Brief burgemeester over vervolg corona-maatregelen

ONZE REFERENTIE    2020-19201     – d.d. 09 juli 2020.

Beste binnenstadbewoner,

De zomervakantie staat voor de deur. Met de verwachting dat veel mensen deze in eigen land gaan doorbrengen, zal het de komende weken ongetwijfeld drukker worden in Maastricht. Goed voor onze ondernemers, en daar zijn we als stadsbestuur ook blij mee. Maar er zit ook een risico in: te veel mensen in ons stadscentrum kan betekenen dat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in moet grijpen, als de coronaaanpak in het geding komt. Want ondanks alle versoepelingen, moeten we nog steeds alert en waakzaam zijn dat het virus niet nogmaals om zich heen kan grijpen.

Om de binnenstad toe te rusten op de toenemende drukte is de afgelopen tijd een aantal maatregelen genomen en adviezen gecommuniceerd. Deze maatregelen en adviezen zijn opgesteld in overleg met diverse binnenstadpartners en vertegenwoordigers van bewonersplatforms. Het doel hiervan is om de capaciteit van de openbare ruimte in de binnenstad zo optimaal mogelijk te benutten en ervoor te zorgen dat inwoners en bezoekers gefaciliteerd worden om zo veilig mogelijk hun bestemming in de binnenstad te bereiken. De verantwoordelijkheid om deze maatregelen na te leven is en blijft bij de bezoekers zelf.

In deze brief willen wij de maatregelen en adviezen nog eens kort toelichten, en aangeven wat we als gemeente en betrokken partijen doen om de zomerperiode zo goed en veilig mogelijk door te komen:

  • Er is een voetgangersplan uitgerold en daar waar nodig geoptimaliseerd. De hoofdboodschap van het voetgangersplan is: houd rechts, houd 1,5 meter afstand en vermijd drukke plekken. In de openbare ruimte zijn de maatregelen aangeduid met borden, engelen van Maastricht op straat en looplijnen
  • Op enkele locaties zijn dynamische eenrichtingstraten ingericht om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.
  • Er worden hospitality guides ingezet om mensen aan te spreken en er is een campagne gelanceerd om bezoekers te verleiden de minder drukke delen van de binnenstad te ontdekken.
  • Bij winkels zijn wachtvakken gerealiseerd waar mensen kunnen wachten als het in de winkel te druk is.

Zomerdrukte

In de praktijk, en met name op drukke piekmomenten in de weekenden, blijkt nu al dat het soms lastig is om 1,5 meter afstand te houden. De gemeente heeft daarom samen met het bedrijf Crowd Professionals een crowdmanagement-plan opgesteld met verschillende druktescenario’s en bijbehorende maatregelen. Kort gezegd komt het erop neer dat er drie scenario’s zijn, met bijbehorende communicatieboodschappen:

  • Groen: Welkom in Maastricht, gezellig en fijn dat je er bent! Houd 1,5 meter afstand!
  • Oranje: Wees welkom, maar let op want het is erg druk. Houd afstand, beperk je bezoek(tijd) of kom later terug!
  • Rood: Het is té druk in de stad! Vermijd deze drukte! Ons advies: keer om en kom op een later moment terug!

We zien dat met name de weekends richting ‘rood’ gaan. Om maatregelen door de Veiligheidsregio te voorkomen, doen we nogmaals een klemmend beroep op iedereen om onze stad veilig te houden. De gemeente zet daarvoor extra hospitality guides in op vrijdag, zaterdag en zondag én op dagen dat topdrukte verwacht wordt om het winkelend publiek, bewoners en bezoekers te helpen bij het naleven van de 1,5 meter.

Wat vragen we van de bewoners?

De afgelopen weken hebben laten zien dat u, en eigenlijk onze hele stad, prima om kunt gaan met de verantwoordelijkheden die horen bij het aanpakken van dit virus. Wij doen een beroep op u om die lijn voort te zetten! Als bewoner kunt u dat simpelweg doen door bovenstaande maatregelen in acht te nemen en ook door mensen aan te spreken als ze dat niet doen. We snappen dat dit niet staande praktijk is, maar we hebben elkaar nodig in deze moeilijke tijd. Daarnaast vragen we begrip voor de maatregelen en de (tijdelijke) invulling van de binnenstad zoals die nu is. Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij telefoonnummer 14043.

Wij wensen u wederom veel sterkte en succes de komende tijd. Laten we hopen dat de versoepelingen van de maatregelen een positief effect blijven houden op ons stadshart, zonder dat de veiligheid daarbij in het gedrang komt.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Penn-te Strake                                                                                  Burgemeester

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *