Nieuwsbrief 2023 nr. 7

Universiteitsbibliotheek
Plannen en praten
Blik op dicht
Wandelen en werken
Industrieel erfgoed
Verleden en toekomst: werk aan de winkel
Komende activiteiten

Bieb en buurt

De Universiteitsbibliotheek praat regelmatig met buurt, gemeente, politie en handhaving. Het voor 24 april geplande overlegd is verplaatst naar maandag 8 mei van 19.00 – 21.00 in de Grote Looierstraat 17. Wie erbij wil zijn stuurt een bericht aan buurtenbieb@maastrichtuniversity.nl.

Werken en bouwen

U woont in het Jekerkwartier. Mogelijk werkt u ook in een van de mooie panden.
Uw omgeving maakt u graag nog mooier. Daarbij kunt u uw buren tot last zijn. Om de verhoudingen goed te houden bespreekt u uw plannen voor een aanpassing of activiteit met uw omgeving.
Soms komt dat er door omstandigheden niet van. Dan is het goed te weten dat ook langs andere weg kennis kan worden genomen van uw plannen. Op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kan iedereen lezen wat u van plan bent.

Vuil wijkt wat voor dichter

Parkrecreanten worden gestimuleerd ligweiden netjes achter te laten. Daartoe dienende vuilcontainers stonden aan lezen van “Eeuw” van Hans van de Waarsenburg in de weg.
De gemeente verplaatste de sta in de weg zó dat die op- en afbouw van evenementen niet hindert. Wie gedichten meer acht dan evenementen blijft ongelukkig.

Wandelen in werktijd

Onze wandelingen en bezoeken aan instellingen bevallen zo goed dat werkenden zich door ons gediscrimineerd voelen. Waarom plannen wij die activiteiten op tijden waaraan zij niet anders dan ten laste van het verloftegoed kunnen deelnemen?
De hartekreet is helder verstaan. We zullen zo nu en dan activiteiten/wandelingen tijdens het weekend organiseren. Ledenbijeenkomsten vinden altijd in de avonduren plaats. 

Ik stuur U slechts één hartekreet, ‘t moet…
een n vergeten, ja dat weet ik wel
maar er is reden dat ik dit zo spel;
ik heb slechts één hart dat hiervoor bloeden moet.

Ik blijf de regels consequent negeren.
U kunt ook dit sonnet dus annuleren.

Herman Bakker

Industrieel erfgoed

Voor de wandeling van 3 mei zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Bij overtekening wordt de wandeling herhaald op zaterdag 6 of zaterdag 13 mei.

Bouwen aan verleden en voor toekomst

De walmuur wordt opgeknapt met respect voor het verleden. Daarin is de gemeente opdrachtgever. Bij andere bouwactiviteiten is de overheid vergunningverlener en begeleider van participatie. Ouderen, jonge gezinnen, studenten, expats, jong afgestudeerden en maastrichtliefhebbers die hier een tweede woning willen hebben verdringen zich rond schaarste aan vierkante meters. Wie krijgt die fraaie kamer, dat mooie appartement, die monumentale gezinswoning? En welke rol spelen stikstof en schone lucht in de bereikbaarheid van het stukje Maastricht waarop velen recht denken te hebben?
Over de spanning tussen deelbelangen schreef Joos Philippens op 6 april op de website van de Limburger en op 7 april in de papieren krant.
Hoe kan onze vereniging een zinvolle rol spelen bij de vormgeving van Maastrichts toekomst en verleden?

Komende activiteiten

  • Wiel Heyenrath wandelt met wie mee wil op 3 en 6 mei langs ons industrieel erfgoed.
  • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 27 juni plaats.
  • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
  • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in mei.
  • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.