Nieuwsbrief 2021 – nr. 4

Het nieuwe studiejaar is weer begonnen en ook de coronamaatregelen zijn versoepeld. Dat is te merken aan de toegenomen drukte in de stad. Ook zijn er weer allerlei overlegvormen toegankelijk geworden en hoeft niet meer alles via ‘teams of Zoom’ plaats te vinden. Hoewel het nog oppassen geblazen is: het virus zal ons nog lang parten blijven spelen.
Wij willen u graag weer in levenden lijve ontmoeten op onze feestelijke bijeenkomst bij de herplaatsing van de bronzen haan.

Hieronder de punten waarover we u op dit moment graag willen informeren.
1. Stadspark: herplaatsing bronzen haan wo 29 sept. 16.30 – 18.30 uur
2. Veiligheid en leefbaarheid: verkeer, parkeren, Stadspark & Tapijn
3. Melden van overlast
4. Corona nieuws
5. Nieuws uit de buurt
6. Verdere bewonersinformatie

1. Stadspark: herplaatsing bronzen haan wo 29 sept. 16.30 – 18.30 uur

Eindelijk is het zover. Op woensdag 29 september is de officiële ‘opening’ een feit. De bronzen haan wordt dan teruggeplaatst.

Achtergrond 
De kleine bronzen haan werd in 1956 door de Oostenrijkse beeldhouwer Maria Bratusch ontworpen. Het beeld is door de gemeente aangekocht tijdens een expositie van Weense kunst, die in 1956 in Maastricht werd gehouden.
De Haan is in 2019 door Stadsbeheer verwijderd na een poging tot diefstal. Hierover was niet goed gecommuniceerd, dus men dacht dat de Haan verdwenen was. Toen de Haan weer terecht was, bleek deze bij de poging tot diefstal beschadigd te zijn. Daarom is deze gerestaureerd door Kunstwacht en kan nu weer worden teruggeplaatst.

Festiviteit
Zoals wij al eerder berichtten, willen we deze gelegenheid een feestelijk tintje geven. Wethouder Frans Bastiaens wil graag deze bijeenkomst bijwonen en zal, evenals enkele buurtbewoners, het woord voeren.

BJK wil graag het glas heffen met de medebuurtbewoners en leden van de bewonersvereniging. Tenslotte is het al ruim 1,5 jaar geleden dat we konden samenkomen. Gezien de coronamaatregelen als ook om te weten voor hoeveel mensen we drank enzo moeten regelen, is het gewenst dat u zich aanmeldt. Dat kunt u doen via een mailtje naar info@bewonersjekerkwartier.nl en dan even vermelden met hoeveel personen u van plan bent om te komen.

Wij hopen op een grote opkomst!

De festiviteit vindt plaats in het Stadspark: 16.30 – 18.30 uur
–       Monseigneur Nolenspark ter hoogte van de hoek St. Lambertuslaan en Van Heylerhofflaan

2. Veiligheid en leefbaarheid: verkeer, parkeren, Stadspark & Tapijn

Wij hebben gesprekken gevoerd met de gemeente over de ervaren overlast van het verkeer en parkeren, en de overlast in het Stadspark en op het Tapijnterrein. Niet alle zaken zijn hiermee opgelost, maar over de hele linie was het een constructief en plezierig gesprek dat zeker in de toekomst nog vaker zal plaatsvinden.
Verkeer en parkeren
Vwb het verkeer gaat het over het sluipverkeer en het verkeerd parkeren. We hebben onze bevindingen kunnen delen met die van de gemeente. De gemeente zal diverse zaken intern overleggen: zoals de bebording die niet altijd even helder en eenduidig is, de handhaving, foutparkeren, en de aanpak sluipverkeer. Het foutparkeren op de Rode Brug en in de Kleine Looiersstraat wordt niet meer getolereerd. De gewenningsperiode is voorbij en het is merkbaar dat er beboet wordt. Het foutparkeren op andere plaatsen in ons gebied wordt eveneens opgepakt.
Overlast Stadspark en Tapijnterrein
Het is bij de gemeente bekend dat er diverse groepen zijn die voor overlast zorgen. Vwb het Tapijnterrein heeft men in samenwerking met de universiteit en politie de afgelopen periode al maatregelen genomen zodat de kinderen overdag weer gebruik kunnen maken van de schommels.
Aanpak overlast
Bij de bestrijding van overlast is de gemeente afhankelijk van melding daarvan door bewoners. Alleen dan ontstaat er een duidelijk beeld daarvan om er iets aan te kunnen doen. De overlast die door groepen jongeren veroorzaakt wordt vanwege hun samenkomsten die vaak gepaard gaan met hard praten en luide muziek, is daarvan volstrekt afhankelijk. Maar blijft ook lastig: op voorhand kan je er niet veel aan doen. Het blijft zaak om hier steeds melding van te maken. Dan wordt eea geregistreerd, ook voor de dossiervorming van de aard en omvang van de overlast gevende situaties.

3. Melden van overlast 

Buurtbewoners zijn de ogen en oren van de wijk. Zij zien vaak meer dan een ander van hetgeen zich afspeelt in een woonwijk. Vandaar dat wij hieronder nog eens alle gegevens van hoe meldingen gedaan kunnen worden op een rij zetten.

A.   Via een speciale APP
U kunt zowel op naam als anoniem uw opmerkingen, klachten of overlast melden via een speciale APP. Op die manier kunt u ook direct een foto toevoegen. Dat maakt vaak op voorhand al heel veel duidelijk. Deze melding wordt altijd direct doorgegeven aan de wachtdienst en betrokken afdeling en handhavers.
De naam van de app is “MijnGemeente APP”, te installeren op je mobiel.
Er zijn 2 mogelijkheden om deze App te installeren, nl. via IOS App en via Android App. Hierbij de linkjes naar de IOS app en de Android App.
IOS:
https://apps.apple.com/nl/app/mijngemeente-app/id561431663
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.beheervisie.burgerapp&hl=nl&gl=US

B. Via de telefoon
Als u de voorkeur geeft aan bellen, dan kan dat nog steeds. U belt nummer 14043, daar wordt de naam van de gemeente gevraagd, vervolgens krijgt u een keuzemenu van de gemeente Maastricht. Ook dit kunt u op naam doen of anoniem. Als u uw mailadres doorgeeft, dan is het ook mogelijk dat men u via de mail terugkoppeling geeft van wat men met de melding gedaan heeft.

4. Corona nieuws

Als het naar verwachting bij te stellen landelijke Coronabeleid ook leidt tot wijzigingen in de Maastrichtse situatie zoals voor de terrassen zullen we u daarvan via onze website op de hoogte houden.

5. Nieuws uit de buurt

6. Verdere bewonersinformatie

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners geïnformeerd worden het reilen en zeilen van zaken in het Jekerkwartier zoals bv. de veranderingen over het verkeer en parkeren alsook de overlast in het Stadspark en op het Tapijnterrein. BJK wil graag hierover communiceren, echter dat doen we vrijwel uitsluitend digitaal. Als men op de hoogte wil blijven, dan is het zaak om geabonneerd te zijn op onze Nieuwsbrief

Wij willen u verzoeken om deze Nieuwsbrief aan uw buren of andere betrokkenen in het Jekerkwartier door te geven. Of hen te adviseren zich aan te melden voor de Nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Jekerkwartier.    Dat kan via onze website: www.bewonersjekerkwartier.nl.

Lid worden kan natuurlijk ook! Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 15 per persoon per jaar. Aanmelden gaat eveneens via de website! 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *