Brief Carnaval

Beste bewoners,

Op 5 maart 2017 heeft een evaluatiegesprek over carnaval 2017 plaats gehad met een aantal bewoners uit de Koestraat e.o. Daarbij is gevraagd om een betere communicatie over besluiten van de gemeente met burgers. Met deze brief wil ik u op de hoogte brengen m.b.t een aantal zaken die bij de evaluatie aan de orde zijn gekomen.

Sluitingstijden carnaval 2018

Tijdens carnaval 2018 gelden de volgende sluitingstijden voor reguliere horeca.

Vrijdag/zaterdag 9 februari : 03.00 uur

Zaterdag/zondag 10 februari: 03.00 uur

Zondag/maandag 11 februari: 03.00 uur

Maandag/dinsdag 12 februari: 03.00 uur

Dinsdag/woensdag 13 februari: 02.00 uur

Fastfoodzaken in het gebied binnen de singels mogen een half uur later open blijven dan de genoemde sluitingstijden. Nachtzaken (niet aanwezig aan het Vrijthof) hanteren hun normale openingstijden.

Vergunningen

Maastricht is bekend om zijn straatcarnaval. Dit impliceert natuurlijk ook dat er in de openbare ruimte voorzieningen noodzakelijk zijn om deze carnaval te faciliteren en veiliger te maken. In het gebied rond de Koestraat zijn een voorzieningen vergund, De ondernemers die voorzieningen plaatsen voor gevels van woningen hebben toestemming nodig van de bewoner/eigenaar. Onderstaand een overzicht van de verleende vergunningen in uw gebied:

Cortenstraat 2, Le Virage truss, en buitenbar

Koestraat 2 – 6, Next Door truss en buitenbar

Koestraat 13, Rumors uitgiftebuffet eten

Koestraat 14 -16, Café Nouveau buitenbar

Stenenbrug 6, Le Fernand, café Manger buitenbar

Sint Pieterstraat 4, Café Forum truss en buitenbar

Maastrichter Heidenstraat, de Belsj truss en buitenbar

Sint Pieterstraat 22, de Pieter buitenbar en podium

.

Met de ondernemers zijn afspraken gemaakt over het opbouwen en afbreken van de installaties waarbij de ondernemers is gevraagd zoveel als mogelijk rekening te houden met de woonfunctie.

Voor de veiligheid worden in de Koestraat tijdens beveiligers ingezet. Deze beveiligers staan rechtstreeks in verbinding met de centrale post die bij calamiteiten de coördinatie voert bij eventuele acties. Via matrixborden wordt publiek gewezen op calmaiteiten en andere aspecten (o.a. zakkenrollerij). Evenals vorig is de Koestraat, Cortenstraat en Stenenbrug een verboden gebied voor carnavalskarren. De beveiligers en handhavers zullen ook hier op toezien.

Geluid

Met de ondernemers uit de belangrijkste uitgaansgebieden tijdens carnaval zijn afspraken gemaakt:
•Vermindering van het aantal trussconstructies;

•Vermindering van de het aantal geluidboxen aan gevels en trussconstructies;

•Geluid op vrijdag en zaterdag als achtergrond (maximaal 75 d(B)A);

•Geluid tijdens de drie carnavalsdagen maximaal (85 d(B)A;

•Zoveel als mogelijk gebruik maken van één geluidsignaal per gebied.

De gemeente is van mening dat met deze maatregelen die overlast zal worden verminderd. Er is uitgebreid met de ondernemers en de trekkers van carnavalskarren gecommuniceerd. Met team handhaven en politie zijn afspraken gemaakt over handhaven en er zal waar nodig en mogelijk handhavend worden optreden tegen horeca en karren die zich niet aan deze geluidnormen houden.

Meldnummer gemeente

Tijdens carnaval is de gemeente 24 uur bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 043. U kunt dit nummer gebruiken voor het melden van knelpunten of klachten. Uw meldingen worden doorgegeven aan onze handhavers op straat.

Vragen

Als u voor carnaval nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met Frans van de Weerdt, casemanager horeca via telefoon 06-55795329 of Frans.van.de.weerdt@maastricht.nl.

Ik wens u een fijne carnaval 2018.

Met vriendelijke groet,

Frans van de Weerdt, | Casemanager Horeca

Veiligheid en Leefbaarheid |Beleid en Juridische Zaken |Gemeente Maastricht

T (043) 350 44 08 of 06 55 79 53 29 | E Frans.van.de.Weerdt@maastricht.nl

Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht | Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht |

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *