

Snel schoon?

Wordt onze lucht snel bevrijd van ongerechtigheden? De invoering van de milieuzone draagt bij. Gaat dat lukken? Als dat aan onze gemeenteraad ligt nog niet. Lees daarover de bijna raad-brede motie die op 27 juni wordt besproken (zie hierover ook de Limburger).

Peuken opgeruimd

Omwonenden van de universiteitsbibliotheek zien graag minder fietsen en peuken. De universiteit heeft daar begrip voor. Over acties en voornemens bericht de bibliotheek in de nieuwsbrief.

Rust en lezen

Aachen Airport vernieuwt de strip. Wij genieten van uitslapen en strips lezen de tuin. Zonder geluid, CO2, kerosinelozingen en meelezende Quatar-piloten.
Op 25 mei vragen wij tijdens de informatieavond over de ontwikkeling van een luchthavenbesluit hoe wij deze zalige toestand kunnen bestendigen. Een inwoner van Heugem pleit juist voor versnelde aanleg van een nieuwe baan. Dan neemt immers de ruimte voor Liège weer af en kan hij weer uitslapen en tuinlezen.
Hoe dat kan verklaart een milieudeskundige. Trek de Luikse startbaan door richting Maastricht. Die loopt over Heugem zodat Jekeraanwonenden er geen last van hebben.

Wie heeft de hoogste rustrechten?
Voorlopig wordt veel onderzoek verricht. Ergens in 2024 krijgen wij de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. Thuisraken in jargon en stukken kost zeker 1000 uur wist een belangstellende te melden. Gaat u een zienswijze indienen? Of sluiten we aan bij Alliantie pleinAIR Maastricht om de last te delen? Wij blijven vertrouwen op sluiting van MAA.

Voor op het nachtkastje

Schrikt u wel eens wakker? Tegen een nachtmerrie helpt een glas water. Bij ander ongerief belt u. Wie? Daarvoor maakte de gemeente een overzichtelijke lijst. Die kunt u printen en op uw nachtkastje leggen. Bedenk dat zo’n overzicht veroudert. De website biedt waarschijnlijk vollediger en bijgehouden informatie.

Komende activiteiten

 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 3 juli plaats.
 • 20 juli: rondleiding voor beperkte groep langs het erfgoed van het Jekerkwartier onder leiding van bouwhistoricus Coen Eggen.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
 • Mogelijk kunnen wij dit jaar het opgeknapte monument ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18 onthullen.

Nieuwsbrief 2023 nr 10

Bezoek uit Sint Pieter
Vertrek van Jeker naar Maas
Oude lucht
Burgers begroten
Omgevingskennis
Trek?
Oorleed
Komende activiteiten

Naar het paradijs?

Wie vanuit Sint Pieter ons kwartier wil bezoeken steekt bij Tapijn de zebra over. Dat eist geduld en snelheid. Wie op de knop voor groen drukt doet er goed aan enige meters terug te deinzen om niet al te veel gassen van langsrazend verkeer in te nemen. Als het licht eindelijk groen is spoedt de Jekerlustige zich naar de overkant. Om na een paar meter luid gewaarschuwd te worden dat de oversteektijd voorbij snelt.
Voorkomt ons kwartier zo te veel gasten? Kunnen wij de gemeente vragen ons gastvrijer te maken door het plaatsen van een sensor die andersvaliden tijd gunt levend de overkant te halen?

Van Jeker naar Maas

Conservatorium en toneelschool verhuizen naar landbouwbelang. Emilio Tuñon tekent aan de maas torens voor woningen en onderwijs.
Wie gaat tekenen voor de vrijkomende gebouwen in ons Jekerkwartier? Parken tegen hittestress en voor CO2-vang? Parkeerplaatsen voor toeristen? Woningen voor jonge gezinnen? Nieuwe bedrijven om oude industriële tijden te laten herleven?
Grijpt de gemeente kansen of gaat de markt aan de slag? Hoe kan onze vereniging participeren in deze transitie?

Oude lucht

Op 27 juni laat de Seniorenpartij bij motie weten dat schone lucht belangrijk is. Maar de milieuzone wordt naar de toekomst verwezen. Omdat ouderen daarvan niet lang de vruchten kunnen plukken?

Burgerbegroting

In ronde 2 van de Burgerbegroting wordt K€ 750 verdeeld over de in de eerste ronde geselecteerde 10 thema’s. U kunt deelnemen aan die verdeling.
In ronde 3 kunnen projecten worden ingediend. Heeft u een idee voor een “Jekerkwartier-project” dat dan kan worden uitgewerkt? Laat het ons weten.

Kennis en omgeving

Studerende buurtbewoners kennen het oer. Hun buren laten kennis niet meer formeel toetsen, maar blijven leergierig. En willen hun woonomgeving nog mooier maken en zo houden voor het nageslacht. Voor hen is OER omgevingseffectrapport. Zij weten dat daarin wordt gekeken naar meer dan alleen de milieueffecten zoals in het MER. Het OER dat voor de Omgevingsvisie Maastricht 2040 wordt opgesteld heet MOER. Dit weet u omdat u kennis nam van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie gemeente Maastricht.
Het bestuur van onze vereniging nodigt u van harte uit te participeren in het actualiseren van de huidige ‘Omgevingsvisie Maastricht 2040’.
Geniet u liever van de stad, dan kunt u erop vertrouwen dat BJK zich inzet om uw nakomelingen nog meer genot te bieden.

Trek

Bij bedekt weer werd Trek 16 mei opgetrokken, bij zon op 18 mei geopend. Generatoren en braderijen verrijkten de lucht. Aanwonenden werd een drankje aangeboden. Proost!

Nieuw evenementenbeleid

Het College van Burgemeester en Wethouders stelt de Gemeenteraad voor het evenementenbeleid te actualiseren. BJK ziet vooruitgang en plaatste kanttekeningen. Wie meer wil weten gaat naar de site van de gemeente of bekijkt de opname van de stadsronde.

Geluidsdruk en evenementen

Hebt u dubbele kozijnen, driedubbelglas, ruisonderdrukkende hoofdtelefoon dan wel gehoorbeschermende oordoppen? Aangeschaft om uw gehoor tegen evenementen te beschermen? U kunt dat allemaal per 1 januari 2024 verkopen omdat de gemeente vanaf die dag geluid bij evenementen maximeert (zie de Limburger of bijlage 2 bij Raadsvoorstel 34-2023).
Gaat u van de opbrengst een mooie geluidsinstallatie kopen?

Komende activiteiten

 • Informatieavond Waalse Kerk op 1 juni.
 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 3 juli plaats.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
 • Indien opgeknapt onthullen wij dit jaar nog het opgeknapte monument ter herdenking van de oorlogsvluchtelingen 14-18.

Nieuwsbrief 2023 nr 9

Waalse Kerk
Enfin en Forum
Parkeren
Industrie en Jeker
Onkruid en monarchie
Martinushofje
Fietsen naar school
Aarde en lucht
Activiteiten

Waalse Kerk: informatiebijeenkomst op 1 juni

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij over de plannen om de Waalse Kerk Maastricht aan Sint Pieterstraat 6 te renoveren. In vervolg daarop nodigt Klaas Koelewijn, voorzitter Stichting Waalse Kerk Maastricht, bewoners van het Jekerkwartier uit voor een informatiebijeenkomst over deze renovatie op 1 juni.
U bent vanaf 19:30 welkom. Om 20.00 uur opent Klaas Koelewijn waarna Laura Piovan, Architect van bureau Archaris Architecture een presentatie verzorgt. Na stellen en beantwoorden van vragen wordt de bijeenkomst om 21:00 afgesloten. Vervolgens is er gelegenheid elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten en kunnen de aanwezigen in kleine groepen rondgeleid worden in het monumentale gebouw.
Op www.waalsekerkmaastricht.nl krijgt u al een impressie van de renovatie plannen. 

Pleinterras

BJK maakte bezwaar tegen de vergunning voor het pleinterras waarop Enfin en Forum hun terras kunnen vestigen of uitbreiden. Daarover vond op maandag 8 mei een hoorzitting plaats. Wij houden u van de uitkomst van de procedure op de hoogte.

Parkeerhulp

Onze auto’s leren parkeren. Voor de vergunning zorgen we zelf. Zonder hulp?
Ooit kocht je als bewoner van het Jekerkwartier een levenslange vergunning om te parkeren. Voor betaling daarvan gaf je een machtiging. Zonder omkijken of boetes parkeerde je of liet je je auto dat doen. Een stelsel waar enkel je erfgenamen na je verscheiden last van krijgen.
Intelligente automatisering maakt leven en parkeren eenvoudiger. Via gemeentemaastricht.nl vind je na 16 invoeracties (muisklik of toets) het e-loket parkeren. Onder de knop ‘Huidige producten’ vind je -als alles goed is- je parkeervergunning. Als dat niet zo is bel je 14043. Mogelijk bereik je na een aantal keuzes een aardige medewerker die de weg naar een vergunde parkeerplaats wijst.
Heb je digid of e-herkenning, voldoende saldo en digivaardige hulp? Dan is boetevrijparkeren binnen 2 uur geregeld. Denk er wel aan het hele proces elk kwartaal of -als zo ingesteld- jaar te herhalen.
Volgt u het nog? Geen nood: op de site van de gemeente vind u de handleiding van 27 pagina’s.

Jeker als bron van industrie

U weet dat Petrus Maastricht tot bakermat van de Nederlandse industriële revolutie maakte. Weet u ook dat water, paarden en stoom ons kwartier lang vóór Regout kracht gaven voor industriële nijverheid? De loop van de Jeker werd voortdurend verlegd, het gestuwd vermogen gereguleerd om niemand tekort te doen en het zicht op maken ontnomen door hoge muren.
Wiel Heijenrath vertelde op 3 en 6 mei wandelend over lakenwevers, leerlooiers, brouwers, dekenmakers, zeepzieders en hun handelsgeest. Wij leerden dat leer van de Jeker klimmers uit Frankfurt bij hun bergtochten steunden en hoe molens onze stoffen volden. Wiel liet ons zien wat wij dagelijks achteloos voorbij lopen zonder dat muren het nog verbergen.
Als verteller is Wiel niet te vervangen. Wie niet kan wachten op een volgende gelegenheid kope de brochure om eenzaam lezend de wandeling langs ons industrieel erfgoed te maken.

Konings(on)kruid

Met de lente kruipt onkruid tussen woning en stoep. Koningsdag nodigt tot kuisen. Het kwam er niet van. Omdat groenen roepen om behoud van natuur tussen stenen?
Na een gezellige dag ruimt de gemeente op 28 april de feestrestanten op. Niet enkel gazon en straat en worden schoongeveegd. Waar wij jong leerden dat schoonhouden van de stoep burgerplicht is, worden nu woningkanten van overheidswege getrimd. Na de verjaardag van de koning genoten wij van een grijze stoep en Italiaans met koningskruid.
Leve de gemeente!

Hofje

In Brugge en Amsterdam zoekt u rust in een hofje. Waarmee de bewoners rust wordt ontnomen. Ons Jekerkwartier kent een hofje dat de bewoners met rust laat. Om het te leren kennen moet u een bewoner leren kennen. Wie dat niet kan of wil, kan virtueel kennis maken met het Martinushofje.

Hoe naar school

Lang geleden bracht een in België wonende Maastrichtse fotograaf zijn zoon in een fraaie cabriolet in de Begijnenstraat naar school. Aan de poort van de school genoten we van de witte Saab met blonde krullenbollen.
Nu trekken we de neus op voor de auto en verlangen naar onze eigen schoolgang: te voet of met de fiets. De gemeente faciliteert dat (zie ook De Limburger). Nu in de Capucijnenstraat en op Sint Pieter. Wanneer is onze Begijnenstraat aan de beurt?

Schone lucht

Bent u net zo (groot)oud(er), actief en aardelievend als Frans Vollenbroek? Deze advocaat van de aarde helpt wie gelijk wil krijgen in discussies met overheid of bedrijf.
Zou milieudefensie Maastricht daar hulp kunnen krijgen als het toneel voor verwerkelijking van de milieuzone in Maastricht van politiek naar gerecht schuift?

Komende activiteiten

 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 3 juli plaats.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in het voorjaar.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.

Nieuwsbrief 2023 nr 8

Algemene Ledenvergadering
Groenst drinken
Burgers verdelen geld
Milieuzone maakt ziek
Nieuwe regels
Waalse Kerk
Komende activiteiten (voorstellen kunt u richten aan info@bewonersjekerkwartier.nl)

Algemene Ledenvergadering

Onze jaarvergadering vindt plaats op 27 juni 2023 vanaf 19:00 uur. Alle leden krijgen per mail een uitnodiging. Belangrijkste agendapunten zijn de verantwoording over 2022, de begroting over 2023 en de nieuwe beleidsvisie.

Horeca aan Jeker naar groenste pleisterplaats

Schenken de kroegen in ons kwartier absint? Gelegenheden in Pieterstraat en Koestraat willen (ook) anders nog groener worden. Zij gaan onze tafeltjes bevoorraden zonder dat wij last hebben van hun bevoorrading. Lees daarover meer in Thuis in Maastricht.

Burgerbegroting

De gemeente verdeelt € 750.000 over projecten die door burgers via de burgerbegroting worden voorgedragen.
Op 26 april vond de laatste sessie van de eerste ronde plaats. Mede namens BJK stelde uw secretaris uit 26 thema’s verduurzaming, vergroening en kunst en cultuur voor. De twee laatstgenoemde gaan samen met 8 anders thema’s door naar de tweede ronde.
In de sessies van ronde twee (14 juni en 18 juni) wordt het geld verdeeld over de 10 gekozen thema’s. Daarna kan iedereen projecten ontwikkelen en voordragen.
Hebt u ideeën om onze buurt nog liever en mooier te maken? Sluit dan aan bij de volgende ronde van de burgerbegroting of bespreek uw voorstel met ons bestuur.

Milieu

Een stad waar alleen ik mag autorijden en parkeren. Een stad waar enkel niet ondersteunde tweewielers rijden die altijd binnen parkeren. Een stad waar je schone lucht ademt.
Utopia?
Een milieuzone helpt. De gemeente besloot jaren geleden tot invoering. Corona en Zero Emissie Stadslogistiek gooiden roet in de lucht.
Milieudefensie bepleit de combinatie Zes-Milieuzone zoals die elders succesvol is. De politiek heeft het druk, stelt andere prioriteiten, zwijgt of is ziek.
Of is Maastricht (politiek en ondernemers) bang dat een milieuzone mensen weerhoudt naar de stad te komen?

Nieuwe regels woning splitsen en omzetten

Studenten wonen graag op kot in het centrum, pas afgestudeerden willen daar graag blijven op een etage. Wie elders vermogen vergaarde voorziet zich van een pied-a-terre in Maastricht. Grote en kleine beleggers voorzien in die behoeften.
Wie langer in het Jekerkwartier woont ziet de omgeving veranderen en moet daaraan wennen. Wordt te veel verkamerd en gesplitst? Geeft dat overlast en verlies van buurtbinding?
Ook de gemeente ziet in dat niet enkel buitenwijken om regulering vragen om tot een juiste balans ter komen (De Limburger schrijft hierover op 28 april). BJK heeft hier samen met buurtbalans hard aan gewerkt. Wouter Mulder droeg bij aan de totstandkoming van de nieuwe regels. Voor het Jekerkwartier is met name van belang dat nu ook daar het straatmaximum (20%) en afstandscriterium gaan gelden.
Wie migratie naar Bali wil financieren door exploitatie van de huidige woning neme kennis van de nieuwe regels.

Waalse kerk

Er zijn plannen om dit monumentale gebouw te verbouwen en uit te breiden. De ontwerp-beschikking ligt vanaf 27 april ter inzage. Zienswijzen kunnen binnen zes weken vanaf die datum worden ingediend.
Belangstellenden worden op 1 juni (20:00 uur, inloop 19:30) in de kerk over de plannen geïnformeerd.

Komende activiteiten

 • Wiel Heyenrath wandelt met wie mee wil op 3 en 6 mei langs ons industrieel erfgoed. 3 mei is volgeboekt. Voor zaterdag 6 mei zijn nog enkele plaatsten beschikbaar. Verzamelen 9:45 bij de Helpoort. Start van de wandeling stipt om 10:00 uur. Kosten € 15,00 inclusief koffie en iets lekkers (voor niet-leden € 17,50). Aanmelden via info@bewonersjekerkwartier.nl. Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘wandeling 6 mei industrieel erfgoed’.
 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 27 juni plaats.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in het voorjaar.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.

Nieuwsbrief 2023 nr. 7

Universiteitsbibliotheek
Plannen en praten
Blik op dicht
Wandelen en werken
Industrieel erfgoed
Verleden en toekomst: werk aan de winkel
Komende activiteiten

Bieb en buurt

De Universiteitsbibliotheek praat regelmatig met buurt, gemeente, politie en handhaving. Het voor 24 april geplande overlegd is verplaatst naar maandag 8 mei van 19.00 – 21.00 in de Grote Looierstraat 17. Wie erbij wil zijn stuurt een bericht aan buurtenbieb@maastrichtuniversity.nl.

Werken en bouwen

U woont in het Jekerkwartier. Mogelijk werkt u ook in een van de mooie panden.
Uw omgeving maakt u graag nog mooier. Daarbij kunt u uw buren tot last zijn. Om de verhoudingen goed te houden bespreekt u uw plannen voor een aanpassing of activiteit met uw omgeving.
Soms komt dat er door omstandigheden niet van. Dan is het goed te weten dat ook langs andere weg kennis kan worden genomen van uw plannen. Op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kan iedereen lezen wat u van plan bent.

Vuil wijkt wat voor dichter

Parkrecreanten worden gestimuleerd ligweiden netjes achter te laten. Daartoe dienende vuilcontainers stonden aan lezen van “Eeuw” van Hans van de Waarsenburg in de weg.
De gemeente verplaatste de sta in de weg zó dat die op- en afbouw van evenementen niet hindert. Wie gedichten meer acht dan evenementen blijft ongelukkig.

Wandelen in werktijd

Onze wandelingen en bezoeken aan instellingen bevallen zo goed dat werkenden zich door ons gediscrimineerd voelen. Waarom plannen wij die activiteiten op tijden waaraan zij niet anders dan ten laste van het verloftegoed kunnen deelnemen?
De hartekreet is helder verstaan. We zullen zo nu en dan activiteiten/wandelingen tijdens het weekend organiseren. Ledenbijeenkomsten vinden altijd in de avonduren plaats. 

Ik stuur U slechts één hartekreet, ‘t moet…
een n vergeten, ja dat weet ik wel
maar er is reden dat ik dit zo spel;
ik heb slechts één hart dat hiervoor bloeden moet.

Ik blijf de regels consequent negeren.
U kunt ook dit sonnet dus annuleren.

Herman Bakker

Industrieel erfgoed

Voor de wandeling van 3 mei zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Bij overtekening wordt de wandeling herhaald op zaterdag 6 of zaterdag 13 mei.

Bouwen aan verleden en voor toekomst

De walmuur wordt opgeknapt met respect voor het verleden. Daarin is de gemeente opdrachtgever. Bij andere bouwactiviteiten is de overheid vergunningverlener en begeleider van participatie. Ouderen, jonge gezinnen, studenten, expats, jong afgestudeerden en maastrichtliefhebbers die hier een tweede woning willen hebben verdringen zich rond schaarste aan vierkante meters. Wie krijgt die fraaie kamer, dat mooie appartement, die monumentale gezinswoning? En welke rol spelen stikstof en schone lucht in de bereikbaarheid van het stukje Maastricht waarop velen recht denken te hebben?
Over de spanning tussen deelbelangen schreef Joos Philippens op 6 april op de website van de Limburger en op 7 april in de papieren krant.
Hoe kan onze vereniging een zinvolle rol spelen bij de vormgeving van Maastrichts toekomst en verleden?

Komende activiteiten

 • Wiel Heyenrath wandelt met wie mee wil op 3 en 6 mei langs ons industrieel erfgoed.
 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 27 juni plaats.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in mei.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.

Nieuwsbrief 2023 nr. 6

Wie is wie bij de Jeker?
Universiteit bij de Jeker
JekerZES
Industrieel erfgoed
Komende activiteiten

CBS en Jekerkwartier

Weet u wie uw buren zijn, hoe oud ze zijn hoe ze wonen? Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt en geeft inzicht. Dat onthouden wij u niet. De link naar de tabel is in het menu van de website opgenomen.

Universiteit bij de Jeker

Op 5 april wandelde René Verspeek met belangstellenden door en langs universitaire gebouwen in het Jekerkwartier. René vertelde enthousiast en met grote kennis van zaken over de betekenis van de komst van de Universiteit voor stad en Jekerkwartier. Fraaie gebouwen bleven behouden omdat er een nieuwe functie aan kon worden gegeven.
Ook leden van BJK studeerden hier of vonden werk bij de universiteit.
Wat zou onze buurt zijn zonder de levendigheid van studenten en de mooi onderhouden monumenten?
René, veel dank voor de wijze waarop je als gids invulling geeft aan je pensioen!

ZES en Jekerkwartier

De gemeente maakt werk van Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Het Jekerkwartier lijkt kwartiermaker. In Via (bijlage De Limburger 22 maart) wordt daar aandacht aan geschonken.
Op 31 maart dronken ondernemers van Koestraat en Pieterstraat een kop koffie om de voortgang van de levervrije vrijdag te bespreken. Gemeente en MaastrichtBereikbaar waren daarbij, evenals uw secretaris. Een vrijdag zonder leveranciers ligt in het verschiet. Ideaal om elkaar in rustige straten te ontmoeten. Bij een tweede kopje koffie dromen wij van een levervrije toekomst waarin drank ons via leidingen bereikt en de zalm vanuit de Jeker op ons bord springt.

Wandeling met gids langs industrieel erfgoed Jekerkwartier

In 2017 en 2018 liet Wiel Heyenrath ons nader kennismaken met het industrieel erfgoed langs de Jeker. Zowel Wiel als de deelnemers genoten daarvan.
Wie toen niet meewandelde krijgt die kans in mei. Verzamelen op woensdag 3 mei om 9:45 bij de Helpoort. Start van de wandeling stipt om 10:00 uur. Kosten € 15,00 inclusief koffie en iets lekkers (voor niet-leden € 17,50). Aanmelden via info@bewonersjekerkwartier.nl. Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘wandeling industrieel erfgoed’.
De eerste 15 personen voor wie is betaald zijn welkom. Bij meer dan 15 aanmeldingen bekijken wij of een tweede wandeling kan worden gepland.

Komende activiteiten

 • Wiel Heyenrath wandelt met wie mee wil op 3 mei langs ons industrieel erfgoed.
 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 27 juni plaats.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in mei.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.