BOK brief aan gemeenteraad en college B&W Maastricht d.d. 02/03/22

BOK = bewoners Overleg KPN AO Minderbroeders-Sint Bernardusstraat e.o.

Plan Capricorn Capital  woningbouw met 99 (89) micro/mini woonunits voormalige KPN centrale Ad Oude Minderbroeders 1 (verminderd tot 89).

Eind 2021 werd onze buurt onverwacht door Capricorn Capital geïnformeerd over hun plan om het omvangrijke KPN-gebouw Achter de Oude Minderbroeders 1 om te bouwen tot een grootschalig wooncomplex.

Een plan:

  • Met een zware overconcentratie van 99 (89) micro/ mini units (vergelijkbaar met het student hotel), met vergaande gevolgen voor de bestaande (woon)omgeving en de leefbaarheid zonder enige parkeer voorziening op eigen terrein.
  • Leidend tot ongeloof en verzet bij de omwonenden en in het Jekerkwartier.
  • Waarbij onduidelijk is waarom de principe aanvraag 2020 met 46 grote appartementen in gedeeltelijke nieuwbouw, na ca 2 jaar onderhandeling met de gemeente en de WMC dat plan werd ingewisseld voor een plan met 99 (89) mini woonunits.
  • Zonder enige informatie en overleg daarover met de omgeving. Een proces achter gesloten deuren, volstrekt strijdig  met het gewenste gemeentelijk beleid en de huidige stadsvisie. Onbegrijpelijk voor zo’n ingrijpend plan op zo’n belangrijke Maastrichtse historische locatie.

Lees verder