Nieuwsbrief 2024 nr 11

Archief

Sommige mensen kennen Truus Wanrooy-Roks van het tv-programma ‘Verborgen Verleden’, sommige kennen haar als buurtgenoot.
We hadden donderdagmiddag 13 juni een door haar verzorgde rondleiding door het Regionaal Historisch centrum Maastricht. Via een documentaire werden we geïnformeerd over de uitgebreide verbouwing in 1996, met alle historische ontwikkelingen van het gebouw. We zagen zeer oude grafstenen, gerestaureerde muurschilderingen en schilderijen.

Ook maakten we kennis met de vele aspecten van het archief: de registratie van geboortes, huwelijken en overlijdens met namen en beroepen. Van de jonge mannen werd alles geregistreerd, denk aan lichaamslengte, bouw, specifieke kenmerken, kleur van de ogen, je kunt het zo gek niet bedenken. Dit alles om te bekijken of iemand geschikt werd bevonden voor het leger. Verder zagen we nog een handtekening van Napoleon en de oudste kadastrale kaart van het Jekerkwartier uit 1842 of mogelijk nog ouder.

Na afloop was iedereen laaiend enthousiast. Bij voldoende belangstelling (melden bij info@bewonersjekerkwartier.nl) kan een tweede rondleiding worden georganiseerd.
Truus van ganser harte bedankt voor je boeiende verhalen over onze historie en wat er allemaal in het archief te vinden is!

Staand drinken

Het is warm, de keel droog, de terrasstoelen bezet. Dan drink je staand. Regeltjes verbieden dat. Handhaven of versoepelen? Een pilot moet het antwoord geven. De uitkomst is niet helder. Dus wordt de pilot verlengd en uitgebreid. Onze burgemeester nam daartoe een besluit dat kool en geit wil sparen.
De verlengde pilot loopt van 14 juni tot en met 12 november. Bij de evaluatie wordt het aantal klachten van burgers meegenomen (wij vertrouwen erop dat ook de aard van de ingediende klachten wordt meegewogen). Het is dus van belang wat u opmerkt te melden via de bekende kanalen.

De Triceratops

komt op 17 juni per vrachtauto vanuit Naturalis naar Maastricht.

Deze gehoornde dino leefde 67 miljoen jaren geleden in Amerika. Hij heet Triceratops omdat hij drie hoorns had. Twee grote achter de ogen en een kleine op de neus. Verder had hij een grote beenderkraag. De Triceratops was een planteneter. Paleontologen denken dat hij voor de allergevaarlijkste dino, de Tyrannosaurus Rex, een lekker hapje was.
Botten zijn door Nederlandse wetenschappers opgegraven en samen met resten van soortgenoten en wat namaak samengesteld tot een mooi geraamte.
Vanaf 19 juni wordt de Triceratops u getoond in de hal van de bibliotheek op Ceramique.
Hij blijft tot 4 augustus om dan terug keren naar de rest van zijn familie in Naturalis.

Oplichten per telefoon

Ook onze buurt weet het oplichtersgilde te vinden. Een onzer kwartiergenoten werd onlangs via de telefoon lichter gemaakt. Onze wijkagent Patrick Spronken troost en adviseert altijd aangifte te doen, uw bank(en) te bellen en daardoor gegeven aanwijzingen te volgen. Deel uw slechte ervaringen met de buren. Daarmee voorkomt u nieuwe slachtoffers.

Leefbaar

Wij leven, wonen, werken, ontspannen en leren in een fraaie buurt.
Is die altijd voor iedereen leefbaar? Hoe verhouden feesten en slapen zich? Wandelen, fietsen en parkeren? Kopen en kijken? Zien en gezien worden? Activiteiten en flora en fauna?
Daar wordt verschillend over gedacht door onze leden. En door leden onder wisselende omstandigheden.
Hoe vinden wij balans? Daarop zoeken leden en bestuur een antwoord tijdens de jubileumviering op 17 november. Noteer die datum. Informatie volgt.
Bent u nog geen lid en praat u graag mee? Word dan lid!

Donateurs

U houdt graag contact met het Jekerkwartier en leest deze nieuwsbrief.
U kunt gratis blijven lezen of lid worden van onze vereniging.
U kunt geen lid worden omdat u niet woont in het Jekerkwartier? Dan steunt u ons werk door donateur te worden. Uw donatie maakt u over naar NL73ABNA0108424391 tnv: Bewonersvereniging Jekerkwartier onder vermelding van ‘donatie 2024’.

Klassiek

Op zondag 9 juni was Jekerklassiek een klassiek zonnig succes op maar liefst 8 locaties in onze buurt.

Houten Jekerbrug kaduuk

Wie fiets, bromt of legaal wandelt over de brug tussen Maas en Vief Köp is het niet ontgaan: er vallen gaten.

Voor de gemeente reden op 7 juni de Maaszijde te stutten. Op 10 juni volgt stutten van de andere zijde.

Daarna worden rotte delen vervangen. Oversteken blijft meestal zonder omwandelen mogelijk.

Agenda

  • 16 juni: Jekerjazz
  • 20 juni: Wandeling over de Pietersberg met gids Gerard Majoor (auteur/redacteur van Natuurlijk Maastricht)
  • 12 juli: Onder leiding van Servé Minis wandelen we langs de loop van de Jeker.
    NB: deze wandeling is volgetekend. Wel kunt u zich nog melden (info@bewonersjekerkwartier.nl). Bij voldoende belangstelling wordt een tweede wandeling georganiseerd.
  • Zondag 17 november: viering 10-jarig jubileum BJK