NIEUWSBRIEF 2019 nr. 1 – 17/01/2019

We hebben vorige week tijdens onze een geanimeerde Nieuwjaarsborrel reeds melding gemaakt van enkele activiteiten die de komende periode plaatsvinden. Ook willen we u graag nader informeren over de stand van zaken bij de universiteitsbibliotheek. Hieronder puntsgewijs de zaken waar wij u graag op attenderen. 

1. Oproep: belangrijke Stads- en Raadsronde komende week
2. Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering
3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM)
4. Universiteitsbibliotheek binnenstad
5. Actuele berichten op onze website

1. Oproep: belangrijke Stads- en Raadsronde komende week

Wij doen weer een oproep om met zoveel mogelijk bewoners aanwezig te zijn op de publieke tribune tijdens de stadsrondes en raadsvergaderingen. BJK zal tijdens de stadsrondes inspreken en voor de belangen van onze bewoners opkomen. 

 • dinsdag 22 januari: 
  • 17.00 uur stadsronde milieuzonering
  • 20.00 uur raadsronde afvalbeleid

Overige belangrijke data om alvast in uw agenda te noteren:

 • dinsdag 29 januari: informatieronde evaluatie meerjarenbeleid handhaving
 • dinsdag 26 februari:
  • 17.00 – 18.30 Stadsronde omgevingsvisie (voorlopig concept)
  • 19.45 – 20.30 Raadsronde Facetbestemmingsplan Woningsplitsing en woningomzetting

2. Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering BJK –
maandagavond 25-02-2019 

Wij willen onze leden al vast attenderen op de  ALV (Algemene LedenVergadering). Deze wordt gehouden op maandagavond 25 februari. Leden ontvangen nog nader bericht over locatie, tijd en agenda. Deze ALV is van belang omdat bij een vereniging de leden bepalen wat het beleid is en waar we onze aandacht op richten. Mocht u als lezer van deze Nieuwsbrief graag naar deze avond komen, dat kan als u lid bent of als u zich nu als lid gaat aanmelden via www.bewonersjekerkwartier.nl.

3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM) –
woensdag 13 maart 10.00 uur.

Dit voorjaar willen we graag met u een bezoek brengen aan het NHM.

 • Een gids (paleontoloog) vertelt over de geologische geschiedenis van Zuid-Limburg en de gevonden fossielen, waaronder de mosasaurussen.
 • Microsculptures: megagrote foto’s die insecten tot in de kleinste details tonen. De foto’s die de Britse fotograaf Levon Biss maakte zijn tot maximaal drie meter hoog of breed uitvergroot. Biss maakt foto’ van onderdelen van insecten en voegt deze samen. Dat zorgt ervoor dat details en fraaie kleuren te zien zijn. De televisiezender National Geographic besteedt in februari aandacht aan de foto’s.
 • Aansluitend kunnen we gezamenlijk iets drinken in de huiskamer van het museum.

De kosten bedragen € 10 per persoon. Dit zijn de kosten voor de gids; de entree zelf is gratis als u een Museumjaarkaart heeft. Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@bewonersjekerkwartier.nl o.v.v. NHM. 
Zodra u zich heeft aangemeld, ontvangt u uitgebreidere informatie.

4. Universiteitsbibliotheek binnenstad

Onderstaande brief (d.d. 20-12-2018)hebben wij  ontvangen van de universiteitsbibliotheek:

Geachte omwonenden, beste buren,
Zoals u weet waren wij in oktober van plan om een pilot uit te voeren om de UB 24/7 open te houden tijdens de tentamenperiode (de zogenaamde XXL-periode). Dit hebben we uitgesteld nadat een aanzienlijk aantal omwonenden had aangegeven zich overvallen te voelen.

Wij hebben de reactie van deze omwonenden serieus genomen en de pilot niet uitgevoerd. In plaats daarvan zijn we met omwonenden in gesprek gegaan. Tijdens deze gesprekken bleek uw ongenoegen over een aantal zaken die met de UB te maken hebben. Wij hebben dit ongenoegen en de klachten geïnventariseerd en op een rij gezet. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan om de klachten weg te nemen of te reduceren waar mogelijk.

We hebben veel input van u gekregen in deze gesprekken: licht dat ’s nachts brandt in de UB-locatie, studenten die luidruchtig zijn, containers die ’s nachts na sluitingstijd hard dichtvallen, leveranciers die de straat/ ingang parkeerplaats afsluiten, bladblazers die geluid maken en vroege tijdstip waarop bladeren worden geblazen, vrachtwagens die tegen het verkeer inrijden, verkrotte fietsen die blijven staan en overlast rond de ramen en op de stadsmuur. Er zijn door enkele omwonenden ook suggesties gedaan, onder meer om een beperkte proef uit te voeren in de tentamenperiode in juni 2019.

Voor de oplossing van een aantal van deze klachten hebben wij als Universiteitsbibliotheek anderen nodig zoals de UM-dienst Facility Services en de gemeente. Daartoe zijn afspraken in de maand januari ingepland.

Ten aanzien van de punten die wij zelf kunnen oplossen, hebben we actie ondernomen die we graag met u delen:

 • Bladblazer maakt lawaai en het blazen is te vroeg: er wordt momenteel alleen tussen 9.00-9.30 uur geblazen en alleen als het nodig is. Besproken wordt of geluidsarme elektrische bladblazers (zoals de gemeente die bijvoorbeeld heeft) aangeschaft kunnen worden.
 • Containers worden ’s nachts open/dicht gedaan. Door de stilte van de nacht en de (stads)muren weerklinkt het geluid hard. Dit is verholpen, de containers staan nu binnen.
 • Licht brandt ’s nachts in de UB-locatie. De schakelstanden zijn aangepast: in de backoffice (aan de Grote Looierstraat) worden de lampen gedimd in principe vanaf 19.00 uur met uitzondering van incidenteel gebruik van de backoffice in de avonduren. In de rest van het gebouw zijn de lampen gedimd een half uur na sluitingstijd tot 05.30 uur in de ochtend als de schoonmaak aanvangt.

Vanaf 2 januari 2019 zal de locatie alleen toegankelijk zijn met een geldige UM-card.

Wij hopen oprecht dat onze relatie met u, omwonenden van de UB, zodanig is dat wij met elkaar in dialoog kunnen blijven. Wij doen ons best u goed te informeren over onze activiteiten die voor u relevant zijn. In het nieuwe jaar nodigen wij u graag uit voor een bijeenkomst in de UB om u verder op de hoogte te stellen van de voortgang van onze acties en u te informeren over onze verdere plannen.

5. Actuele berichten op onze website

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *