Bewoners, ondernemers en studenten slaan handen ineen voor schoner en beter bereikbaar Maastricht

artikel in De Limburger door Pascale Thewissen – 13-11-19

Bewoners, ondernemers en studenten in Maastricht hebben de handen ineen geslagen. Samen presenteerden ze woensdag 13 november tien maatregelen voor een schone, bereikbare en groene stad.

Ontmoedig parkeren op straat. Bijvoorbeeld door bewoners van omliggende straten tegen passend tarief gebruik te laten maken van parkeergarages die nu niet optimaal benut worden, zoals de garage onder het Herdenkingsplein, de Abtstraat, Entre Deux en de Charles de Voscour. En waarom niet op topdagen ook de parkeerterreinen van grote instellingen en bedrijven – bijvoorbeeld het gouvernement, de Rabobank en WML – openstellen voor de vele dagjesmensen?

Voorstellen

Die voorstellen doet het BOS-overleg. De afkorting staat voor Bewoners, Ondernemers en Studenten. Om een antwoord te geven op de uitdagingen waar de stad voor staat, hebben ze de handen ineen geslagen. Hun doel: een vitale stad waar het goed wonen, werken, ondernemen, studeren en recreëren is.

Milieuzone

Initiatiefnemers zijn Maastrichtenaar John Geelen, centrummanager Paul ten Haaf en Teun Boswinkel van Students for Climate. „Ongeveer een half jaar geleden kwamen we tijdens de bijeenkomsten over de Omgevingsvisie 2040 tot de conclusie dat we het over heel veel dingen eens zijn. Nee, niet over alles. Over de invoering van de Milieuzone (waardoor onder meer oude diesel- en benzineauto’ s uit de binnenstad geweerd kunnen worden, red.) lopen de meningen uiteen. Maar wel wat betreft de luchtkwaliteit en mobiliteit”, zegt Geelen.

Lees ook: De Maastrichtse milieuzone: veelgestelde vragen (en de antwoorden)

Het resulteerde in een document van 35 pagina’s waarin 10 maatregelen staan opgesomd voor een vitaal Maastricht. Het begint met het organiseren van draagvlak door een dialoog op te starten met de wijken en buurten. Andere voorstellen van het BOS-overleg zijn onder meer het verminderen van de verkeersdruk door middel van een verkeerscirculatieplan (zo veel mogelijk eenrichtingsverkeer in wijken en buurten om rondrijden te voorkomen), het verminderen van het ongewenst vrachtverkeer en het optimaliseren van het openbaar vervoer.

Tram

Zo wil BOS dat de tram vanuit Hasselt straks doorrijdt naar het centraal station of zelfs station Randwyck. ‘Zo ontstaat een transporthub met internationale en Euregionale verbindingen, hetgeen tevens het aantal passagiers een impuls zal geven’, aldus BOS.

Ondersteund

Het initiatief wordt ondersteund door verschillende bewonersverenigingen en buurtplatforms en organisaties als de Fietsersbond, Koninklijke Horeca Maastricht en Heuvelland, de samenwerkende hoteliers en de Vereniging Eigenaren Binnenstad. Het is de bedoeling op korte termijn ook met de Maastrichtse politiek in gesprek te gaan.