Nieuwsbrief 2021 – nr. 5

Hieronder ziet u alle punten waarover we u op dit moment graag willen informeren. Bovendien willen wij u eraan herinneren dat we volgende week woensdag een feestelijke bijeenkomst hebben waar wij u graag in levenden lijve willen ontmoeten. Voor zowel de coronamaatregelen als voor onze catering is het gewenst dat u zich hiervoor aanmeldt via info@bewonersjekerkwartier.nl. Een aantal van u heeft dat reeds gedaan, maar wij hopen op een grote opkomst. Dus mocht u in de gelegenheid zijn: meld u aan.

 1. Stadspark: herplaatsing bronzen haan wo 29 sept. 16.30 – 18.30 uur
  1. Achtergrond
  2. Festiviteit
 2. Veiligheid en leefbaarheid: reactie van het team handhaving
 3. Fietsparkeren
  1. Uitbreiding fietsparkeerplaatsen in Maastricht Centrum-west
  2. Samenwerking met de universiteit
 4. Uitnodiging rondleiding Tapijn
 5. Verdere bewonersinformatie

1. Stadspark: herplaatsing bronzen haan wo 29 sept. 16.30 – 18.30 uur

HERINNERING                                                                                                       Eindelijk is het zover. Op woensdag 29 september is de officiële ‘opening’ een feit. De bronzen haan wordt dan teruggeplaatst.

A. Achtergrond                                                                                                                De kleine bronzen haan, werd in 1956 door de Oostenrijkse beeldhouwer Maria Bratusch ontworpen. Het beeld is door de gemeente aangekocht tijdens een expositie van Weense kunst, die in 1956 in Maastricht werd gehouden.                                                              De Haan is in 2019 door Stadsbeheer verwijderd na een poging tot diefstal. Hierover was niet goed gecommuniceerd, dus men dacht dat de Haan verdwenen was. Toen de Haan weer terecht was, bleek deze bij de poging tot diefstal beschadigd te zijn. Daarom is deze gerestaureerd door Kunstwacht en kan nu weer worden teruggeplaatst.

B. Festiviteit                                                                                                                      Zoals wij al eerder berichtten, willen we deze gelegenheid een feestelijk tintje geven. Wethouder Frans Bastiaens wil graag deze bijeenkomst bijwonen en zal, evenals enkele buurtbewoners, het woord voeren.

BJK wil graag het glas heffen met de medebuurtbewoners en leden van de bewonersvereniging. Tenslotte is het al ruim 1,5 jaar geleden dat we konden samenkomen. Gezien de coronamaatregelen als ook om te weten voor hoeveel mensen we drank enzo moeten regelen, is het gewenst dat u zich aanmeldt. Dat kunt u doen via een mailtje naar info@bewonersjekerkwartier.nl en dan even vermelden met hoeveel personen u van plan bent om te komen. Wij hopen op een grote opkomst!

 • De festiviteit vindt plaats in het Stadspark: 16.30 – 18.30 uur                                 Monseigneur Nolenspark ter hoogte van de hoek St. Lambertuslaan en Van Heylerhofflaan

 2. Veiligheid en leefbaarheid: reactie van het team handhaving

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief vermeldden, hebben we met de gemeente gesproken over de ervaren overlast in het Stadspark en op het Tapijnterrein. Het team Handhaven heeft dit intern besproken en heeft ons het volgende laten weten:

“De laatste tijd merken we – zoals we vorige week ook al met elkaar bespraken – een toename van overlast met name veroorzaakt door jongeren/studenten op verschillende plekken in onze stad zoals het stadspark (omgeving Heylerhofflaan en bij de kanonnen/OLV-wal) en onder de Kennedybrug. Een aantal buurtbewoners heeft daar melding van gemaakt. Uiteraard treden politie en handhaving op indien nodig, maar zoals we vorige week ook hebben toegelicht, is de capaciteit beperkt, waardoor ingrijpen ook niet altijd tot de mogelijkheden behoort. Parallel zijn/worden daarom ook een aantal andere acties ingezet. Zo hebben we de regels in onze stad nog eens gecommuniceerd naar de studenten via de UM en de Hogeschool Zuyd en zijn er waarschuwingsborden geplaatst. Daarnaast zoeken we contact met de studentenverenigingen of zij ook iets kunnen betekenen in de contacten naar hun leden. Zo hopen we de overlast terug te dringen. Uiteraard kunt u gewoon blijven melden als er sprake is van overlast, maar we hopen u via deze weg iets meer achtergronden mee te geven van onze aanpak.”

Aangezien u als buurtbewoner de oren en de ogen van de wijk bent, blijft het belangrijk dat u melding blijft doen van de overlast die u ervaart. Zoals vermeld kunt u dat doen via het telefoonnummer 14043 en via de gemeente-app.

3. Fietsparkeren

Het is in de hele stad goed merkbaar dat het nieuwe studiejaar weer begonnen is en dat de coronamaatregelen ten einde lopen. Overal staan fietsen ook daar waar dat hinderlijk is voor bewoners en passanten. Om over de mensen met een (lichamelijke) beperking, ouderen met rollators of mensen met een kinderwagen nog maar te zwijgen.

De gemeente propageert het fietsgebruik, maar met de groei van het aantal fietsers groeit ook de overlast van foutgeparkeerde fietsen.  Daarom geldt in de aangewezen openbare fietsenstallingen in de binnenstad en Wyck een maximale onafgebroken stallingsduur van 2 weken. Zo houden we stallingen vrij van ongebruikte fietsen en is er meer stallingsruimte voor bezoekers en bewoners.

Wilt u meer weten over de aanpak van het fietsenbeleid, kijk dan eens op: www.maastrichtbereikbaar.nl  (Op de fiets naar Maastricht). Daar vindt u veel informatie over waar u kunt stallen en met welke regels fietsers in Maastricht rekening moeten houden. Maar ook meer over acties die steeds meer mensen stimuleren om de fiets te pakken.

A. Uitbreiding fietsparkeerplaatsen in Maastricht Centrum-west                               De gemeente is volop bezig om het aantal fietsenstallingen in de gehele binnenstad flink uit te breiden. Dit is afgelopen periode al in Wijck gebeurd en in Centrum-west w.o. het Jekerkwartier valt, zal hiermee in november gestart worden. Dit betekent dat er op diverse plaatsen autoparkeerplaatsen worden opgeheven, en daar daarvoor in de plaats ruimte gecreëerd wordt voor nieuwe, extra fietsparkeerplaatsen. Verder zullen de weesfietsen opgeruimd worden en komt er voor de gehele binnenstad een fietsenbewegwijzering. Dit alles met als doel om het fietsen te bevorderen en de hiermee gepaard gaande overlast terug te dringen.

B. Samenwerking met de universiteit                                                                         De universiteit is zich bewust van het feit dat ook zij een rol hebben in het fietsdossier. Niet alleen voor hun studenten maar ook voor hun eigen personeel. Vaak liggen de fietsenstallingen van de universiteit enigszins verscholen. De fietser kiest nu eenmaal voor het gemak en stalt zijn of haar fiets liefst in de openbare ruimte, bijvoorbeeld tegen de gevel. Door actief te verwijzen naar de stallingen van de universiteit zelf en bewustwording, kan veel irritatie voorkomen worden. Dat doen we samen met de bewoners, de ondernemers, de universiteit en de gemeente. Op de Ezelmarkt heeft de eerste proef gedraaid en later dit jaar volgen andere locaties.

Ook is de universiteit bezig om weesfietsendepots in te richten op haar terreinen. Als een student stopt met studeren of langere tijd uit Maastricht gaat, wordt hij of zij gestimuleerd deze fiets af te geven of te stallen op het universiteitsterrein. Hiermee denken we een mooie slag te slaan in het tegengaan van overvolle stallingen. Want voorheen was het voor een student niet duidelijk wat met zijn of haar fiets te doen en werd de fiets maar in de openbare stalling op straat gezet.

4. Uitnodiging rondleiding Tapijn

BJK heeft een uitnodiging van de universiteit ontvangen. Zij willen graag voor de buurtbewoners een rondleiding bij Tapijn verzorgen. Ons lijkt dat een leuke geste die we graag onder uw aandacht willen brengen.

Beste buurtgenoten,

Met veel plezier nodigen wij jullie uit voor een rondleiding bij Tapijn.

Als directe buren willen wij graag de deuren opendoen om jullie een kijkje te laten nemen in onze mooie locatie.

Ik leid jullie graag rond in en om Tapijn en vertel jullie meer over het gebouw, de huidige “bewoners” van Tapijn, het onderwijs, de learningspaces, faciliteiten, een stukje historie en toekomst.

Uiteraard zullen wij de geldende Covid19 regels hanteren

Mochten jullie geïnteresseerd zijn of vragen hebben, laat me dit dan weten via v.ruijpers@maastrichtuniversity.nl.

Aan de hand van de interesse zal ik de rondleiding(en) inplannen.

Met vriendelijke groet,

Valerie Ruijpers

5. Verdere bewonersinformatie

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners geïnformeerd worden het reilen en zeilen van zaken in het Jekerkwartier zoals bv. de veranderingen over het verkeer en parkeren alsook de overlast in het Stadspark en op het Tapijnterrein. BJK wil graag hierover communiceren, echter dat doen we vrijwel uitsluitend digitaal. Als men op de hoogte wil blijven, dan is het zaak om geabonneerd te zijn op onze Nieuwsbrief.

Wij willen u verzoeken om deze Nieuwsbrief aan uw buren of andere betrokkenen in het Jekerkwartier door te geven. Of hen te adviseren zich aan te melden voor de Nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Jekerkwartier. Dat kan via onze website: www.bewonersjekerkwartier.nl.

Lid worden kan natuurlijk ook! Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 15 per persoon per jaar. Aanmelden gaat eveneens via de website!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *