Brief aan de Gemeenteraad en het College van B&W Maastricht d.d. 08/03/22

Betreft: Plan Capricorn Capital woningbouw met 89 micro/mini Woonunits voormalige      KPN centrale A.O. Minderbroeders/Sint Bernardusstraat

Geachte raadsleden en geacht college B&W,

Onlangs heeft BOK (Bewoners Overleg KPN) u een schrijven doen toekomen waarin zij bezwaar aantekenen tegen de plannen van Capricorn Capital om het voormalige KPN-gebouw om te bouwen tot een grootschalig wooncomplex met 89 micro/ mini units.

De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) en de Vrienden van de Binnenstad Maastricht (VBM) willen middels dit schrijven laten weten dat zij tegen de overconcentratie van 89 kleine woonunits en zware gevolgen daarvan op de omgeving zijn. BJK en VBM ondersteunen volledig de acties van BOK en staan volledig achter hetgeen BOK in haar brief d.d. 02/03/22 aan u schrijft.

Wij hopen dat ook u niet akkoord gaat met de voorgenomen ontwikkelplannen van een dermate grootschalig wooncomplex met vergaande consequenties voor de woonomgeving in het Jekerkwartier. Met uw steun kan dit plan hopelijk bijgesteld en ten goede gekeerd worden. De historisch monumentale woonomgeving rond de “Helpoort” en het gemeentelijke KPN-monument verdienen extra zorg en zijn het waard.

Met vriendelijke groet,

Namens BJK,                                                   Namens VBM,

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *