Nieuwsbrief 2018 nr. 8 – 06/09/2018

De zomer maakt zo langzamerhand plaats voor het najaar. We hopen dat u genoten heeft van deze bijzondere zomer. Nu de scholen weer begonnen zijn, en het gros van de mensen weer aan het werk is, komen ook de gemeentelijke activiteiten weer op gang. Dat betekent voor u en voor ons dat we weer actief kunnen worden in onze participatie aan deze gemeentelijke activiteiten.

Inhoud Nieuwsbrief

1. Oproep Stadsronde Toeristische woningverhuur
2. Nieuw horeca-buurtprofiel Sint Pieterstraat e.o.
3. Ledenwerving

1. Oproep Stadsronde Toeristische woningverhuur /Airbnb& HB

Aanstaande dinsdagavond om 19.00 uur kunnen we onze zorgen over de woningverhuur aan toeristen inbrengen bij de gemeenteraad. In de stadsronde gaat  het over een nieuw beleid voor de toeristische woningverhuur. Het is van groot belang dat er ook veel bewoners komen. BJK zal inspreken, evenzo diverse andere buurten waaronder Buurtbalans. Informatie over de gemeentelijke beleidsstukken en over de raadsbijeenkomst verkrijgt u door te klikken op onderstaande link:https://maastricht.notubiz.nl/bijeenkomst/477237/Raadsavond 11-09-2018

De agenda voor deze avond is als volgt:
17.00 – 18.30 uur Stadsronde Evaluatie en actualisatie hotelbeleid (Raadzaal)
18.30 – 19.00 uur  Pauze
19.00 – 20.30 uur  Stadsronde Toeristische woningverhuur*) (Raadzaal).

*) Bij dit onderwerp staat een paperclip voor de bijlagen. Als u hier op klikt, krijgt u alle stukken over dit onderwerp. U kunt deze downloaden.

KOMT ALLEN – KOM MET ZOVEEL MOGELIJK MENSEN!

2. Nieuw horeca-buurtprofiel Sint Pieterstraat / Maastrichter Heidenstraat

Het horeca-profiel voor de Sint Pieterstraat staat klaar voor vaststelling. Nog één keer kunt u reageren, daarna zal het college het profiel vaststellen. Onderstaande brief hebben wij van de gemeente ontvangen en is door de gemeente ook verspreid in de genoemde straten. Het lijkt ons zeker de moeite waard dat u kennis neemt van het profiel van de St.Pieterstraat/Maastrichter Heidenstraat.
Dat kan via de link https://www.gemeentemaastricht.nl/hgp-12.
U kunt reageren tot 7 september 2018.

-.-.-

Beste bewoner/ondernemer,

Hoe ziet uw straat eruit? Welke horeca is er gevestigd, welke winkels liggen er en waar wonen mensen? Dat hebben we geprobeerd in kaart te brengen in een horecagebiedsprofiel van uw straat. Dit profiel willen we graag aan u voorleggen. Tekst en uitleg over deze profielen en wat we precies aan u vragen, leest u in deze brief.

Waarom een profiel?
In 2016 heeft de gemeenteraad van Maastricht het nieuwe horecabeleid vastgesteld. Voor dit nieuwe beleid wordt gewerkt met horecagebiedsprofielen die worden opgesteld in samenwerking met  bewoners, horeca en detailhandel. Deze profielen moeten inzicht geven in de vormen van horeca die op basis van het bestaand beleid in een straat of gebied in de toekomst mogelijk zijn. Ook wordt hierbij ingegaan op mogelijkheden voor de al aanwezige horeca. Kortom: In het horecagebiedsprofiel wordt per staat beschreven hoeveel en welk type horeca er in uw straat aanwezig is. Per horecacategorie word aangegeven of er mogelijkheden zijn voor uitbreiding in de betreffende categorie en of dat wenselijk is. Het horecaprofiel wordt gebruikt om nieuwe aanvragen te toetsen. Stel in uw straat ligt een broodjeszaak. Mag er nog een broodjeszaak bijkomen en zo ja, in welke vorm?

Een klankbordgroep
Per straat is in eerste instantie een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep bestaat uit bewoners, horecaondernemers en ondernemers in de detailhandel die willekeuring gekozen zijn. Daarnaast nemen enkele gemeenteambtenaren deel. Aan de klankbordgroep is het huidige straatbeeld voorgelegd; wat ligt er allemaal, wat is nog mogelijk en voldoet de huidige situatie? De feedback van de klankbordgroep heeft geleid tot een conceptprofiel voor uw straat.

Uw mening
Dat profiel willen we aan u voorleggen. Met de vraag om erop te reageren als u opmerkingen of aanvullingen heeft. U vindt het profiel van uw straat viahttps://www.gemeentemaastricht.nl/hgp-12.

U kunt vervolgens reageren door een e-mail te sturen naar horecagebiedsprofielen@maastricht.nl. Dat kan tot7 september 2018. Heeft u vragen of zijn u dingen niet duidelijk? Ook dan kunt u contact opnemen via horecagebiedsprofielen@maastricht.nl.

En dan?
We verzamelen per straat alle reacties, analyseren ze en nemen ze mee in de uiteindelijke profielschets die aan het college van burgemeester en wethouders wordt voorgelegd ter vaststelling.

Alvast bedankt.
Hartelijke groet,
Elise Wijnker & Karl Hensen
Horecagebiedsprofielen – Gemeente Maastricht

-.-.-

3. Ledenwerving

Buurtinformatie en samenwerking zijn voor ons belangrijke thema’s.  Van groot belang voor onze buurt en de bewoners van het Jekerkwartier.  Dat staat of valt wel met leden en vrijwilligers.
Sommige ontvangers van onze Nieuwsbrieven zijn in de veronderstelling dat ze ook lid zijn van BJK. Echter, dat is niet persé het geval. Als u lid bent, dan ontvangt u soms apart informatie die uitsluitend leden krijgen toegestuurd. Bovendien kunnen uitsluitend leden deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering (1x per jaar) en invloed uitoefenen op het beleid van BJK.
Wij ontvangen geen subsidie of wat dan ook. Onze enige bron van inkomsten is het lidmaatschapsgeld en eventuele donaties. We roepen de lezers van onze Nieuwsbrieven op zich ook aan te melden als lid van BJK. Voor  € 15 per persoon per jaar bent u al lid.
Aanmelden kan via  http://bewonersjekerkwartier.nl/lidmaatschap/

Met vriendelijke groet,

 

Marijke van Lierop, voorzitter.
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *