Nieuwsbrief 2024 nr 12

Ontmoeting en rust

Wie verblijft niet graag in het stadspark? Om te ontspannen, te bewegen, gezond te blijven, dieren en mensen te ontmoeten?
Niet alle bewegers waarderen alle beweging. BJK stelde vragen over Trek en Motorfestival. Sommige leden denken anders over onze bezwaren. De gemeente neemt een eigen standpunt in.
Paden zijn voorbehouden aan wandelaars. Toch wordt gefietst en gebrommerd. De gemeente gedoogd dat door niet hand te haven. Dat is de Stichting Stadspark Maastricht Veilig en Leefbaar al jaren (2022, 2023) zo’n doorn in het oog dat nu een handhavingsverzoek werd ingediend.

Op de gazons kijken wij verwonderd naar acrobatiek. Samengebruik van openbare ruimte blijft balanceren op het slappe koord.

Muziek in de schooltuin

Op 30 juni gluren wij weer bij elkaar. In de schooltuin treedt singer-songwriter Aditi Verschoor vanaf 13:45 drie maal een half uur op. 

Fietsen en bibliotheek

Fietsen bij de Universiteitsbibliotheek maken passeren onmogelijk. Buurt, universiteit en gemeente studeren jaren op een oplossing.
Het plan is nu fietsparkeerplaatsen aan de Nieuwenhofstraat door groen te vervangen, fietsers te verwijzen naar de plaatsen achter de kapel aan de Zwingelput en handhaving de aandacht te geven die het verdient.
Komt een oplossing nu echt in zicht?

Koffie-uurtje

Weet u het nog? Op dinsdagochtend delen buurtbewoners tussen 11 en 12 nieuwtjes. In de winter bij Maarten. In de zomer in het schooltuintje gelegen achter de grote groene poort in het Lang grachtje. Een broedplaats van gezelligheid en goede ideeën.

Te weinig opslagruimte

Vanaf 2025 haalt de gemeente plastic, metaal en drinkkartons thuis op.
Maar niet in ons kwartier: In het centrum kan het pmd voorlopig niet worden opgehaald.
Wij houden de straat schoon door regelmatig naar de containers te lopen.

Fietsopslag

Eerder berichtten wij over de behoeften fietsen te stallen.
De gemeente plaatste onlangs een platform aan de Sint Pieterskade. Een zegen omdat het fietseigenaren de gelegenheid biedt hun fiets te stallen zonder voetgangers hinder te bezorgen; omdat eters bij Ouzeri vrijer over het park uitzien én omdat de auto hier plaats maakt voor de fiets.

QR-codes op de palen verwijzen naar Arriva. Is dit platform voorbehouden aan deelfietsen van Arriva? Dat blijkt niet het geval. Iedereen mag het platform gebruiken waarvoor het bedoeld is. De gemeente zal het Arriva-platform ruilen voor een gemeentelijk platform. Dat zal ook de eigenaar van de nu nog op de stoep geplaatste fiets op het juiste been zetten.

Tegel voor groen

Ons kwartier kent veel groen. Dat lijkt een zegen. Tot nieuwe wetenschappelijke inzichten leren dat de combinatie groen en verbranden luchtvervuiling juist verergert (zie ook NRC)
Onze gemeente bevordert aanplant van groen en verwijdering van tegels. Zorgt de gemeente ook voor afname van mobiliteit door fossiele verbranding?

Agenda

  • 30 juni: gluren bij de buren met muziek in het schooltuintje
  • 12 juli: Onder leiding van Servé Minis wandelen we langs de loop van de Jeker.
    NB: deze wandeling is volgetekend. Wel kunt u zich nog melden (info@bewonersjekerkwartier.nl). Bij voldoende belangstelling wordt een tweede wandeling georganiseerd.
  • Eind augustus / begin september: omdat de RHCL-rondleiding in juni zo goed beviel wordt die opnieuw aangeboden.
  • Zondag 17 november: viering 10-jarig jubileum BJK