Nieuwsbrief 2022 – nr. 5 – 23 april 2022

Gisteren hebben we met een groep van zo’n 20 personen volop kunnen genieten van onze wandeling langs de gevelstenen in het Jekerkwartier. Dit was een eenmalig gebeuren, maar er is veel belangstelling voor deze wandeling: er is een aardige lijst van mensen die graag aan deze wandeling willen meedoen. We doen ons best om te proberen nog een dergelijke wandeling voor deze zomer te organiseren. Mocht dat lukken dan worden degenen die zich reeds aangemeld hebben hierover als eersten geïnformeerd.

Het unieke van deze wandeling is dat er bij de gevelstenen een plaatje met QR-code is geplaatst. Met gebruik van die QR-code krijgt u alle informatie over de betreffende gevelsteen. Hoe kunt u QR-codes gebruiken:

 • Maak een foto van de QR-code en lees dit uit.   Zie https://www.seniorweb.nl/tip/qr-code-scannen. 
 • Gebruik Google Lens voor QR-codes. Deze app is voor veel andere dingen ook handig; je fotografeert bijvoorbeeld een plantje en zegt Google Lens wat hij denkt wat het is.

Er stond gisteren ook een uitgebreid artikel over dit onderwerp in De Limburger. Zie:   https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/04/22/kijk-eens-wat-va…uweeltjes-tussen/

Verder in deze nieuwsbrief weer veel interessante thema’s waar we u graag over informeren.

 1. Bezoek universiteitsbibliotheek – 16 mei
 2. Lente in het park: Lust of last?
 3. In de buik van de muur
 4. Milieuzone
 5. Buurtbalans
  1. Evaluatie woningsplitsing
  2. Coalitie onderhandelingen
 6. Vooraankondiging feestelijkheden Pierre Kemp(park) 

1. BEZOEK UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK – MAANDAG 16 MEI 

De universiteitsbibliotheek wil graag de bewoners van het Jekerkwartier ontvangen en een rondleiding geven. De groep mag uit maximaal 18 personen bestaan i.vm. de ruimte in het gebouw en het depot. Mochten er meer gegadigden zijn, dan wordt er een tweede bijeenkomst georganiseerd op maandag 23 mei.

Aanmelden via: info@bewonersjekerkwartier.nl onder vermelding van bezoek universiteitsbibliotheek + datum. U krijgt bevestiging van deelname van BJK.

Programma

15.45 uur     Aanmelden bij receptie Universiteitsbibliotheek Nieuwenhofstaat 1     16.00 uur    Start programma in de Parlour                                                                      Kort welkom door Carin Klompen –     Manager Library Locations

16.05 uur     Presentatie van de Special Collections                                                        In het ondergrondse depot van de Universiteitsbibliotheek aan de Grote Looiersstraat 17 bevindt zich een boekenschat met historische werken op het gebied van de filosofie, geschiedenis, anatomie, letterkunde, theologie, rechten en diverse sociale wetenschappen. De kern van deze Bijzondere  Collecties wordt gevormd door de vermaarde Jezuïetenbibliotheek, afkomstig van verschillende kloosters en seminaries, waaronder het voormalige Maastrichtse Jezuïetenklooster (Canisianum) aan de Tongersestraat 53. De oudste boeken dateren uit het einde van de vijftiende eeuw. Conservator en UM-alumnus Odin Essers toont jullie graag enkele hoogtepunten, waaronder een middeleeuws handschrift, een handgekleurde atlas van de beroemde cartograaf Gerard Mercator uit 1628, het persoonlijke gebedenboekje van Lodewijk Napoleon en een verzameling prachtig geïllustreerde sprookjesboeken uit het begin van de 20e eeuw.

16.20 uur     Rondleiding door de UB met een diversiteit aan studieruimtes zoals o.a.: De Makerspace, de videoruimte en de wellbeing ruimte met het Mindfulnest……
Laat u verrassen!

17.00 uur     Afsluiting in de tuin met een Borrel

2. LENTE IN HET PARK: LUST OF LAST?

De zon schijnt. Het park loopt vol. Mensen genieten van bloesem en elkaar. Voor het oog is leven een lust. Wij herinneren ons verleden zomer. Gebruik van middelen, lozen van restanten, stank van brommers en geluid van sprekers en speakers gaven aanleiding tot klachten. Veel leven geeft ook last.
Voor de gemeente aanleiding een Regisseur Overlast Parken aan te stellen.
Het bestuur maakte kennis met deze functionaris. Deze geeft dit jaar met name aandacht aan ‘ons’ stadspark tussen Rode Brug en Maas. Na inventarisatie van alle knelpunten werkt de gemeente een beleid uit. Concrete maatregelen volgen vanaf mei. Onze vereniging wordt daarvan op de hoogte gehouden.
Mooi dat wij nu een aanspreekpunt kennen waarmee we successen kunnen delen en nieuwe uitdagingen mogen bespreken.

Zie ook:                                https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/04/15/schommelstation-…t-overlast-leidt/

3. IN DE BUIK VAN DE MUUR

In, aan en om de ingestorte walmuur wordt druk gewerkt. Van afstand kunnen we zien dat de buik van de Vijf Koppen wordt leeggeschept. Maar hoogte en hekken staan in de weg om te zien wat daar allemaal gebeurt. L1 gaf onlangs een inkijkje (https://www.youtube.com/watch?v=wCphx6L42tc).
Willie Lion beheert en vult een Facebookpagina met foto’s en teksten over walmuur en bastion. Wie Facebook heeft kan daar het verloop van de werkzaamheden goed volgen via de volgende link: https://www.facebook.com/groups/335111560789229/?ref=share.

Zie ook:                                                           https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/04/15/herstel-ingestor…an-2023-beginnen/

4. MILIEUZONE

Uitstoot van benzine- en dieselmotoren maakt leven in het Jekerkwartier levensgevaarlijk. Instelling van een milieuzone helpt om wonen in het Jekerkwartier minder ongezond te maken. Buurtbalans Maastricht en Milieudefensie Maastricht bepleiten de instelling van zo’n zone.

Op de bijeenkomst die Buurtbalans en Milieudefensie op 11 april organiseerden, werd onze vereniging vertegenwoordigd. Ook andere Maastrichtse buurtnetwerken waren aanwezig. Sommige raadsleden gaven aan deze bijeenkomst zelfs voorrang boven aanwezigheid bij het concert dat voor de echtgenoot van Koningin Maxima werd gegeven in het Theater aan het Vrijthof.                                                                         Een krachtig pleidooi voor de instelling van een milieuzone werd breed ondersteund.   U kunt zelf bijdragen aan de totstandkoming van de noodzakelijke milieuzonde door te participeren in de Stadsronde op 10 mei a.s.                                                                  Wij houden u van de ontwikkelingen in dit dossier op de hoogte.

Zie ook:                                                         https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/04/19/na-bijna-vijf-ja…ne-in-maastricht/

5. BUURTBALANS

A. Evaluatie woningsplitsing                                                                                 Onlangs was er voor het eerst sinds enkele jaren weer een bijeenkomst van Buurtbalans. In veel buurten speelt vergelijkbare problematiek voor wat betreft verkamering, microwoningen of containerwoningen ten behoeve van de huisvesting voor studenten. In juni wordt definitieve rapportage over de evaluatie van de woningsplitsing in de gemeenteraad (stadsronde) besproken. We zien een verschuiving van verkamering naar micro-units. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Gemeente heeft hier tot nu toe onvoldoende grip op. Wij houden u verder op de hoogte van de ontwikkelingen en hopen dat u met velen naar de stadsronde zult komen. Zodra de datum bekend is melden wij dat via onze nieuwsbrief.

Zie ook:                                                      https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/04/13/hoe-lang-kan-maa…tudenten-nog-aan/

B. Coalitie onderhandelingen                                                                                        Zoals bekend zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en zijn de gekozen raadsleden drukdoende om een coalitie te vormen. De opkomst in Maastricht was lager dan het landelijk en Limburgs gemiddelde, met name in de buurten was de opkomst gering. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Vandaar dat er besloten is om met vele partijen in Maastricht te overleggen over belangrijke thema’s. Ook Buurtbalans is hierbij uitgenodigd. BJK is een van de 29 aangesloten buurtnetwerken en is ook actief betrokken bij Buurtbalans.                                                                                                                      Het streven is om vanuit de buurten een contract met de coalitie op te stellen over wensen die in de buurten leven. En om dit ieder half jaar te evalueren.

Zie:                                             https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/04/13/informateurs-maa…ijke-stem-hebben/

6. VOORAANKONDIGING FEESTELIJKHEDEN PIERRE KEMP(PARK)

Op donderdag 21 juli is het 55 jaar geleden dat Pierre Kemp is overleden. Dat leek het bestuur van de VLAM, een mooie dag om een klein feestje te vieren rond het gedraaide en opgefriste beeldje van Pierre Kemp.

A. Een nieuw uitzicht voor Pierre Kemp – donderdag 21 juli 16.00 – 17.30        Feestelijke bijeenkomst i.v.m. herplaatsing beeldje Pierre Kemp met bijdragen van Wiel Kusters (Pierre Kemp Stichting) Jet van Aalst (Verenigde Literaire Activiteiten Maastricht) en Marijke van Lierop (BJK), plus muziek en toost.

B. Pierre Kempwandeling – zondag 31 juli 11.00 – 13.00 uur                                   Een wandeling aan de hand van zijn gedichten door Wyck o.l.v. Jet van Aalst.     Organisatie, aanmelden enz. via de VLAM.

In onze volgende nieuwsbrief zullen we achtergrondinformatie met u  delen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *