Heemschut nr. 3 september 2021

Limburg – WMK                                                                                                               De Limburgse kunstenaar Frans Slijpen heeft voor de voormalige bedrijfskantine van de PLEM-Maascentrale op het bedrijventerrein Zevenellen te Buggenum, gemeente Leudal een monumentale glasmozaïek gemaakt, naar thematiek van diverse volksvertellingen rond de Maas. Het mozaïek kreeg de naam het Haockemenneke en het Vurig Spook en werd in 1968 aangebracht en onthuld. Lees verder

In memoriam – De Limburger 21/08/21

Lam Daenen

is dood

…onze buurtgenoot, die zich enkele decennia lang heeft ingezet voor een goed woon- en leefklimaat in het Jekerkwartier. Lam was bescheiden maar onmisbaar op de achtergrond voor de uitvoering van projecten. Jarenlang de secretaris van het Bewonersoverleg, mede initiator van de Schooltuin Lang Grachtje en mede bouwer (in zelfwerkzaamheid) van het prachtige pleintje hoek Hondstraat/Witmakersstraat.

Lam kreeg al een lintje van de koningin voor dit alles; en wat ons betreft nu nog een dik applaus voor deze lieve buurtman!

De besturen van de Binnenstads-(school-)tuin, Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) en het voormalig Bewonersoverleg.

Maastricht laat het afweten / is goed bezig

Bron: Dagblad De Limburger, door Joos Philippens, d.d. 25 januari 2020.        

INTERVIEW LUCHTKWALITEIT                                                                                   De noodkreet van twintig Maastrichtse groeperingen luidt: ‘Politiek, kom snel met de milieuzone’. De bezorgde burgers hekelen de rol van de gemeente.     

Wethouder Krabbendam zegt: „We zijn echt wel goed bezig en werken hard aan een betere luchtkwaliteit.” Lees verder

In Maastrichtse terrassenkwestie is geen plaats meer voor informele manier van ruimte verdelen

De Limburger – Joos Philippens  23 januari 2020

De discussie over de nieuwe terrasverordening in Maastricht staat bol van juridische termen: loodlijnen, zichtverbinding, nabijheidsbeginsel, jurisprudentie, inpasbaarheid en weigeringsgronden. De politiek zucht onder de last en droomt hardop van vroegere tijden. Lees verder

‘Rupsjes Nooitgenoeg, waar de kassa toch al het hardst rinkelt’

Lees verder