Bewoners, ondernemers en studenten slaan handen ineen voor schoner en beter bereikbaar Maastricht

artikel in De Limburger door Pascale Thewissen – 13-11-19

Bewoners, ondernemers en studenten in Maastricht hebben de handen ineen geslagen. Samen presenteerden ze woensdag tien maatregelen voor een schone, bereikbare en groene stad.

Ontmoedig parkeren op straat. Bijvoorbeeld door bewoners van omliggende straten tegen passend tarief gebruik te laten maken van parkeergarages die nu niet optimaal benut worden, zoals de garage onder het Herdenkingsplein, de Abtstraat, Entre Deux en de Charles de Voscour. En waarom niet op topdagen ook de parkeerterreinen van grote instellingen en bedrijven – bijvoorbeeld het gouvernement, de Rabobank en WML – openstellen voor de vele dagjesmensen?

Voorstellen

Die voorstellen doet het BOS-overleg. De afkorting staat voor Bewoners, Ondernemers en Studenten. Om een antwoord te geven op de uitdagingen waar de stad voor staat, hebben ze de handen ineen geslagen. Hun doel: een vitale stad waar het goed wonen, werken, ondernemen, studeren en recreëren is.

Milieuzone

Initiatiefnemers zijn Maastrichtenaar John Geelen, centrummanager Paul ten Haaf en Teun Boswinkel van Students for Climate. „Ongeveer een half jaar geleden kwamen we tijdens de bijeenkomsten over de Omgevingsvisie 2040tot de conclusie dat we het over heel veel dingen eens zijn. Nee, niet over alles. Over de invoering van de Milieuzone (waardoor onder meer oude diesel- en benzineauto’ s uit de binnenstad geweerd kunnen worden, red.) lopen de meningen uiteen. Maar wel wat betreft de luchtkwaliteit en mobiliteit”, zegt Geelen.

Lees ook: De Maastrichtse milieuzone: veelgestelde vragen (en de antwoorden)

Het resulteerde in een document van 35 pagina’s waarin 10 maatregelen staan opgesomd voor een vitaal Maastricht. Het begint met het organiseren van draagvlak door een dialoog op te starten met de wijken en buurten. Andere voorstellen van het BOS-overleg zijn onder meer het verminderen van de verkeersdruk door middel van een verkeerscirculatieplan (zo veel mogelijk eenrichtingsverkeer in wijken en buurten om rondrijden te voorkomen), het verminderen van het ongewenst vrachtverkeer en het optimaliseren van het openbaar vervoer.

Tram

Zo wil BOS dat de tram vanuit Hasselt straks doorrijdt naar het centraal station of zelfs station Randwyck. ‘Zo ontstaat een transporthub met internationale en Euregionale verbindingen, hetgeen tevens het aantal passagiers een impuls zal geven’, aldus BOS.

Ondersteund

Het initiatief wordt ondersteund door verschillende bewonersverenigingen en buurtplatforms en organisaties als de Fietsersbond, Koninklijke Horeca Maastricht en Heuvelland, de samenwerkende hoteliers en de Vereniging Eigenaren Binnenstad. Het is de bedoeling op korte termijn ook met de Maastrichtse politiek in gesprek te gaan.

 

 

Buurtbalans luidt noodklok: door toeristen en studenten te pamperen vergeet Maastricht zijn inwoners

artikel in De Limburger d.d. 02/11/2019

achtergrond

Buurtbalans luidt noodklok: door toeristen en studenten te pamperen vergeet Maastricht zijn inwoners
Huub Smeets (midden) is zeer kritisch op het woonbeleid van de gemeente Maastricht. Afbeelding: Anthonisse Media

De Maastrichtse inwoners lijken tweederangsburgers, die geen betaalbare woning vinden. Oorzaak is volgens de stadsbrede stichting Buurtbalans: het pamperen van toeristen en studenten.

Wat is een stad? Een plek waar mensen wonen, zou je zeggen. Waar ze vervolgens ook werken en recreëren. Die logische verdeling staat in Maastricht onder druk. Ga maar na: een tekort aan starterswoningen voor jongeren, wachtlijsten voor betaalbare sociale huurwoningen, de doorstroming naar woningen van 700 tot 1000 euro huur per maand stokt en er moet dringend woonruimte komen voor ouderen boven de 75 jaar. Het gemor neemt toe.

Buurtnetwerken

Buurtbalans, een koepel van 26 buurtnetwerken, verwoordt dat in een scherpe reactie op de concept-Omgevingsvisie 2040. „Terwijl in een aantal buurten en in de binnenstad de balans verstoord raakt tussen tijdelijke en vaste bewoners, is wonen in deze nota niet eens een van de speerpunten.”

Maastricht is een populaire stad, maar je vindt er nauwelijks nog een acceptabele woning onder de drie ton. Inwoners beginnen de stad te verlaten. Vorig jaar waren dat er duizend, halverwege 2019 staat de teller alweer op vijfhonderd.

Universiteit

De studentenstroom lijkt juist oneindig te groeien. Zonder universiteit geen levendige stad, maar het huidige aantal van 12.500 studentenkamers moet in 2024 met nog eens 2900 gegroeid zijn. Dat maakte Maastricht voor private beleggers de afgelopen vijf à zes jaar een walhalla.

Buurtbalans wijst erop dat die beleggers een derde van alle woningen kopen. Voor een normale huurwoning ‘vangt’ een belegger duizend euro, door het ‘verkameren’ ontvangen ze van studenten of andere tijdelijke bewoners liefst drieduizend euro. Maastricht begint zich uit de markt te prijzen, zeker voor de eigen, wat minder gefortuneerde inwoners.

Toeristen

Huub Smeets, oud-directeur Stadsontwikkeling van de gemeente, stelt namens Buurtbalans: „De gemeente steunt het bijbouwen van hotels en hostels en staat Airbnb ruimhartig toe. Het toerisme zorgt nu al voor congestie en gaat met nog eens 50 procent groeien. De eigen inwoners mijden de binnenstad, waardoor ook de winkelleegstand groeit.”

Volgens Buurtbalans overheerst het kortetermijndenken. Smeets: „De politiek lijkt niet verder te willen denken dan vier jaar, brengt liever geen onzekerheden in beeld. Gebrek aan visie.”

Beperkt

Toch is de gemeente allerminst volledig blind voor de problemen. Verhuur van B&B is sinds kort beperkt tot maximaal zestig dagen per jaar, de gemeente erkent dat er een einde aan de hotelgroei in zicht is en corporaties hebben plannen voor vierhonderd extra sociale huurwoningen. Maastricht maakt nu echt werk van grootschalige studentenhuisvesting en heeft een rem gezet op het ongebreideld verkameren. „Dat omzeil je met kamers groter dan achttien vierkante meter. Tot 2040 gaan minstens nog eens drieduizend woningen verloren”, schetst Smeets.

Buurtbalans pleit ervoor om ‘wonen’ als centraal thema in de Omgevingsvisie toe te voegen. In de vorm van drie scenario’s, gebaseerd op de drie bevolkingsprognoses per 2040: 116.500 (Abf research), 120.000 (Etil) en 133.800 (CBS). ,,De prioriteit zou moeten verschuiven naar starterswoningen. Het is dringend tijd voor verandering.”

Lees verder

Rechter fluit Maastricht terug: verbouwing supermarkt stopgezet

Rechter fluit Maastricht terug: verbouwing supermarkt stopgezet
Coop mag voorlopig zijn deuren nog niet openen in het Jekerkwartier. Afbeelding: Rob Oostwegel

De verbouwing van een pand tot supermarkt aan de Sint Pieterstraat in het Jekerkwartier moet worden stopgezet. Een rechter heeft de vergunning geschorst.

Buurman Huub Smeets en buurtsuper Cobben aan de Glacisweg vroegen om een voorlopige uitspraak van de rechter, omdat de supermarkt al op korte termijn, dinsdag 19 februari, zou openen. De verbouwing is in volle gang.

Overlast
Smeets is in het gelijk gesteld met zijn klacht dat hij overlast zal ondervinden van een supermarkt die volgens de rechter op basis van de letterlijke tekst van het bestemmingsplan niet op Sint Pieterstraat 72 gevestigd mag worden. Smeets: „Ik ben blij dat de rechter aan het ‘hinein’ interpreteren door de gemeente een eind heeft gemaakt.”

Hij doelt op het feit dat de gemeente bezwaarschriften van buurtbewoners afwees met als argument dat de functie van het pand detailhandel is, die ook weer door detailhandel wordt vervangen. Maar de rechter meldt dat in het bestemmingsplan uitdrukkelijk staat dat alleen bestaande detailhandel in het pand is toegestaan.

Letterlijke tekst
De keuken- en sanitair firma Kobalt was er gevestigd. „Vanwege rechtszekerheid moet van de letterlijke tekst worden uitgegaan. Hierdoor is alleen detailhandel van keukens en sanitair toegestaan. Dat de gemeente iets anders bedoelde, doet niet ter zake.”

Hen Cobben van de buurtsuper aan de Glacisweg zegt blij te zijn met het vonnis, „ondanks dat mijn economisch belang niet is meegewogen.”

Verrast
De Coop is ‘erg verrast’ door het vonnis. De supermarktketen zegt woensdagavond de medewerkers te zullen inlichten. Het bedrijf liet tijdens het kort geding dat vorige week vrijdag diende bij de rechtbank in Roermond weten dat het inmiddels dertig tot veertig medewerkers voor de Maastrichtse vestiging in dienst heeft genomen. De rechter heeft hier geen boodschap aan. „Coop heeft willens en wetens het risico genomen deze contracten niet te kunnen nakomen.”

De gemeente Maastricht zegt nog te bestuderen welke vervolgstappen er te nemen zijn. De schorsing van de vergunning duurt in ieder geval tot een andere rechter in de bodemprocedure heeft beslist. Dat besluit wordt in mei verwacht.

Rotterdamse ‘rouwdouwer’ bracht leven in de Pieter

Afbeelding

De Limburger –  09-01-2019   in memoriam Sjak Planthof

Mike Doove, oud-kroegbaas van café de Pieter. Afbeelding: Guy van Grinsven

Hij maakte als eerste in Maastricht van café de Pieter op kerstavond een danstent. „Een café moet altijd open zijn.” De Maastrichtse Rotterdammer Mike Doove overleed zaterdag op 74-jarige leeftijd na een lang ziekbed.

Lees verder

‘Zie je ze al met een zak luiers op de fiets stappen?’

Sjak Planthof De Limburger 12-12-2018

 

Ouderen die incontinentieluiers gebruiken en Wmo’ers met medisch afval komen in de problemen als het plan doorgaat om de restzak één keer per vier weken op te halen.

Veel ouderen kunnen zelf hun incontinentie-afval niet wegbrengen, zoals de gemeente vanaf 2020 wil. „Ze zijn slecht ter been, hebben geen auto en zijn aangewezen op mantelzorgers.” Wouter Mulder sprak dinsdag namens bewoners van het Jekerkwartier op een inspraakavond over het nieuwe afvalplan van de gemeente. „Zie je ze al met een zak luiers op de fiets stappen?” Hij kreeg bijval van andere insprekers.

Stank

Het in de restzak gooien van luiers is, als het plan doorgaat, vanaf medio 2019 voor ouderen niet aanlokkelijk. De gemeente wil de rode zak slechts één keer per vier weken ophalen. Dat geeft stank, aldus Mulder. De optie om luiers naar milieuperrons te brengen, gaat voor deze groep niet, zegt hij. „Wij zijn ontevreden hoe ouderen in dit systeem behandeld worden.” Jekerkwartier deed in 2017 mee aan een proef met afval. Luiers werden toen tweewekelijks opgehaald. „Dat heeft onze voorkeur.”

Raadslid Peter Vrehen (SP) schetst de problemen die Wmo’ers met een medische indicatie krijgen. „Er zijn mensen die vier zakken met medisch afval per week hebben. Dan stapelen de vuilniszakken zich op.”

Onvrede over studentenhuisvesting Maastricht: ‘Vaste bewoners trekken weg’

Onvrede over studentenhuisvesting Maastricht: ‘Vaste bewoners trekken weg’
Protest in de raadszaal. Afbeelding: Johannes Timmermans

Tientallen Maastrichtenaren togen dinsdagavond naar het stadhuis. Daar wilden ze hun ongenoegen over de studentenhuisvesting kenbaar maken. “Vaste bewoners trekken weg.”

De toon is meteen gezet. Inwoners van Limmel weigeren voor aanvang van de evaluatie van het beleid voor woningsplitsing en -omzetting een spandoek weg te halen dat is opgehangen in de raadszaal met de tekst ‘Stop de huizenmelkerij, Limmel voor Balans’.

Niet conform de huisregels, oordeelt de voorzitter, die niet wil beginnen met de vergadering totdat het spandoek is verwijderd.

Tientallen bewoners – afkomstig uit allerlei buurten en wijken zoals Limmel, Brusselsepoort, Wyck en Jekerdal – hebben gehoor gegeven aan de oproep van onder andere Buurtbalans, dat 25 bewonersorganisaties in de stad vertegenwoordigt, om met hun aanwezigheid hun onvrede over het kamerbeleid duidelijk te maken. Sinds twee jaar gelden in de stad strenge regels voor (nieuwe) studentenpanden.

Strengere regels

De bewoners willen graag dat de regels nóg strenger worden. Wouter Mulder van de Bewoners Jekerkwartier dringt erop aan een halt toe te roepen aan de ongelimiteerde ‘verkamering’ in het centrum, waar anders dan in de omliggende wijken geen afstandscriterium of maximum percentage studentenpanden per straat geldt “Behoud de woonfunctie van de binnenstad”.

Nee, hij heeft niets tegen studenten. Wel tegen de manier waarop ze gehuisvest worden. “Vaste bewoners trekken weg.”

Bijzaken

De woningeigenaren en -verhuurders willen juist een versoepeling van het beleid. In hun ogen is de aandacht voor de overlast buitenproportioneel groot. ‘Specifieke gevallen worden breed uitgemeten en alle studenten over één kam geschoren. Wij hebben ons als stake holders altijd constructief en meedenkend opgesteld. Echter lijkt het vanavond wederom te gaan over bijzaken’, lieten ze in de aanloop naar de evaluatie, in een brief aan de gemeenteraad weten.

Praten

Eén van de woningverhuurders – “een investeerder, geen huisjesmelker” – wijst erop dat veel grote panden in de stad leeg zouden staan en zouden verpauperen als er geen studenten zouden wonen. “Heeft u wel eens geprobeerd met ze te praten”, vraagt hij. Het komt hem op hoongelach van het publiek te staan.

Rowan van der Broeck van de Maastrichtse Studentenraad vindt dat ten onrechte de hele groep studenten wordt gestigmatiseerd. In de evaluatie ontbreekt volgens hem een belangrijke vraag, namelijk: heeft Maastricht wel genoeg studentenkamers? Het antwoord volgens hem: nee.

Vrees voor grote speler in binnenstadsbuurt Maastricht: ‘Dit kan het imago van de wijk verstoren’

Artikel in De Limburg van 27-10-2018 door Sjak Planthof
Er komt een supermarkt aan de Sint Pieterstraat in het Jekerkwartier. Een buurtwinkel vreest de doodsteek. Andere ondernemers zijn bezorgd over het unieke karakter van de binnenstadsbuurt.
Maurice Franssen verwacht niet dat zijn slagerij te duchten zal hebben van een supermarkt die in een pand honderd meter verderop in de Sint Pieterstraat komt. “Ik heb een assortiment dat afwijkt van wat Coop biedt.” Voor het verswinkeltje aan Achter de Molens is het volgens hem wel de doodsteek. “Die heeft dezelfde verswaren.” 
Buurtwinkeltje
Franssen doelt op het buurtwinkeltje van Mart en Carla Habets aan Achter de Molens. Eerder dit jaar kreeg winkelketen Coop van de gemeente Maastricht een vergunning om een supermarkt te vestigen in een leegstaand pand waar eerder een keukenwinkel heeft gezeten. Habets luidde de noodklok. Hij vreest zijn verswinkel, anno 1952, te moeten opdoeken. Met medestanders diende hij tientallen bezwaarschriften in. Die werden door de gemeente ongegrond verklaard, omdat de Coop voldoet aan het bestemmingsplan.
Habets denkt aan gerechtelijke stappen: “Een supermarkt is geen vernieuwende detailhandel zoals de gemeentelijke nota vermeldt.” Coop zegt naast een basisassortiment ook versmaaltijden aan te bieden.Niet alleen Habets zal het zwaar krijgen volgens Franssen. “Hetzelfde geldt voor Cobben aan de Glacisweg in Sint Pieter. Die zit in hetzelfde segment.”
Sfeer
De slager vreest meer voor aantasting van de sfeer van de binnenstadsbuurt met veel kleine speciaalzaken. “Dit is een leuke wijk. De komst van een supermarkt kan het imago verstoren. Zoiets trekt ander volk aan. Dat kan verkeerd lopen.”
Hij verwijst naar Plein 1992, waar jongeren ’s avonds rondhangen bij de Albert Heijn en de buurt overlast bezorgen. Het pand waar Coop komt, zit naast de universiteitsbibliotheek, vlak bij Tapijn waar studentenvoorzieningen komen. “Gesleep met kratten bier naar het Tapijnpark willen we niet. Hopelijk zit ik fout. Het is koffiedik kijken.”
Bestemmingsplan
De gemeente zegt de zorg van bewoners te begrijpen. “We zijn echter gebonden aan het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan.” De gemeente meldt dat Coop geen gebruikmaakt van winkelwagentjes, maar enkel mandjes. “Het is gericht op beperkte boodschappen die te voet of per fiets gedaan worden. Het gebrek aan parkeerruimte maakt het gebied onaantrekkelijk voor auto’s.”
Kleine ondernemers
Jeffrey Kuckelkorn van kant-en-klaarmaaltijdenzaak Cato by Cato meent dat de gemeente kleine ondernemers actiever moet steunen. “Die dragen de stad. Ze zorgen voor diversiteit, continuïteit en binding. Winkelketens komen en gaan.”
Monique Houbiers van wijn- en kaaswinkel Le Salonard aan de Maastrichter Heidenstraat vindt een supermarkt overbodig. “Het komt de buurt niet ten goede en verstoort de rust en de sfeer.”
Namens de honderd leden tellende bewonersvereniging schetst Wouter Mulder een ‘duivels dilemma’: “Er is leegstand, dat wordt ingevuld. We willen wel anders, maar we kunnen niet anders.”
Coop verwacht de winkel in het eerste kwartaal van 2019 te openen.

Universiteitsbieb Maastricht niet ‘s nachts open

De Limburger 10 oktober 2018:  door Vikkie Bartholomeus

Een proef om de universiteitsbibliotheek aan de Nieuwenhofstraat komend weekend 24 uur open te houden gaat niet door. De Universiteit Maastricht heeft besloten om de proef op te schorten en de reguliere openingstijden tot middernacht te handhaven, nadat omwonenden hun zorgen hebben geuit over de nachtelijke openstelling.

Geluidsoverlast
De Universiteit Maastricht wil studenten zo optimaal mogelijk faciliteren; de studieplekken in de bieb zijn zeer gewild. Het was de bedoeling om de bieb rond de klok open te houden in de opmaat naar de komende tentamenperiode. Maar omwonenden vrezen geluidsoverlast te hebben van vertrekkende studenten.

Niet verantwoord
De Bewonersvereniging Jekerkwartier heeft de kwestie inmiddels aangekaart bij het stadsbestuur. De bewonersvereniging vreest niet alleen voor overlast, maar vindt de nachtelijke openstelling ook niet verantwoord voor de studenten. “Van de universiteit mag verwacht worden dat zij fatsoenlijke maatregelen treft die ook rekening houden met een normaal en gezond leefritme van haar studenten.” Als er per se nachtelijke studieplekken moeten komen, dan stellen de bewoners voor om de bibliotheek in Randwyck ‘s nachts open te stellen.