Nieuwsbrief 2019 nr. 10

Deze nieuwsbrief staat vooral in het teken van schone lucht, de milieuzone en over het zelf kunnen meten van de luchtvervuiling. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over actuele zaken die voor ons als bewoners van belang zijn.

  1. Milieuzone op losse schroeven
  2. Zelf meten van luchtvervuiling
  3. Vooraankondiging Nieuwjaarsborrel: di 7 januari 2020
  4. Herinnering huisconcert: do 28 november – 20.00 uur
  5. Belangrijke links

1. MILIEUZONE OP LOSSE SCHROEVEN

Zoals u uit de krant hebt kunnen vernemen heeft wethouder Krabbendam de voorbereidingen voor de milieuzone stopgezet. De directe aanleiding is dat Duitsland weigert mee te werken en dat daarmee het mandaat van de gemeenteraad om e.e.a. verder voor te bereiden is vervallen. Tegen de achtergrond van de bezuinigingen dreigt een politiek steekspel te ontstaan waar vooral direct betroffen bewoners de dupe van kunnen worden.

Wij vinden dit een zeer zorgelijke ontwikkeling en hopen dat het laatste woord over de mileuzone nog niet gezegd zal zijn. Vooral voor de luchtkwaliteit in het Jekerkwartier en de binnenstad is de milieuzone zeer belangrijk. De Prins Bisschopsingel en de Kennedybrug zijn de wegen waarlangs de slechtste luchtkwaliteit wordt gemeten. De vervuiling van het verkeer en met name de fijnstof wordt dan vervolgens door de overheersende zuidwestelijke wind mooi over onze buurt en de rest van de binnenstad verspreid. Op uw kozijn en ramen kunt u de fijnstof neerslag vinden.

Wij blijven actief op dit onderwerp en blijven strijden voor een milieuzone als garantie voor betere lucht in de binnenstad.  Als bewoner kunt u verder zelf (afhankelijk van uw woonlocatie) mee doen aan het BurgerMeetNet (zie punt 2).

Zie artikel in de Limburger: https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/11/20/maastricht-stopt-voorbereidingen-milieuzone/

Zie ook de reactie van Milieudefensie over het mogelijk niet doorgaan van de milieuzone:
Milieudefensie Maastricht ‘Milieuzone is geen Paradepaardje’ – 2019.34188 – 19-11-2019

2. ZELF METEN VAN LUCHTVERVUILING (BurgerMeetNet)

Tegen die achtergrond is het vooral van groot belang een goed beeld van de luchtkwaliteit in de binnenstad en langs de Prins Bisschopsingel te krijgen: “meten is weten”. Daaraan kunnen wij zelf ook meewerken met het “Burger Meet Net” dat door de gemeente is ingesteld. Dit systeem meet nu stikstofdioxide met diffusie buisjes maar in de loop van het jaar wordt dit verder uitgebreid om ook het gevaarlijke fijnstof beter te kunnen meten. Heel belangrijk voor onze gezondheid.

Als je daaraan mee doet, zorg je voor een locatie voor een meetpunt zoals aan een lantaarnpaal of anderszins waaraan je een houder bevestigt. In die houder plaats je dan meetbuisjes die je van de gemeente krijgt en die je dan iedere 4 weken gaat wisselen bij de afdeling Wonen en Leefkwaliteit van de Gemeente Maastricht. De eerste wisseldag is op 9 januari 2020.

Het is van groot belang om zoveel mogelijk meetpunten te hebben en daarom doen wij ook een beroep op de bewoners van het Jekerkwartier om zich aan te melden vóór het eind van deze maand.

Aanmelden bij: Astrid Vermeulen, senior-beleidsmedewerker Wonen en Leefkwaliteit: Astrid.Vermeulen@maastricht.nl.

Zie voor nadere informatie: Zie voor folder gebruik luchtmeetbuisjes: https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/11/23/folder-gebruik-luchtmeetbuisjes/

Zie voor handleiding een neus voor luchtkwaliteit: https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/11/23/handleiding-een-…r-luchtkwaliteit/ 

3. VOORAANKONDIGING NIEUWJAARSBORREL: di 7 januari 2020

Evenals vorige jaren willen we ook het komende jaar samen met u het glas heffen op een gezond en gelukkig Nieuwjaar. We doen dit -zoals gebruikelijk- bij Café de Pieter. Dinsdag 7 januari vanaf 16.00 uur bent u allen van harte welkom.

4. HERINNERING HUISCONCERT: do 28 november 2019 – 20.00 uur

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Het zou leuk zijn als het erg druk wordt deze avond. Dit concert wordt door BJK georganiseerd en is bedoeld voor buurtbewoners en introducees. Mieke Jonkers is zo vriendelijk om haar huis die avond ter beschikking te stellen. De avond kost € 15 per persoon. Dat is inclusief koffie/thee en na afloop een glaasje wijn. Het bedrag komt volledig ten goede aan de 4 jonge musici. Interesse? Meld u aan!           Graag aanmelden via:  info@bewonersjekerkwartier.nl

5. BELANGRIJKE LINKS

Artikel in De Limburger: https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/11/15/bewoners-ondernemers-en-studenten-slaan-handen-ineen-voor-schoner-en-beter-bereikbaar-maastricht-2/

Maastricht, een schone bereikbare stad en groene stad: 10 maatregelen voor een vitaal Maastricht.  https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/11/14/2266/

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *