PvdA: Vragen over bouwplannen oude KPN centrale in het Jekerkwartier en Hogeschool Zuyd d.d. 24/03/22

Geacht College,

Via De Limburger en het Bewoners Overleg KPN vernamen wij de plannen om in het Jekerkwartier op de locatie oude KPN centrale 89 woonunits (1 kamer) te bouwen. Dit terwijl er eerst een plan lag voor 46 woningen en gedeeltelijke nieuwbouw. Ook hebben we vernomen dat Capricorn geen enkele moeite doet de buurt inhoudelijk te betrekken bij de plannen. Wij hebben in een gesprek met de buurt vernomen dat men zeer verbolgen is en dat kunnen wij heel goed begrijpen. Deze buurt moet mee kunnen participeren. Tevens vragen wij ons af waar het eerdere bouwplan gebleven is, om 46 grote woningen te bouwen. Er is hier geen sprake van enige mix. Voorbij gegaan wordt aan het voorstel van de buurt van een mix met middel grote woningen. Het huidige plan gaat er dan toe leiden dat het aantal tijdelijke bewoners en studenten hiermee fors wordt vergroot. Wij vragen onze af of de balans in het Jekerkwartier hiermee niet sterk onder druk komt te staan en derhalve ook de leefbaarheid. Reeds nu is ruim 22% van de panden hier verkamerd. Wij begrijpen tevens dat deze aanpassing -zonder autoparkeer capaciteit op eigen terrein-  feitelijk zal zorgen voor meer verkeers- en parkeerproblematiek. U kunt de wijziging van de bestemming tegenhouden door niet in te stemmen omdat de parkeerbalans niet op orde is.

Ook gezien de recente ontwikkelingen in het Kommelkwartier om in een keer de plannen van het voormalige klooster Calvariënberg te wijzigen is, er alle reden om eens een keer goed naar de binnenstad als geheel te kijken. Tot slot maken we ons zorgen over de recente plannen van de Hogeschool Zuyd om uit de panden in het Jekerkwartier te vertrekken. Wat ons betreft een zorgelijke ontwikkeling. Er is echt behoefte aan visie en beleid. Wij roepen het college op om bovenstaande ontwikkelingen kritisch te bekijken en de leefbaarheid en parkeerproblematiek zeer serieus te nemen.

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan u:

  1. Wat is de visie van het college op deze aanvraag voor een omgevingsvergunning?
  2. Kunt u ons uitleggen hoe de wijziging van de oorspronkelijke plannen is gelopen?
  3. Heeft de gemeente daar een rol in gespeeld? Waarom is de buurt pas onlangs geïnformeerd over de plannen terwijl uw overleg daarover al in 2020 is gestart.
  4. Bent u voornemens medewerking te verlenen aan deze aanvraag? Ben u ook bereid daarvoor ontheffing te verlenen in het kader van overschrijding van parkeren? Waarom niet? waarom wel?
  5. Begrijpt u dat wij als PvdA bezorgd zijn over deze ontwikkelingen? Wanneer gaat u rekening houden met de leefbaarheid in een buurt?
  6. Waarom mag de buurt niet meepraten over de plannen? Moet u daar als gemeente geen rol in spelen?
  7. Bent u met ons van mening dat alle plannen die hierboven worden genoemd gezamenlijk en in breder perspectief moeten worden bekeken?
  8. Bent u in gesprek met Hogeschool Zuyd naar aanleiding van hun voornemens om met hun onderwijsinstellingen uit het Jekerkwartier te vertrekken? Waarom wel? Waarom niet?

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *