Bericht van de Universiteitsbibliotheek d.d. 24 maart 2022

Beste buurtbewoners,

Onze studenten maken graag en veelvuldig gebruik van onze Universiteitsbibliotheek (UB) aan de Grote Looiersstraat. Vooral tijdens tentamenperiodes neemt de drukte toe. We zien momenteel weer meer studenten in en rondom het pand. Daarbij speelt ook het mooie voorjaarsweer een rol. Nu de coronamaatregelen geen rol meer spelen is het weer even wennen aan het beeld van grotere aantallen studenten op straat.

We realiseren ons dat buurtgenoten nabij hun woning overlast kunnen ondervinden van groepjes studenten. Sommigen bewoners hebben contact met ons opgenomen met de vraag of er iets gedaan kan worden aan de drukte of aan de rommel op straat en het verkeerd parkeren van fietsen.

We zijn hierop alert en willen U laten weten dat we actief bezig zijn om overlast zoveel mogelijk te beperken. We hebben collega’s in dienst genomen welke rondom het gebouw een oogje in het zeil houden. In de avonduren zijn er extra surveillancebeambten die toezicht houden.

We doen wat mogelijk is, ook buiten het terrein van de UB. We ruimen de straat en de stoep op. En we zijn met de gemeente in overleg over maatregelen tegen rookoverlast op de stoep voor het gebouw. Ook de verkeerd gestalde fietsen blijven in beeld. Onze medewerkers bevorderen zoveel mogelijk de correcte plaatsing van fietsen. Daarbij zijn er al eerder, eveneens in samenwerking met de gemeente, extra fietsenstallingen geplaatst.

Onze ervaring is dat studenten welwillend zijn. Sommigen realiseren zich echter niet altijd de consequenties van hun gedrag. We spreken studenten persoonlijk aan wanneer dat nodig is. Via speciale campagnes maken we hen attent op de bijdrage die ze kunnen leveren om wonen en studeren in de wijk plezierig samen te laten gaan.

We kunnen ons voorstellen dat U vragen of suggesties heeft of dat U melding wil maken van een klacht of probleem. We nodigen U uit om dan contact met ons op te nemen.

Onze receptionisten zijn tijdens openingstijden, ook in de avonduren, bereikbaar onder telefoonnummer 043 – 38.84.819. Ze zullen Uw vragen of klachten doorgeleiden waarna we contact met U opnemen.

We zijn ook per mail bereikbaar. U ontvangt op Uw bericht altijd van ons een reactie. Ons mailadres is ub-gebouwenbeheer@maastrichtuniversity.nl

We hopen dat we op deze manier samen ervoor kunnen zorgen dat het prettig wonen blijft in het mooie Jekerkwartier.

Met vriendelijke groet

Drs. Carin G.J. Klompen                                                                                Afdelingsmanager Bibliotheek Locaties en Services Universiteitsbibliotheek

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *