Aangescherpte beoordeling bewoners BOK van de ingediende plannen Capricorn voor de voormalige telefooncentrale Jekerkwartier.

Maastricht, 28 april 2022

Geachte  leden Gemeenteraad en College van B&W

De ontvangen WOB gegevens over de planontwikkeling KPN-centrale geven ons een vollediger zicht op de planontwikkeling voor het KPN gebouw en het overlegproces tussen gemeente en ontwikkelaar. Een proces dat de nodige vragen oproept. Over de ontbrekende participatie en informatie naar de omgeving. En vooral ook over de ontbrekende beoordeling van de effecten van het plan op de woonomgeving en leefbaarheid. Een beoordeling die een “update” benodigd.

Belangrijk is het om die tot nu gemiste aspecten nu wel degelijk mee te nemen in het vergunning tracé van het ingediende plan. Mede daartoe hebben wij  een “aangescherpte” reactie uitgewerkt met concrete planaanpassingen, verwijzingen en randvoorwaarden. Lees verder

Nieuwsbrief 2022 – nr. 5 – 23 april 2022

Gisteren hebben we met een groep van zo’n 20 personen volop kunnen genieten van onze wandeling langs de gevelstenen in het Jekerkwartier. Dit was een eenmalig gebeuren, maar er is veel belangstelling voor deze wandeling: er is een aardige lijst van mensen die graag aan deze wandeling willen meedoen. We doen ons best om te proberen nog een dergelijke wandeling voor deze zomer te organiseren. Mocht dat lukken dan worden degenen die zich reeds aangemeld hebben hierover als eersten geïnformeerd.

Het unieke van deze wandeling is dat er bij de gevelstenen een plaatje met QR-code is geplaatst. Met gebruik van die QR-code krijgt u alle informatie over de betreffende gevelsteen. Hoe kunt u QR-codes gebruiken:

 • Maak een foto van de QR-code en lees dit uit.   Zie https://www.seniorweb.nl/tip/qr-code-scannen. 
 • Gebruik Google Lens voor QR-codes. Deze app is voor veel andere dingen ook handig; je fotografeert bijvoorbeeld een plantje en zegt Google Lens wat hij denkt wat het is.

Er stond gisteren ook een uitgebreid artikel over dit onderwerp in De Limburger. Zie:   https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/04/22/kijk-eens-wat-va…uweeltjes-tussen/

Verder in deze nieuwsbrief weer veel interessante thema’s waar we u graag over informeren.

 1. Bezoek universiteitsbibliotheek – 16 mei
 2. Lente in het park: Lust of last?
 3. In de buik van de muur
 4. Milieuzone
 5. Buurtbalans
  1. Evaluatie woningsplitsing
  2. Coalitie onderhandelingen
 6. Vooraankondiging feestelijkheden Pierre Kemp(park) 

Lees verder

Kijk eens wat vaker naar boven naar de Maastrichtse gevelstenen: ‘Er zitten zoveel absolute juweeltjes tussen’

De Limburger – 01/10/2021 door Annelies Hendrikx

Vijf wandelroutes langs gevelstenen lanceerde de Stichting Vrienden van Maastrichtse gevelstenen in juli. Er werd al ruim 17.000 keer gebruik van gemaakt. „Iedereen kan op eigen houtje langs de stenen lopen.”

Zelf heeft hij er ook eentje, een gevelsteen. Ad Veenhof wijst naar de plek boven de poort van zijn monumentale pand aan de Bouillonstraat: daar hangt de Hartsvanger. Een raadselachtig steentje, zegt de voorzitter van de Stichting Vrienden Maastrichtse Gevelstenen (VMG). „Er is weinig over bekend. We weten niet waar het oorspronkelijk vandaan komt; het lag in een afgesloten depot. Evenmin weten we wat de afbeelding precies betekent. We vermoeden dat het een familiewapen is, van de familie Hartsvanger, vanwege de afbeelding van een met een mes doorboord hart. Zo’n dolk heet een hartsvanger.”

Roos                                                                                                                               Ad Veenhof (76) heeft er nog een: De Witte Roos – aanzienlijk groter dan de Hartsvanger – hangt boven een raam aan de binnenplaats. Waarschijnlijk afkomstig van een pand aan de Brusselsestraat en feitelijk geen gevelsteen, maar een sluitsteen, weet Veenhof, die graag een gevelsteen wilde en zich zodoende wendde tot de VMG, waar hij inmiddels voorzitter van is.

Vier talen                                                                                                                         Met aanstekelijk enthousiasme leidt hij rond langs een deel van de nieuwe gevelstenenroute door het Jekerkwartier. Eén van de vijf die zijn stichting onlangs in het leven riep en die via de website kijkeensnaarboven.nl op te roepen zijn. In vier talen is daar over elke opgenomen gevelsteen informatie te vinden. Van de 270 maken er 220 deel uit van één van de routes.

Eigen houtje                                                                                                                     „We willen de stadsgidsen ook niet voor de voeten lopen. Op deze manier kunnen de Maastrichtenaar en de bezoeker van de stad op eigen houtje langs de gevelstenen lopen. Dat is al ruim 17.000 keer gebeurd. Let maar eens op: je ziet mensen met een mobieltje in de hand naar boven kijken, grappig he? Dat is ook ons motto: kiek ins nao bove.” Het leuke is dat de meeste gevels die een steen dragen ook een plaatje met QR-code bevatten, waarmee toegang wordt verkregen tot de website en de informatie over de betreffende gevelsteen. „Je hoeft dus niet per se een complete route te lopen.”

Gerestaureerd                                                                                                             Schuin tegenover Veenhofs eigen pand bevindt zich een gevelsteen die afkomstig is uit de Wycker Brugstraat en na talloze omzwervingen hier terecht is gekomen: drie vogeltjes met daaronder het opschrift In de dry leewerken. Hartstikke mooi opgeknapt, met bladgoud en al. Dat geldt voor circa 125 gevelstenen, die via de VMG met subsidies zijn gerestaureerd.

Trots                                                                                                                                   „Hier ben ik ook echt trots op”, beent Ad Veenhof richting de boog aan de Tongersestraat 28, de toegangspoort tot het voormalige Minderbroedersklooster en nu in feite de ingang naar de Patersbaan. Boven die boog hangt een gedenksteen, een geschenk van de stad Maastricht aan de broeders, toen die in 1934 hun 700-jarig jubileum vierden. „Al het bladgoud is vernieuwd, waardoor de steen weer schitterend straalt.” Die boven een deur aan het Academieplein, eigendom van de Universiteit Maastricht, moet nog worden schoongemaakt. Het is de wapensteen van Claude ‘t Serclaes de Tilly. Waarschijnlijk afkomstig van het vroegere stadspaleis van de toenmalige gouverneur aan de Grote Gracht, dat bekend werd als Hof van Tilly.

Passie                                                                                                                                   Úren kan hij erover vertellen, Ad Veenhof. Als 18-jarige vertrokken uit Maastricht, om er exact vijftig jaar later terug te keren. Hij bekleedde diverse topfuncties bij onder meer Philips, maar was daarnaast ook een periode voorzitter van de raad van toezicht van de UM. „Maastricht is altijd blijven trekken.” In 2011 kochten hij en zijn vrouw hun huidige pand, waar de passie voor gevelstenen pas echt werd gewekt.

Het idee voor de wandelroutes kwam van Veenhof zelf. Aan de uitwerking kwamen uiteindelijk heel wat meer hoofden en handen te pas. Historici, genealogen, vertalers, fotografen, restaurateurs, ict’ers. „De kerngroep bestaat uit twintig man, maar ik denk dat er alles bij elkaar zeker vijftig mensen bij zijn betrokken. Allemaal vrijwilligers. Wat er in een half jaar is neergezet, in moeilijke omstandigheden ook nog: chapeau.”

Verhalen                                                                                                                      Gevraagd naar zijn favoriete gevelsteen noemt Veenhof er moeiteloos een stuk of vier op. Kiezen kan hij niet. De Vogelstruys, De Lanscroon, De Wolwaag, De Olifant. „Maar ik zou iedereen willen aanraden: ga kíjken. Er zitten zoveel absolute juweeltjes tussen, met prachtige verhalen erachter.”

 

‘Als u niet naar de gevelstenen kunt, brengen we de gevelstenen naar u’

De Limburger – 22 april 2022 – Annelies Hendrikx

Veel bewoners zijn niet meer in staat de gevelstenenroutes fysiek al wandelend te volgen, daarom brengt de Stichting Gevelstenen Maastricht de routes als het ware naar de zorgcentra toe. Envida’s Lenculenhof had donderdagmiddag de primeur. „Die van de Struys kent iedereen.” Lees verder

Hoe lang kan Maastricht de schijnbaar oneindige groei van het aantal studenten nog aan?

De Limburger – Joos Philippens d.d. 14/04/2

Kan Maastricht de haast ongeremde groei van de universiteit wel aan? Hoeveel woningen zijn al verloren gegaan voor gezinnen? Een rapport over woningsplitsing toont aan dat (regionale) visie hard nodig is. Lees verder

Informateurs Maastricht overwegen ‘stadscontract’ met partners gemeente en partijen buiten college: ‘Zodat ook zij duidelijke stem hebben’

De Limburger – Annelies Hendrikx d.d. 14-04-22

Maastricht lijkt serieus op weg naar een ‘stadscontract’ met niet-collegevormende partijen en partners van de gemeente. Informateurs Mariëlle Heijltjes en Wil Rutten spraken dinsdagavond met pakweg 35 van deze partners. „Dit moet wel ècht een vervolg krijgen.” Lees verder

Overzicht nieuwsbrieven 2021 – 2022

Nieuwsbrief 2022 – nr. 4

5. INFORMATIE OMBOUW KPN-GEBOUWMET 89 (1 KAMER) UNITS  

Zoals bekend is er op 23 februari een 2e informatieavond gehouden. De plannen voor de ombouw met uitsluitend kleine woonunits zijn praktisch hetzelfde gebleven. Weliswaar is het aantal units iets verlaagd van 99 naar 89 maar de plan opzet is verder niet gewijzigd.   Zonder de mix met (middel) grote meerkamer woningen waar de buurt om heeft gevraagd. En ook zonder enige (auto) parkeer/verkeersvoorziening op eigen terrein. Het BOK (Bewoners Overleg KPN) acht het plan niet acceptabel en heeft aangegeven zich ertegen te blijven verzetten. Lees verder