Nieuwsbrief 2022 nr. 13

Mooi wonen?
Beleidsvisie
Ledenoverleg
Evenementen en rust
Looiershof
Melden en burgemeester
Melden en actie
Stadsronde woningsplitsing
Bewegen en overlast
Komende activiteiten

Hoe mooi wonen wij?

Er zijn leden die de vereniging dankbaar zijn voor haar zorg voor ons goede woonklimaat.
Anderen menen dat nog heel wat werk is te doen.
Beide standpunten worden aardig geïllustreerd in een artikel in de Limburger van 27 september.
Voor het bestuur reden om tevreden te zijn over de behaalde resultaten én om vooruit te kijken naar nieuwe acties en activiteiten.

Beleidsvisie

Bij zijn werkzaamheden baseert het bestuur zich op de in november 2014 vastgestelde beleidsvisie. Dat document verdient een update.

Ledenoverleg 12 December

In onze vorige nieuwsbrief kondigden wij het komende ledenoverleg al aan. Inmiddels ontvingen al onze leden persoonlijk een uitnodiging om op 12 december deel te nemen aan dat overleg. Wij hopen daarna snel een nieuwe versie van het visiedocument vast te stellen. Daarmee kan het bestuur op geleide van de wensen en noden van leden verder werken aan het behalen van de doelstelling van de vereniging.
Wilt u als lezer van deze nieuwsbrief bijdragen aan de discussie? Word dan lid en meld u aan voor het overleg door een mail te sturen aan info@bewonersjekerkwartier.nl.

Evenementen

Evenementen en Maastricht horen bij elkaar. Zoals het ook hoort om rekening te houden met elkaar. Rust en feesten zijn niet altijd in balans. Piet Nelissen wijst daarop in zijn brief aan aan college en raad van 3 oktober.

Looiershof

Voorzitters en secretarissen van BJK en de Vereniging van eigenaren van Looiershof spraken elkaar op 14 september. De kennismaking was aangenaam.
Wij kijken uit naar een plezierige en vruchtbare samenwerking. Die zal onder meer gestalte krijgen in teksten die Looiershof voor onze nieuwsbrief gaat schrijven over over zaken die voor onze leden belangrijk of aardig zijn om te weten.

Melden zinvol?

Vaker wezen wij op het belang van melden van zaken die opvallen of niet in orde lijken. Onze burgemeester onderstreept ook inzake de bestrijding van criminaliteit het belang van melden: “De boodschap is: realiseer je wat je ziet, wat het kan zijn. En meld het ook.”

Melden en actie

Een loszittend kinderkopje dat maar ééns wordt gemeld en geen heupbreuk geeft zal minder aandacht krijgen dan drugshandel in de buurt van datzelfde kinderkopje dat dagelijks wordt gemeld. Natuurlijk gebruikt de gemeente meld-statistieken om schaarse middelen zo effectvol mogelijk te besteden.
Het steekt dan dat die statistieken soms een beeld geven dat wij niet herkennen. Zo laat onze burgemeester Anne-Marie Penn door de Limburger optekenen dat het aantal klachten over overlast in het stadspark dramatisch daalde:

„Het Stadspark is wel het meest recente voorbeeld van het succes van onze Maastrichtse aanpak”, zegt Penn. “Vorige zomer liep het aantal klachten en meldingen de spuigaten uit; afgelopen zomer hadden we er exact twee.”

Uit eigen ervaring weten wij beter….
In ons overleg met de gemeente zullen wij de omgang met meldingen en klachten en de totstandkoming van gemeentelijke statistieken bespreken.

Stadsronde woningsplitsing

Op 4 oktober vond in de raadszaal de Domeinvergadering Fysiek plaats. Agendapunt 5 betreft de “Informatiesessie en Stadsronde Beleidsregels Splitsen en omzetten”. Bij de stukken vindt u ook brieven van buurtbalans en BJK. U kunt de opname terugkijken.

Het gaat om de aanpassing van het beleid voor kleinschalige studentenhuisvesting: de beleidsregels splitsen en omzetten. Voorgesteld wordt de regels (straat% en afstandscriteria) aan te scherpen ook voor de centrumbuurten. Anderzijds wil de gemeente een flexibeler planning hanteren.
BJK pleit voor een concrete planning, verlaging van het straat% (van 30 naar 20) en handhaving van de 40-40-40 regeling. Ombouw van panden en woningen voor studenten door woningomzetting, woningsplitsing en herbestemming moet gequoteerd blijven.

Onze voorzitter beweegt positief

Niets is onze voorzitter Marijke van Lierop te veel als het gaat om instandhouding van de eigen gezondheid en de verbetering van de leefomgeving in ons kwartier. Overleggend, signalerend en fietsend hielp zij de gemeente overlast van geparkeerde fietsen te lijf te gaan. Nieuwsgierig: lees het verhaal hierover op de site van Maastrichtbereikbaar.

Kadett of naaldhakken

Harald Merckelbach stelt in de Limburger van 1 oktober dat onze stad is ingericht voor bezoek per Opel Kadett. Studenten moeten niet op onze kosten leren fietsen, maar gemotoriseerden moeten rekening houden met voetgangers en fietsers.

Terwijl uw secretaris in ochtendjas de column van Harald Merckelbach leest, fietst onze voorzitter in de ochtend van 1 oktober naar de hoek van de Lantaarnstraat/Kapoenstraat om samen met bewoners 3 groepen raadsleden ‘Maastricht fietsstad’ te bespreken. Merckelbach vindt posifiets klef. Wij zijn positiever maar hebben wel wensen: meer fietsparkeerplaatsen (binnen panden, op binnenterreinen en op straat waar dat kan) en meer handhaving (denk aan verwijdering foutgeparkeerde fietsen en afdwingen van de verplichting in studentenpanden voor stalling te zorgen).
Er is nog een lange weg te gaan totdat wandelaars met naaldhakken en fietsende studenten genieten van een autoluwe stad zonder elkaar in de weg te zitten.

Komende activiteiten

Wij wijzen nogmaals op de bomenwandeling (11 november) en de rondleiding in het Bonnefantenmuseum (8 december). Inschrijven is nog mogelijk.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *