Nieuwsbrief 2023 nr. 6

Wie is wie bij de Jeker?
Universiteit bij de Jeker
JekerZES
Industrieel erfgoed
Komende activiteiten

CBS en Jekerkwartier

Weet u wie uw buren zijn, hoe oud ze zijn hoe ze wonen? Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt en geeft inzicht. Dat onthouden wij u niet. De link naar de tabel is in het menu van de website opgenomen.

Universiteit bij de Jeker

Op 5 april wandelde René Verspeek met belangstellenden door en langs universitaire gebouwen in het Jekerkwartier. René vertelde enthousiast en met grote kennis van zaken over de betekenis van de komst van de Universiteit voor stad en Jekerkwartier. Fraaie gebouwen bleven behouden omdat er een nieuwe functie aan kon worden gegeven.
Ook leden van BJK studeerden hier of vonden werk bij de universiteit.
Wat zou onze buurt zijn zonder de levendigheid van studenten en de mooi onderhouden monumenten?
René, veel dank voor de wijze waarop je als gids invulling geeft aan je pensioen!

ZES en Jekerkwartier

De gemeente maakt werk van Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Het Jekerkwartier lijkt kwartiermaker. In Via (bijlage De Limburger 22 maart) wordt daar aandacht aan geschonken.
Op 31 maart dronken ondernemers van Koestraat en Pieterstraat een kop koffie om de voortgang van de levervrije vrijdag te bespreken. Gemeente en MaastrichtBereikbaar waren daarbij, evenals uw secretaris. Een vrijdag zonder leveranciers ligt in het verschiet. Ideaal om elkaar in rustige straten te ontmoeten. Bij een tweede kopje koffie dromen wij van een levervrije toekomst waarin drank ons via leidingen bereikt en de zalm vanuit de Jeker op ons bord springt.

Wandeling met gids langs industrieel erfgoed Jekerkwartier

In 2017 en 2018 liet Wiel Heyenrath ons nader kennismaken met het industrieel erfgoed langs de Jeker. Zowel Wiel als de deelnemers genoten daarvan.
Wie toen niet meewandelde krijgt die kans in mei. Verzamelen op woensdag 3 mei om 9:45 bij de Helpoort. Start van de wandeling stipt om 10:00 uur. Kosten € 15,00 inclusief koffie en iets lekkers (voor niet-leden € 17,50). Aanmelden via info@bewonersjekerkwartier.nl. Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘wandeling industrieel erfgoed’.
De eerste 15 personen voor wie is betaald zijn welkom. Bij meer dan 15 aanmeldingen bekijken wij of een tweede wandeling kan worden gepland.

Komende activiteiten

  • Wiel Heyenrath wandelt met wie mee wil op 3 mei langs ons industrieel erfgoed.
  • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 27 juni plaats.
  • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
  • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in mei.
  • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.