Nieuwsbrief 2019 nr. 11 – december 2019

Middels deze nieuwsbrief doen wij een beroep op u om naar de stadsronde aanstaande dinsdagavond 17 december te komen. Op de agenda staat de behandeling van de nieuwe terrasverordening.

Informatie- en stadsronde terrasverordening
Locatie:  Stadskantoor ingang Gubbelstraat – Raadzaal 

  • Tijd:                 17.00 – 18.30 uur *)  & mogelijk vervolg:  19.00 – 20.30 uur
    De gemeente gaat er vanuit dat het eerste deel niet voldoende tijd geeft. Daarom wordt  na de eetpauze nog een deel gereserveerd! We kunnen dus doorvergaderen, als dat nodig is, tot aan de raadsvergadering, later die avond.                                  De stadsronde is bedoeld om de stad en de raad met elkaar in gesprek te brengen. Het is dus eigenlijk meevergaderen. 

*) Eetpauze:  Ook bezoekers kunnen deze avond gebruik maken van de faciliteiten om op het stadskantoor te eten (hier zijn geen kosten aan verbonden).

In de nieuwe terrasverordening wil de gemeente de ‘bestendigingsregeling met terrasvrije zones en straten’ intrekken. Dit terwijl deze bestendigingsregeling heeft gezorgd voor een goede verdeling waarin niet elk straatje en elke straathoek als terras wordt ingezet. Juist daarmee heeft Maastricht zich kunnen onderscheiden en de leefbaarheid, monumentaliteit en toegankelijkheid kunnen garanderen.

BJK zal inspreken en wij hopen dat u met velen naar deze openbare bijeenkomst kunt komen.   https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/12/16/stadsronde-terra…17-december-2019/
Op die manier kunnen wij laten zien dat wij betrokken zijn bij deze nieuwe plannen en dat wij als bewoners ook onze inbreng willen hebben.

-.-.-.-.-

VOORAANKONDIGING NIEUWJAARSBORREL:  7 januari 2020 – vanaf 16.00 uur Evenals vorige jaren willen we ook het komende jaar samen met u het glas heffen op een gezond en gelukkig Nieuwjaar. We doen dit -zoals gebruikelijk- bij Café de Pieter. Dinsdag 7 januari vanaf 16.00 uur bent u allen van harte welkom.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *