Schriftelijke vragen PvdA – Mobiliteitsplan rond ontwikkeling voormalig KPN-complex rond Helpoort e.o.

Maastricht, 15 juni 2022

Geacht college,

Wij hebben reeds eerder vragen gesteld over de plannen welke Capricorn Capital Group heeft met dit gebouw in het Jekerkwartier. Hierop hebben wij antwoorden ontvangen, waarvoor dank.

Waarover echter nog steeds veel onduidelijkheid bestaat zijn de mobiliteitsvraagstukken. Hierover hebben wij een aantal extra vragen aan u.

  1. Capricorn heeft een mobiliteitsplan laten opstellen.
    Bent u het met ons eens dat dit ver van de werkelijkheid af staat: zonder zelf enige parkeerplaats te realiseren voor de nieuwe bewoners, werknemers en bezoekers, met uitsluitend beperkt parkeren voor bewoners op afstand? De gevolgen daarvan afwentelend op de omgeving.
  2. De doodlopende smalle straten in de omgeving Achter de Oude Minderbroeders/Helpoort en de Helpoort zelf zijn nu al dagelijks overbelast met bestemmingsverkeer zoals bezorgers, bewoners, bezoekers, etc. Met een uitbreiding van de woon- en bedrijfseenheden zal de verkeersbelasting en parkeerdruk op de omgeving alleen maar toenemen. Wordt met die gevolgen rekening gehouden bij de toets van het mobiliteitsplan?
  3. Buurtbewoners hebben feiten aangedragen waaruit blijkt dat hulpdiensten reeds in de huidige situatie niet binnen de gestelde tijd mensen kunnen benaderen omdat de straten smal zijn en zeer druk met verkeer zijn. Bent u van deze feiten op de hoogte? Hoe kijkt u hiertegen aan? Bent u ook niet van mening dat een oplossing daarvoor gegarandeerd moet worden?
  4. Waarom worden er – gezien de risico’s en gevolgen voor de omgeving en de bewoners – niet de nodige parkeervoorzieningen op eigen terrein gepland?
  5. Bent u het met ons eens dat een structurele en duurzame aanpassing van de verkeers- en parkeeroplossing en/of het intensieve woningprogramma hier nodig zijn om (nog) verdere mobiliteits- en veiligheidsproblemen te verhinderen?
  6. Wordt het mobiliteitsplan ook besproken met onze hulpdiensten?
    Zo ja wat is hun mening hierin? Zo nee, waarom is het mobiliteitsplan niet besproken?

Met vriendelijke groet,

Henri Borgignons & Anita van Ham

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *