Nieuwsbrief 2022 nr. 12

NB: teksten in blauw bevatten een zogenaamde hyperlink. Als u via muis of trackpad daarop klikt, verschijnt de onderliggende tekst.

Inhoud:
Ledenoverleg
Gat in wegdek door Jeker
Stadsronde woonbeleid

Van bellen naar wonen
Evenementen: lust en last
Bezoek aan Jan van Steffeswert
Wandelen, bomen en dichten

Ledenoverleg in het najaar

Bij de laatste Algemene Ledenvergadering is besloten in het najaar bijeen te komen om het beleid voor de komende jaren te bespreken. Die bijeenkomst wordt op dit moment voorbereid door het bestuur. Onze leden krijgen daarover zo snel mogelijk informatie.

Jeker spoelt eigen dek weg?

Het wegdek van de Kleine Looiersstraat verdween deels. De boog van een oude brug stortte in was de analyse van de gemeente. Een brug in een straat? Jazeker, vroeger hadden veel huizen een eigen brug die bewoners en gebruikers over de Jeker toegang verschaften. Vond de gedempte Jekertak de oude stroom terug en ondergroef zij daarbij het fundament van zo’n brug? Wij zullen het niet weten omdat de gemeente snel herstel belangrijker acht dan (archeologisch) onderzoek. Het wegdek wordt niet gemist omdat parkeren niet is toegestaan. Of vervangt het gat de node ontbrekende gele streep op de stoeprand om parkeerders daarop te wijzen?

Stadsronde woningsplitsen en omzetten

De gemeenteraad van Maastricht organiseert een informatie- en stadsronde over het peilvoorstel nieuwe beleidsregels splitsen en omzetten. Ter discussie komen nieuwe beleidsregels voor het splitsen en omzetten van bestaande woningen (naar kamerverhuur) en herbestemmen van monumentale niet-woongebouwen. Belangrijk voor de binnenstad en het Jekerkwartier. Voorgesteld wordt namelijk om de regels (straat% en afstandscriteria) voor het omzetten van woningen naar kamerverhuur ook voor het centrum toe te passen.
Er is een informatief deel dat als doel heeft het informeren van de raad.  Na het informatieve deel is er een stadsronde. Het doel van de stadsronde is de dialoog tussen stad en raad.  Het politieke debat over het peilvoorstel vindt op een later moment plaats, dit wordt gepland in november.
Het bestuur BJK  heeft zich aangemeld om deel nemen aan de stadsronde en zal daarbij inspreken. 
Datum: 4 oktober
Locatie: Raadszaal, Stadskantoor ingang Gubbelstraat
 Aanvang: 17.00 uur

KPN-gebouw

Eerder informeerden wij u over de verleende vergunning voor de bouw van 89 appartementen in de voormalige telefooncentrale aan Achter de oude Minderbroeders. Er zijn reeds meerdere bezwaren ingediend door  bewoners Jekerkwartier en omwonenden.  Van Jan Jeurissen ontvingen we zijn bezwaarschrift. Dat kunt u vinden op door op de link te klikken of https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/09/19/kpn-gebouw-bezwaar-van-jan-jeurissen/ te kopiëren en in uw browser te plakken.

Evenementen en Vrijthof

Evenementen maken onze stad enerverend maar werken ook wel op onze zenuwen. Omwoners van het Vrijthof willen college en raad informeren over hun zorgen daarover. Als u dat initiatief wilt steunen kunt u contact opnemen met Piet Nelissen (mailadres: p.nelissen.1@home.nl).

Rondleiding Bonnefanten Museum 

Recent is de grootscheepse en spectaculaire restauratie voltooid van het meer dan levensgrote kruisbeeld van de Maastrichtse beeldsnijder Jan van Steffeswert (ca 1465-ca 1535). Gedurende meer dan 20 jaar (inclusief vooronderzoek) zijn in het restauratieatelier Limburg (SRAL) in Maastricht ongeveer twintig verflagen verwijderd met een scalpelmes met behulp van een microscoop. De sculptuur is nu weer in de oorspronkelijke staat met de polychromie (= meerkleurige beschildering en vergulding) van ca 1510 te bewonderen in het Bonnefantenmuseum. 
Op ons verzoek verzorgt Peter te Poel (voorheen conservator) voor leden van BJK en andere belangstellenden heel graag een rondleiding in het Bonnefantenmuseum. We starten met een film en eindigen gezamenlijk met koffie/thee in Ipanema.
Datum en tijd: 8 december 2022 in de middag
Kosten: € 10,00 inclusief koffie of thee met iets erbij, entree museum (gratis voor kaarthouders) niet inbegrepen
Aanmelden via: info@bewonersjekerkwartier.nl ovv Bonnefantenmuseum. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie over het programma. 

Poëtische Bomenwandeling

Het Stadspark en het Natuurhistorisch Museum zijn een belangrijk onderdeel van het Jekerkwartier. Vandaar dat speciaal voor bewoners van het Jekerkwartier Paul Beuk (conservator Natuurhistorisch Museum) en Jet van Aalst (VLAM) wandelend gedichten, verhalen en wetenswaardigheden bij bomen in het Stadspark en de tuin van het Natuurhistorisch Museum Maastricht presenteren.
Datum en tijd: 11 november in de middag
Startpunt: meet Europe ster op de Graanmarkt 
Duur: ca 2 uur
Afsluiting met koffie en vlaai in het Natuurhistorisch Museum
Kosten: € 7,50
Aanmelden via: info@bewonersjekerkwartier.nl ovv Natuurhistorisch Museum. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie over het programma.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *