Evenementen kalender 2017

Voor 2017 heeft het college de jaarlijkse evenementen planning vastgesteld; van groot belang voor ons als bewoners aan de rand van de binnenstad.

Voor het Jekerkwartier en aangrenzend stadspark is het aantal evenementen het zelfde gebleven; wel zijn er een aantal gewisseld (Kannen en Kruiken is bijvoorbeeld vervallen). 

Via deze link kunt u de jaarkalender 2017 downloaden.

Het betreft daarbij niet alleen de evenementen voor het Jekerkwartier maar over de hele binnenstadstad.

Wel zijn verbeteringen te verwachten:

  • De gemeente heeft de evenementen regelgeving voor het eerst vastgelegd in een verordening.
  • Intensief hebben wij er voor gepleit meer rekening te houden te houden met de bewonersbelangen en de leefbaarheid.
  • Dat heeft in ieder geval geleid tot toezeggingen over een verbeterd gemeentelijk overleg met buurt- en bewonersorganisaties en bewonersparticipatie in de programmaraad.
  • In het 1e overleg met de buurt organisaties zijn vervolgens concrete lijnen voor verbeteringen op het gebied van informatie, communicatie, afstemming, controle en toezicht, handhaving en klachtenmelding aangezet.

Wij blijven verder actief op dit onderdeel dat zo belangrijk is voor de leefbaarheid in onze buurt.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *