Nieuwsbrief 2022 – nr. 4

Deze nieuwsbrief staat vrijwel volledig in het teken van culturele en sociale activiteiten. Activiteiten die de afgelopen jaren weinig tot geen aandacht kregen. Nu we geleidelijk aan weer de draad van het ‘gewone leven’ kunnen oppakken, willen we ook weer met u samen gaan wandelen en u informeren over de allerlei zaken die belangrijk zijn voor het welbevinden van ons allen.

Maar allereerst willen we graag uw aandacht vragen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit is een heel urgent probleem. Er moeten er ook in onze regio de komende periode nog heel wat bijkomen. Waarom niet ook in het Jekerkwartier. Als er bewoners zijn die daarvoor ruimte zouden hebben (ook bijvoorbeeld B&B plekken) kunnen die zich aanmelden bij    https://onderdakoekraine.nl/   of  https://takecarebnb.org/.  Dat hoeft niet gratis; er zijn ook vergoedingsregelingen.

Tenslotte willen we u nog attenderen op onze nieuwe bankrekening:
NL73ABNA0108424391 ten name van Bewonersvereniging Jekerkwartier  

Onderwerpen van deze nieuwsbrief:

  1. Wandeling gevelstenen Jekerkwartier: vrijdag 22 april 2022
  2. Lutherse kerk: concert zondag 3 april
  3. Maastricht Art Map
  4. Homerusprijs (klassieke literatuur)
  5. Informatie ombouw KPN-gebouwmet 89 (1 kamer) units

 1. WANDELING GEVELSTENEN JEKERKWARTIER: 22 APRIL 2022

Op vrijdagmiddag 22 april willen we graag met u een wandeling langs de gevelstenen maken in het Jekerkwartier. Tijdens deze wandeling zal Jef Bartelet onze gids zijn. Hij heeft een mooi boek over de Maastrichtse gevelstenen geschreven en weet er veel van. De wandeling neemt zo’n 1,5 uur in beslag. En na afloop drinken we gezamenlijk nog wat zodat we onze ervaringen kunnen delen alvorens het weekend kan beginnen.

Aanvang:               15.00 uur                                                                              Verzamelpunt:        hoek Grote Looiersstraat/Zwingelput bij de beeldengroep/bank      Kosten:                 gratis voor leden van BJK; voor niet-leden € 2,50                          Graag aanmelden via info@bewonersjekerkwartier.nl

Achtergrond: Kennis in codes                                                                                      “Kint geer eur eige stad” vroeg Edmond Jaspar ons in de titel van zijn gelijknamige boek uit 1936. https://www.delpher.nl/nl/boeken/viewcoll=boeken&identifier=MMKB06:000002883:00027

Kennen wij ons eigen Jekerkwartier? Niemand kan volmondig “ja” antwoorden. Zoals nieuwe bewoners er jaren over doen hun weg te vinden, vinden mensen die hier al 70 jaar wonen nog nieuwe hoekjes en hoekige weetjes. Ons Jekerkwartier leer je best wandelend beter kennen. Een gids kan je rondleiden en vertelt over wat je ziet of over de geschiedenis van wat je niet meer kunt zien.  Wie met zijn tijd meegaat laat zich leiden door QR-codes. Wie ze kan lezen ontdekt informatie die steenhouwers vroeger in gevelstenen kapten. Onlangs zijn panden met gevelstenen voorzien van dergelijke codes. Zo’n code geeft toegang tot wetenswaardigheden over steen en pand waarin die prijkt.

Een fraaie wandeling langs de gevelstenen in ons kwartier vind je onder https://kijkeensnaarboven.nl/gevelstenen-routes/jekerkwartier.

De ontsluiting van kennis over de gevelstenen is een initiatief van ons lid Ad Veenhof.

 

2. LUTHERSE KERK: 3 APRIL 15.00 – 16.15 UUR

In de Lutherse Kerk worden regelmatig concerten georganiseerd. Dit zijn kleinschalige optredens in het Jekerkwartier die we graag onder uw aandacht willen brengen.

Locatie:        Lutherse kerk Maastricht, Hondstraat 14.                                        Informatie:    www.lutherse-kerk.com

Cultureel Podium Lutherse Kerk                                                                                  Op zondag 3 april ’22 om 15:00 uur brengt violist Jeroen Dupont (winnaar Nationaal Vioolconcours ‘Oskar Back’ 2007) in de Lutherse Kerk van Maastricht vioolsonates van Johann Sebastian Bach en Eugène Ysaÿe ten gehore.

 

3. MAASTRICHT ART MAP

Graag willen we u attent maken op een ontwikkeling in de galerie wereld.
Met een dertigtal galerieën is Maastricht Art Map uitgebracht met een kunstroute door de stad. Maastricht is kunststad ‘par excellence’. Wandel door prachtige monumentale straatjes en ontdek de mooiste kunst. Met de interactieve Art Map vind je snel alle locaties!

Deze Maastricht Art Map is te krijgen in de betreffende galerieën maar ook digitaal in te zien onder   www.maastrichtkunst.nl

 

4. HOMERUSPRIJS (KLASSIEKE LITERATUUR)

Jeroen Bons is geboren en getogen in het Jekerkwartier en de zoon van ons lid mw. H. Bons.  Bijzonder dat ook één van de zonen van het Jekerkwartier genomineerd werd.  Als BJK zijn we er trots op.

Uiteindelijk heeft Emily Hemelrijk tijdens de Homerusdag op 12 maart 2022 in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden de 13de Homerusprijs in ontvangst mogen nemen. Met de Homerusprijs beloont het Nederlands Klassiek Verbond het boek dat het beste een brug weet te slaan tussen de klassieke oudheid en het heden. De andere twee genomineerden waren Daan Nijssen en dus ook Jeroen Bons.

Jeroen Bons kreeg de 3e nominatie met zijn vertaling van de redenaar Isocrates, Monument van mijn denken.

Juryrapport: De vertaling is goed verzorgd en de complexe literaire stijl van Isocrates komt uitstekend tot zijn recht, zonder afbreuk te doen aan de leesbaarheid. In zijn afsluitende essay slaat Bons een interessante brug naar het heden, onder meer door in te gaan op Isocrates’ grote invloed op het westerse denken over (hoger) onderwijs. Zo wordt zijn belang als redenaar, filosoof én pedagoog geïllustreerd.

 

5. INFORMATIE OMBOUW KPN-GEBOUWMET 89 (1 KAMER) UNITS  

Zoals bekend is er op 23 februari een 2e informatieavond gehouden. De plannen voor de ombouw met uitsluitend kleine woonunits zijn praktisch hetzelfde gebleven. Weliswaar is het aantal units iets verlaagd van 99 naar 89 maar de plan opzet is verder niet gewijzigd.   Zonder de mix met (middel) grote meerkamer woningen waar de buurt om heeft gevraagd. En ook zonder enige (auto) parkeer/verkeersvoorziening op eigen terrein. Het BOK (Bewoners Overleg KPN) acht het plan niet acceptabel en heeft aangegeven zich ertegen te blijven verzetten.

De presentatie en het verslag van die avond kunt u vinden via: www.capricorncapital.nl/jeker-project-maastricht

Zie voor de brief van de omwonenden aan de gemeenteraad: https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/03/06/bok-brief-aan-gemeenteraad-en-college-bw-maastricht-d-d-02-03-22/

Zie voor brief BJK aan gemeenteraad: https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/03/08/brief-aan-de-gemeenteraad-en-het-college-van-bw-maastricht-d-d-08-03-22/

Zie voor het artikel in De Limburger:       https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/03/09/plan-voor-89-nieuwe-appartementen-in-stil-stukje-in-hartje-maastricht-is-dat-niet-te-veel/

De Partij van de Arbeid heeft vragen over dit project gesteld aan het college van B&W. Zie voor deze vragen: https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/03/24/pvda-vragen-over…-hogeschool-zuyd/

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *