Nieuwsbrief 2021 nr. 6

Bij de geanimeerde en goed bezochte herplaatsing van de bronzen haan op 29 september in het Stadspark (Mgr. Nolenspark) hebben we elkaar na lange tijd eindelijk weer eens in levenden lijve kunnen ontmoeten. Laten we hopen dat dat zo blijft.

Nu willen we u graag over informeren over andere activiteiten en ontwikkelingen in het Jekerkwartier.

 1. Rondleiding Tapijn: 21 oktober 2021 om 17.00 uur
 2. Herplanting bomen stadsparken
 3. Fietsparkeren
 4. Corona, terrassen en verder
 5. Ledenwerving

 1. Rondleiding Tapijn: 21 oktober 2021 om 17.00 uur 

In onze vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat de universiteit een rondleiding op Tapijn voor onze bewoners gaat organiseren. De rondleiding zal ca. 1 uur duren en omvat o.a. het volgende:

 • een ‘inkijk’ in het hoofdgebouw
 • korte uiteenzetting over de historie van Tapijn
 • het hedendaags gebruik door de verschillende faculteiten
 • de duurzaamheid van het gebouw en het gebruik van de materialen
 • de toekomstplannen.

 Mocht u na het lezen van deze aankondiging alsnog willen deelnemen: U kunt zich aanmelden bij Valerie Ruijpers, mailadres:  v.ruijpers@maastrichtuniversity.nl.

 1. Herplanting bomen stadsparken najaar/winter 2021

Zoals wij allen hebben kunnen zien, zijn er afgelopen jaar erg veel bomen in de diverse stadsparken gekapt. Bij navraag bij de gemeente over de herplanting hebben wij onderstaande informatie gekregen. Voor de onderstaande parken heeft de gemeente herplanting (totaal 84 stuks) voorzien:

 • Falizusterspark (Begijnenstraat): 1 stuks
 • Stadspark Kempenland (Maasboulevard): 32 stuks
 • Monsigneur Nolenspark (Van Heylerhoflaan): 7 stuks
 • Henri Hermanspark (vogelkooi/Jeker): 9 stuks
 • Aldenhofpark (berenkuil): 17 stuks
 • Waldeckpark (zwembad Jekerdal): 18 stuks

Alle herplanting is voorzien op basis van herplantingverplichting, zoals opgenomen in de omgevingsvergunning (kapvergunning) van de gevelde bomen.

 1. Fietsparkeren

Wij willen u graag informeren over de laatste stand van zaken aangaande het fietsparkeren voor de gehele binnenstad. Omdat deze problematiek niet alleen in het Jekerkwartier (Maastricht west) speelt maar in de gehele binnenstad. En de aanpak hiervan voor ons allen van belang is.

Het academisch jaar is weer begonnen en de stad is weer vol aan het lopen nu de coronaregels versoepeld zijn. Dat leidt uiteraard ook tot meer fietsen en soms lijkt het dan ook alsof er niets gebeurt aan deze problematiek. Dat is dus zeker niet zo, stapje voor stapje wordt er verder gewerkt aan het tegengaan van overlast door foutgeparkeerde fietsen en tegelijkertijd wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd. De gemeente gaat dus gestaag verder met de ingeslagen aanpak, samen met onze partners (universiteit, bewoners, ondernemers, etc.).

A. Bijbouw fietsenstallingen                                                                                           Als alles volgens verwachting blijft verlopen, worden er nog dit jaar in Maastricht west (o.a. het Jekerkwartier) de nodige fietsenstallingen bijgebouwd. Begin 2021 heeft dat in Maastricht oost plaatsgevonden. Ook in 2022 zullen we nog fietsenstallingen bijbouwen, daartoe kunnen verzoeken worden ingediend bij Mevrouw Ilse Hendrix, ilse.hendrix@maastricht.nl

B. Een grote fietsenstalling in de buurt Markt-Vrijthof, Entre Deux                       Door een eigendomswissel van het Entre Deux pand, ligt dit plan voorlopig stil. Het zal weer worden opgepakt zodra dit mogelijk is.

C. Fietsparkeer bewegwijzering                                                                                     Eind dit jaar/begin volgend jaar zal er in de binnenstad van Maastricht een geheel nieuw fietsparkeer bewegwijzering systeem buiten te zien zijn. Waar kan ik mijn fiets stallen en waar niet? Op welke afstand is er een volgende stalling beschikbaar?

D. Stoepkrijt teksten                                                                                                        Op diverse locaties in de stad kunt u stoepkrijtteksten zien met een boodschap “parkeer u fiets in een stalling of rek”. Deze teksten zijn niet permanent en blijven zo’n 4 weken staan. De teksten hebben een coachend maar ook waarschuwend karakter. Handhaving zal op een aantal locaties ook daadwerkelijk worden ingezet.

E. Betaling voor een geruimde fiets                                                                                 Per 1 oktober dient men voor een verwijderde fiets €25 te betalen bij het weer ophalen hiervan in het gemeentelijk depot.

F. #posifiets campagnes                                                                                                De #posifiets aanpak met onze partners (Universiteit, woningbouwverenigingen, ondernemers, bewoners, studenten, Samen Onbeperkt, Fietsersbond, etc.) werpt zijn vruchten af. Niet alleen de gemeente neemt haar verantwoordelijkheid, ook de burger zelf, de verhuurder, de universiteit en de ondernemer nemen hierin hun rol. Door hierin samen te acteren, staan we sterker en maken we mooie slagen. Neem eens een kijkje op de site  www.posifiets.nl en lees over de vele acties.

G. Weesfietsen                                                                                                                  De universiteit gaat op een tweetal locaties een zogenaamd weesfietsendepot inrichten. Hier kunnen studenten die hun fiets niet meer nodig hebben of voor langere tijd willen stallen (bijv. bij stage) hun fiets kwijt. De gemeente onderzoekt of er ook voor niet studenten iets dergelijks kan worden georganiseerd.

 1. Corona, terrassen en verder                                                                              

Als het goed is, heeft u van de gemeente een brief ontvangen over het afschalen van de verdere Coronamaatregelen in de binnenstad. Wij krijgen veel vragen over de tijdelijke Coronaterrassen. Tot uiterlijk 1 november mogen deze nog geëxploiteerd worden. Daarna dus niet meer en moeten de terrassen weg.

Vanaf 1 november gelden de gewone terrasvergunningen en moeten de stoelen en tafels binnen de vergunde terrasbegrenzing blijven. Die begrenzing ligt vast en mag niet overschreden worden. Het aantal stoelen en tafels daarbinnen ligt niet vast. Dat aantal is variabel en wordt bepaald door de ondernemer: een ruimere of compactere opstelling van het meubilair.

Aandachtspunt is wel dat de gemeenteraad in 2020 de regels voor nieuwe terrassen en uitbreidingen van bestaande terrassen heeft versoepeld. Echter wel met wel nieuwe (verzwaarde) regels waaronder een uitgebreide overlegprocedure met de omgeving en toetsing op de leefbaarheidsaspecten.  Naar verwachting zal eind 2021 begin 2022 daarvan gebruik gemaakt kunnen worden. Vanaf dan zijn mogelijke aanvragen daarvoor te verwachten.

 1. Ledenwerving

Onze nieuwsbrieven worden onder ca 300 mensen verspreid. Hiervan zijn er 150 lid van BJK. Een lidmaatschap kost € 15 per persoon per jaar. Mocht u als lezer van onze nieuwsbrieven in het Jekerkwartier wonen en onze activiteiten willen steunen: meld u dan aan als lid! Dit kan via onze website www.bewonersjekerkwartier.nl

BJK ontvangt heen subsidie of anderszins. Onze enige bron van inkomsten is de contributie van onze leden.

Sowieso stellen wij feedback op onze nieuwsbrief en activiteiten zeer op prijs. Wij nodigen u uit om uw reactie aan ons kenbaar te maken middels de reply.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *