Nieuwsbrief 2023 nr 12

In memoriam Sandra Hellendoorn
Hitte
Politiek en zuivere lucht
Stadsdeelwethouder en -regisseur
Staand drinken
Vrije gevel
Decibellen, kerkklokken en MAA
Onze huizen als driedimensionaal archief
Komende activiteiten

Jao, diech höbs us aon ‘t hart gelege

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat Sandra Helledoorn na een kortstondig ziekbed op 4 juni is overleden.
Sandra heeft veel betekend voor het Jekerkwartier. Zij was gedurende vele jaren voorzitter van het toenmalig buurtplatform Jekerkwartier.
Maar ook daarna bleef haar betrokkenheid bij de buurt groot. Zij was o.a. actief betrokken bij de voorbereidingen en de oprichting van onze bewonersvereniging. BJK is haar in deze veel dank verschuldigd. Ook haar betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het Jekerkwartier, bij het uitgaansleven en de leefbaarheid ingegeven door haar sociaal bewustzijn en gevoel voor integere verhoudingen, was groot.
Wij wensen haar vader en ‘chosen family’ heel veel sterkte met het dragen van het verlies. Wij, bewoners van het Jekerkwartier, zullen haar missen.

Afscheid nemen doen we niet.
Wat nemen we dan wel?
Het gemis, we delen en strelen het,
totdat het draagbaar is
.
(Emma Crebolder)

Hittestress

Stressvolle dagen liggen achter ons en zullen nog volgen. Bomen helpen. De gemeente helpt bomen. Maastricht bekijkt alle bomen eens in de drie jaar. Het centrum is beter af. Daar -dus ook in ons kwartier- worden de bomen jaarlijks onderzocht op ziekten en gevaarzetting. Waar nodig volgen bijzondere operaties. Zag u diepe gaten boren in de grond rond de bomen in de Hubertuslaan? Dat was nodig om die bomen gezond te houden. Mooi dat oud groen ons vief houdt.

Milieu of mileuzone?

Wij kijken uit naar een milieuzone. De gemeente reserveerde daar langer geleden vijf miljoen voor. De Seniorenpartij dient op 27 juni een motie in die voorstelt 4,7 miljoen anders te besteden en de milieuzone op de lange baan te schuiven. In een advertentie in de Limburger wekt SPM handig de suggestie dat Buurtbalans en Milieudefensie die motie steunen.

Wij weten beter en achten de motie een gemiste kans. Gaat u op 27 juni de raadsvergadering bijwonen om te zien hoe uw politici onze lucht behandelen? U moet lange adem hebben: de motie staat als laatste punt op de agenda.

Stadsdeelwethouder en Bewonersvereniging

Uw bestuur sprak op 7 juni met Stadsdeelwethouder John Aarts en de nieuwe Stadsdeelregisseur Erwin Gerardu. Daarbij vormde ons concept voor de nieuwe beleidsvisie (onze leden ontvangen dat binnenkort) leidraad. Het was een plezierig gesprek dat een basis legt voor een goede samenwerking.

Staand drinken

Eerder vroegen wij uw mening over de pilot staand drinken. Onze lezers lopen niet warm voor uitbreiding van staand drinken bij horeca. Drinklustigen vinden hun eigen oplossing:

Gevelstut

Op 8 juni bleek de lang in het oog springende ondersteuning van een pand in de Pieterstraat opgeruimd. Speelt de gemeente hierin een rol? Dat zou veel beloven ten aanzien van de realisatie van onze wensen.

Geluid

Als de wind juist waait genieten wij in de zomer van André Rieu. Ook in ons kwartier is het geluid van evenementen sommigen te veel. Het nieuwe evenementenbeleid belooft -behoudens uitzonderingen- matiging tot 80dB aan onze gevels. Er zijn raadsleden die dat uit feestliefde te ver gaat (zie hierover meer in de Limburger).
Wij wachten het besluit van de raad af en “kijken uit” naar 2024 waarin naar Beek dalende vliegtuigen feesten weer gaan overstemmen.

Achtergrond – Het Jekerkwartier als driedimensionaal archief

Elk gebouw is een driedimensionaal archiefstuk dat verhaalt over status, rijkdom of armoede, modegrillen, ‘keeping up with the neighbours’, materiaalgebruik en functioneel gebruik. Daarin verschilt het Jekerkwartier niet van welke willekeurige andere wijk of plaats. Toch laat dit gebied, met de allesbepalende Jeker, die vroeger veel zichtbaarder en wijder vertakt was dan wat er nu te zien is, heel veel bijzondere panden zien. Aan vóór- én achterkant, is heel veel geschiedenis af te lezen, over het pand zelf, en over de permanente transformatie waaraan bijna alle oude panden onderhevig zijn. Het ‘lezen’ van een pand is een vak apart, idealiter aangevuld met archiefonderzoek, waarbij tegelijkertijd geconstateerd kan worden dat papieren archieven vaak minder betrouwbaar zijn dan de stenen archiefstukken. Als bouwhistoricus heeft Coen Eggen in 27 jaar in Maastricht ongeveer 430 panden onderzocht. Een bibliografie laat zien dat Eggen ook buiten Maastricht actief is.

Komende activiteiten

  • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 3 juli plaats.
  • 20 juli: Bouwhistorische rondgang door het Jekerkwartier onder leiding van bouwhistoricus Coen Eggen (volgeboekt).
  • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
  • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
  • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
  • Mogelijk kunnen wij dit jaar het opgeknapte monument ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18 onthullen.