Stadsronde “Terrasverordening” 17 december 2019

De Maastrichtse terrassen zijn een kwaliteitsmerk van onze stad, belangrijk voor ondernemers, bezoekers en ook voor bewoners binnenstad. Sfeer, kwaliteit en authenticiteit zijn hoog en moeten goed worden bewaakt. Belangrijk om dat te waarborgen met een zorgvuldige regeling.                                                                          De onverwachte intrekking van de “bestendigingsregeling” met zijn terrasvrije zones en straten geeft echter onnodige  risico’s en onzekerheid voor bewoners en omwonenden.

De nieuwe verordening biedt onvoldoende bescherming van de leefbaarheid en gaat voorbij aan de effecten die terrassen kunnen hebben op de woonomgeving en woonstraten.

 • Juist de “bestendigingsregeling” heeft gezorgd voor een goede verdeling waarin niet elk straatje en elke straathoek wordt ingezet als terras.
 • Juist daarmee heeft Maastricht zich kunnen onderscheiden en de leefbaarheid, monumentaliteit en toegankelijkheid, kunnen garanderen.

 Bij de voorbereiding is dat aspect helaas onderbelicht gebleven.

Als grootste bewonersorganisatie in de binnenstad werden wij -anders dan de ondernemers- amper bij de voorbereiding betrokken.

 • Voor ons is dit nu de 1e gelegenheid om te reageren op het voorstel. Niet ideaal met een nu plotseling uit de lucht vallende raadsronde, pal voor de kerstweek.Ter verbetering nu “drie punten”.
 1. Handhaving “Bestendigingsgebied”.
 2. Aanscherping criteria terrasvergunningen.
 3. Openbare vergunningsprocedure.

Ad 1. Handhaving “Bestendigingsgebied”

Voor de bewoners Jekerkwartier valt de voorgestelde intrekking van een “terrasloos bestendigingsgebied” koud op het dak. Een regeling die voor heel wat straatjes een leefbare woonomgeving kon garanderen wordt vervangen door een onzeker criteria stelsel.

 • Ernstig aangetast wordt het vertrouwen van de bewoners en omwonenden in een consequente en betrouwbare overheid.
 • Voorbijgegaan wordt aan de jarenlange (positieve) ervaring en duidelijkheid die dit “bestendigingstelsel” biedt (ook in diverse rechterlijke procedures).
 • Met zo’n “concreet instrumentarium” weten alle betrokken partijen, gemeente, ondernemers en bewoners waar zij wel of niet aan toe zijn.
  • Bij een (uitsluitende) “criteria procedure” blijft dat altijd onduidelijk, onzeker en risicovol.
  • Dit zal dan leiden tot onzekere vergunningsprocedures, bijbehorende kostentoenames, irreële verwachtingen, onzekerheden, risico’s en de nodige commotie.
 • Handhaaf daarom duidelijkheid met een “bestendigingsgebied”  als bewezen reguleringsinstrument voor gevoelige (woon)gebieden:
  • eventueel onder aanpassing in overige gebieden: zoals het genoemde winkel gebied;
  • daar onder toepassing van de “criteria procedure”.

 Ad 2. Aanscherping criteria terras vergunning

 • Vergunningsaanvragen worden getoetst aan de criteria artikel 5.
  • Als uitsluitend “discretionaire bevoegdheid” van de vergunningverlener (burgemeester) hebben deze echter een beperkte
  • Stel de criteria “imperatief” in plaats van “facultatief”.
 • Aanvullende criteria.
  • Geen (nieuwe) terras vergunning afgeven naast bestaande grondgebonden woningen ter garandering van de leefbaarheid en woonkwaliteit.
  • Benoem concreet ook “voetgangers en mensen met een beperking” bij de criteria ten aanzien van “toegang en doorgang van weggebruikers”.
  • Intrekking vergunning wanneer het gebruik ervan leidt tot aantasting of dreiging van aantasting van de leefbaarheid en het woonklimaat van de omgeving.

 Ad 3. Openbare vergunningsprocedure

 •  Neem ten slotte procedure regels op voor een “openbare kennisgeving” van de vergunningsaanvraag en -verlening inclusief het horen van omwonenden.

 

Wij verzoeken u de concept verordening op deze punten aan te passen.                         Verder verzoeken wij in de vervolg procedure beter betrokken te worden bij de voorbereiding en verdere uitwerking.

Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK),

Wouter Mulder, bestuurslid.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *