Nieuwsbrief 2023 nr 8

Algemene Ledenvergadering
Groenst drinken
Burgers verdelen geld
Milieuzone maakt ziek
Nieuwe regels
Waalse Kerk
Komende activiteiten (voorstellen kunt u richten aan info@bewonersjekerkwartier.nl)

Algemene Ledenvergadering

Onze jaarvergadering vindt plaats op 27 juni 2023 vanaf 19:00 uur. Alle leden krijgen per mail een uitnodiging. Belangrijkste agendapunten zijn de verantwoording over 2022, de begroting over 2023 en de nieuwe beleidsvisie.

Horeca aan Jeker naar groenste pleisterplaats

Schenken de kroegen in ons kwartier absint? Gelegenheden in Pieterstraat en Koestraat willen (ook) anders nog groener worden. Zij gaan onze tafeltjes bevoorraden zonder dat wij last hebben van hun bevoorrading. Lees daarover meer in Thuis in Maastricht.

Burgerbegroting

De gemeente verdeelt € 750.000 over projecten die door burgers via de burgerbegroting worden voorgedragen.
Op 26 april vond de laatste sessie van de eerste ronde plaats. Mede namens BJK stelde uw secretaris uit 26 thema’s verduurzaming, vergroening en kunst en cultuur voor. De twee laatstgenoemde gaan samen met 8 anders thema’s door naar de tweede ronde.
In de sessies van ronde twee (14 juni en 18 juni) wordt het geld verdeeld over de 10 gekozen thema’s. Daarna kan iedereen projecten ontwikkelen en voordragen.
Hebt u ideeën om onze buurt nog liever en mooier te maken? Sluit dan aan bij de volgende ronde van de burgerbegroting of bespreek uw voorstel met ons bestuur.

Milieu

Een stad waar alleen ik mag autorijden en parkeren. Een stad waar enkel niet ondersteunde tweewielers rijden die altijd binnen parkeren. Een stad waar je schone lucht ademt.
Utopia?
Een milieuzone helpt. De gemeente besloot jaren geleden tot invoering. Corona en Zero Emissie Stadslogistiek gooiden roet in de lucht.
Milieudefensie bepleit de combinatie Zes-Milieuzone zoals die elders succesvol is. De politiek heeft het druk, stelt andere prioriteiten, zwijgt of is ziek.
Of is Maastricht (politiek en ondernemers) bang dat een milieuzone mensen weerhoudt naar de stad te komen?

Nieuwe regels woning splitsen en omzetten

Studenten wonen graag op kot in het centrum, pas afgestudeerden willen daar graag blijven op een etage. Wie elders vermogen vergaarde voorziet zich van een pied-a-terre in Maastricht. Grote en kleine beleggers voorzien in die behoeften.
Wie langer in het Jekerkwartier woont ziet de omgeving veranderen en moet daaraan wennen. Wordt te veel verkamerd en gesplitst? Geeft dat overlast en verlies van buurtbinding?
Ook de gemeente ziet in dat niet enkel buitenwijken om regulering vragen om tot een juiste balans ter komen (De Limburger schrijft hierover op 28 april). BJK heeft hier samen met buurtbalans hard aan gewerkt. Wouter Mulder droeg bij aan de totstandkoming van de nieuwe regels. Voor het Jekerkwartier is met name van belang dat nu ook daar het straatmaximum (20%) en afstandscriterium gaan gelden.
Wie migratie naar Bali wil financieren door exploitatie van de huidige woning neme kennis van de nieuwe regels.

Waalse kerk

Er zijn plannen om dit monumentale gebouw te verbouwen en uit te breiden. De ontwerp-beschikking ligt vanaf 27 april ter inzage. Zienswijzen kunnen binnen zes weken vanaf die datum worden ingediend.
Belangstellenden worden op 1 juni (20:00 uur, inloop 19:30) in de kerk over de plannen geïnformeerd.

Komende activiteiten

  • Wiel Heyenrath wandelt met wie mee wil op 3 en 6 mei langs ons industrieel erfgoed. 3 mei is volgeboekt. Voor zaterdag 6 mei zijn nog enkele plaatsten beschikbaar. Verzamelen 9:45 bij de Helpoort. Start van de wandeling stipt om 10:00 uur. Kosten € 15,00 inclusief koffie en iets lekkers (voor niet-leden € 17,50). Aanmelden via info@bewonersjekerkwartier.nl. Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘wandeling 6 mei industrieel erfgoed’.
  • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 27 juni plaats.
  • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
  • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in het voorjaar.
  • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.