Nieuwsbrief 2020 nr. 2. 25-01-2020.

Zoals in onze 1e nieuwsbrief al aangekondigd, is er deze week veel nieuws te melden over milieuzone. Verder willen we u weer attenderen over de bijeenkomsten van de gemeenteraad.

Inhoud
1. Milieuzone.
2. Data bijeenkomsten gemeenteraad.

1. Milieuzone
Het Platform voor Milieu en Verkeer Maastricht – een platform waarin zo’n 20 buurt/bewonersorganisaties samenwerken – heeft samen met ons een brandbrief opgesteld en aan de gemeenteraad en het college van B&W gestuurd.
Zie: https://bewonersjekerkwartier.nl/2020/01/24/brandbrief-milieuzone/

Dagblad De Limburger heeft over dit onderwerp zowel op vrijdag als op zaterdag artikelen gepubliceerd.
Zie: https://bewonersjekerkwartier.nl/2020/01/24/luchtkwaliteit-s…uzone-maastricht/
en ook:
https://bewonersjekerkwartier.nl/2020/01/25/maastricht-laat-…en-is-goed-bezig/

2. Data bijeenkomsten gemeenteraad.
    Locatie:  Stadskantoor ingang Gubbelstraat

Dinsdag 28 januari

Stadsronde Verordening geluid:
17.00 – 18.30 uur  De Maasmolen.
Begin 2019  werd een nieuwe geluidsverordening  door het college voorgelegd.  Wij hebben ons toen sterk gemaakt voor betere leefbaarheid garanties. Daartoe verzochten wij de procedure op te schorten om in overleg met de Horecasector verbeteringsvoorstellen uit te werken. Dit heeft geleid tot meer begrip bij de Horecasector en een aantal belangrijke aanpassingen.                                                                           De meest belangrijke verbeterpunten zijn:                                                                          (let op: tekst correctie  tov vorige versie: *eindtijden geluidsontheffingen):

 • Een evaluatieperiode  voor heel 2020.
  • Tijdsduur geluidsboxen carnavalsdagen: vr 16.00 – 01.00 uur, Za 16.00-24.00 uur, Zo/Ma – 02.00 uur, Di – 24.00 uur maximaal 3x pj bij overige evenementen.
  • Verzegeling begrenzers, norm 85 db(A).
  • Minder incidentele horeca festiviteiten: maximaal 10 (ipv 12) per jaar.
   • Waarvan  door de week maximaal 3  (overige 7 uitsluitend Za/Zo).
  • *eindtijden geluidsontheffingen festiviteiten uiterlijk 01.00 uur.
  • Geluidsontheffing bij unieke festiviteiten: uiterlijk 12.00 – 22.00 uur .
Raadsronde Terrassenbeleid:
19.00 – 21.00 uur  Raadzaal

Een raadsronde over dit onderwerp bleek niet voldoende. Vandaar dat deze week het vervolg gepland is. Om een beeld te krijgen van de discussie: zie De Limburger:
 https://bewonersjekerkwartier.nl/2020/01/24/in-maastrichtse-…-ruimte-verdelen/
Dinsdag 11 februari 
Stadsronde Omgevingsvisie:
17.00 – 18.30 uur  Raadzaal
In deze stadsronde gaat het om de gemeentelijke reactie op de ingediende zienswijzen op het Ontwerp Omgevingsvisie eind 2019. Nog één keer kunnen wij dan reageren over de wijze waarop het gemeentebestuur daarmee omgaat. Eind van deze maand wordt het definitieve Voorstel van het college verwacht waarop wij op de 11e februari kunnen inspreken.
Ook als bewoners vereniging BJK hebben wij een eerdere zienswijze  en bedenkingen ingebracht. Zie voor onze zienswijze:
https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/10/21/zienswijze-bjk-n…evingsvisie-2040/ 
Daarna trekt de gemeenteraad haar conclusies tijdens de Raadsronde op 10 maart.  Een belangrijke discussie omdat het gaat om de toekomst van Maastricht voor de komende 20 jaar. Bepalend voor de binnenstad en onze buurt; zoals bijvoorbeeld over de wijze waarop omgegaan zal worden met de verwachte groei van het toerisme, het verkeer etc.

 

Stadsronde Handhaven openbare ruimte meerjarenbeleidsplan:
17.00 – 18.30 uur   De Maasmolen

Raadsronde Verordening geluid:
19.00 – 20.30 uur  Groene Kamer 

Zie bovenstaande tekst over inhoud onder 28 januari!

Dinsdag10 maart

Raadsronde Omgevingsvisie:
19.00 – 21.00 uur  Raadzaal

Raadsronde Handhaven openbare ruimte meerjarenbeleidsplan:
17.00 – 18.30 uur  Groene Kamer

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *