NIEUWSBRIEF 2020 nr. 5

Zoals in onze vorige nieuwsbrief vermeld, zullen wij u nader informeren over de ontwikkelingen in de Maastrichtse binnenstad met betrekking tot de opening van de horeca op 1 juni a.s. (2e Pinksterdag). De gemeente heeft een ‘Coronateam’ in het leven geroepen waarin behalve de gemeente en de ondernemers ook enkele vertegenwoordigers van bewoners zitting hebben. Dit team overlegt wekelijks over de gemeentelijke maatregelen om ‘corona-proof’ de stad stap voor stap weer open te stellen voor werkenden, bezoekers en inwoners.
De concrete maatregelen en acties voor de komende periode worden hieronder toegelicht.  Nadere informatie kunt u vinden door op de betreffende Links te drukken.

  1. Gemeentelijk “Opstartplan Binnenstad”
    1. Voetgangersplan en Wyck
    2. Toiletten
  2. Verkeerscirculatieplan Jekerkwartier
  3. Oud papier

1. Gemeentelijk “Opstartplan Binnenstad”
Op 1 juni mag de horeca weer gedeeltelijk open. Om ervoor te zorgen dat horecaondernemers kunnen voldoen aan de anderhalve meter-richtlijnen, biedt de gemeente Maastricht tijdelijk extra ruimte aan terrassen. De gemeente heeft regels opgesteld waaraan ondernemers moeten voldoen. Llink naar regels:  www.gemeentemaastricht.nl/ondernemen/terrasvergunning.
Dit kan dus betekenen dat er in de buurt van uw woning tijdelijk een uitbreiding van een terras komt. We hopen op uw begrip voor deze situatie.

Heeft u vragen of ervaart u problemen?                                                                                                       We verzoeken u om eerst in overleg te gaan met de horecaondernemer. Deze heeft, als het goed is, ook al overleg met u gehad over de tijdelijke situatie. Komt u er samen niet uit? Of heeft u suggesties of tips? Mail dan naar  horeca@maastricht.nl.

Samen zullen we deze voor iedereen nieuwe situatie telkens evalueren en waar nodig bijstellen. Is er sprake van gevaar of overlast? Dan kunt u uiteraard terecht bij handhaving via telefoonnummer 14043. Dank voor uw medewerking!

Binnen de gemeente zijn de afgelopen dagen ongeveer 180 verzoeken van horecazaken voor terrassen en andere mogelijkheden gepasseerd. Burgemeester Annemarie Penn-te Strake: “Verreweg het gros is afgehandeld en voorzien van een antwoord. Uitgangspunt is en blijft dat we ruimte willen bieden, zonder dat de veiligheid in het geding komt en met de coronamaatregelen centraal.”

A. Voetgangersplan en Wyck                                                                                                                                            Tijdens het weekend van Hemelvaart is het voetgangersplan  in de binnenstad van start gegaan. Op basis van de eerste ervaringen en bevindingen is dat plan nog iets bijgesteld.

Een bijzondere situatie is voorzien in Wyck.                                                                                                     Gedeeltelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer worden de Rechtstraat (vanaf 18.00 uur tot sluitingstijd horeca) en de Wycker Brugstraat, van Servaasbrug tot Wycker Grachtstraat (vanaf 12.00 uur tot sluitingstijd horeca). Het overige gedeelte van de Wycker Brugstraat blijft normaal toegankelijk.

B. Toiletten                                                                                                                                                                     De gemeente heeft op het Vrijthof een bewaakte toiletwagen laten plaatsen. Dit openbaar toilet is zeven dagen per week toegankelijk. Er staan vier toiletten, waarvan één invalidentoilet.  Dit is geregeld omdat winkeliers en horeca vanwege de afstandsmaatregelen niet in een brede behoefte kunnen voorzien. Van maandag tot en met vrijdag (08.30-16.30 uur) kunnen bezoekers tijdens de openingsuren gebruik maken van de openbare toiletten in het gemeentelijk kantoor Mosae Forum.
https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/actueel/nieuws/maastricht-klaar-voor-pinksterweekend

2. Het verkeerscirculatieplan Jekerkwartier
BJK heeft onlangs in een brief aan wethouder Krabbendam haar ongenoegen geuit over het trage verloop van de uitvoering van dit verkeersplan. Al meer dan 8 jaren zijn we als bewoners in overleg met de gemeente om enkele verbeteringen in de verkeerscirculatie door te voeren. Veel bewoners hebben ons hierover benaderd. Frustrerend is steeds maar weer te moeten verwijzen naar de gemeentelijke vertragingen in de uitvoering. Wat is de huidige stand.
Wij geven hieronder de reactie van de gemeente over de stand van zaken t.a.v. de situatie Witmakersstraat, Tafelstraat en St. Pieterstraat:

  1. Tafelstraat, Witmakersstraat: helaas wordt er nog niet het effect bereikt dat we hadden gehoopt. Vermoedelijk is de bebording niet helder genoeg voor weggebruikers. Daarom wordt de bebording nog op punten aangepast in de hoop de situatie alsnog te verbeteren. De opdracht is uitgezet aan de uitvoerende afdeling. We verwachten uitvoering binnen ca. 3 weken. Daarna kunnen we de evaluatie voorbereiden en middels kentekenonderzoek vaststellen wat de impact is op de hoeveelheid sluipverkeer in de Witmakersstraat en Lenculenstraat. Mocht inderdaad blijken dat (ook met aangepaste bebording) er een onacceptabel verkeersbeeld blijft bestaan, gaan we zoals toegezegd in gesprek over tot plan B.
  2. Parkeermaatregelen: ook deze opdracht staat uit bij de uitvoerende afdeling. Zoals bekend is het plan in eerste instantie (helaas) vertraagd omdat bleek dat het huidige parkeersysteem beperkingen kent m.b.t. het doorvoeren van een dagtarief. Alle parkeermaatregelen hangen nauw met elkaar samen, waardoor het gehele pakket is opgeschoven. Vanuit de uitvoering wordt erop gekoerst om de maatregelen door te voeren per 1 juli. Bij de haalbaarheid moeten we een slag om de arm nemen, omdat er door de corona-maatregelen wat verschuiving heeft plaatsgevonden in capaciteit en planningen. De verwachting is dat we hierover volgende week zekerheid kunnen geven.
  3. De aanpassingen (plateaus) in de St. Pieterstraat zijn inderdaad gereed qua ontwerp en financiering en zijn in voorbereiding voor uitvoering. Uitvoering is voorzien eind 2020, begin 2021.

U mag van ons aannemen dat BJK dit blijft volgen en er alles aan zal doen om in dit kalenderjaar eindelijk alles afgerond te krijgen. 

 
3. Oud papier
Inmiddels is bekend gemaakt dat de gemeente weer gaat starten met het ophalen van het oud papier.

In de Milieu App en op de afvalkalender kunnen de inwoners zien wanneer er in hun straat wordt opgehaald door Suez. Het papier wordt zoals altijd weer opgehaald met de hulp van verenigingen. Dat is nu weer mogelijk omdat Suez heeft aangegeven ook in Maastricht weer te starten met papierinzameling. Via extra veiligheidsmaatregelen wordt de veiligheid van de vrijwilligers gegarandeerd. Zo gaan de vrijwilligers bijvoorbeeld niet mee in de afvalwagen, maar in een aparte auto en vindt afstemming tussen gemeente en vrijwilligers plaats via e-mail en niet fysiek.
https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/actueel/nieuws/oud-papier-weer-ingezameld-vanaf-2-juni

Met vriendelijke groet,
blijf gezond en fit, vermijd drukte,

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *