Nieuwsbrief 2023 nr 11

Drinken: zitten of staan?
Algemene ledenvergadering
Fietsparkeren
Zonnekoning
Vuil
Schoon?
Rust
Iets te melden?
Komend

Staand drinkend

Zoals u mogelijk gemerkt heeft mag er sinds eind 2022 op een beperkte aantal terrassen in de stad ook staand -met het glas in de hand- tot 23.00 uur worden gedronken. Daarbij gaat het om een proef van 1 jaar waartoe de raad al eerder heeft besloten. In het Jekerkwartier nemen Café Forum en Café de Pieter deel aan de proef. Als die positief uitvalt is het de bedoeling die definitief te maken ook voor overige terrassen. Momenteel komt het eind van de pilot (eind september) in zicht. Nieuw element is het verzoek van de horeca om bij de afronding van de proef in de maanden juli t/m september ook de optie voor een latere sluiting mee te nemen: tot 02.00 uur gelijk met het algemene terrassluitingsuur. 
Alvorens dat toe te staan wil de gemeente eerst van ons weten wat de huidige ervaringen en effecten in de buurten zijn en hoe bewoners het verloop beoordelen. Wij vragen u daarom uw ervaringen bij de huidige proef met ons te delen en te mailen (info@bewonersjekerkwartier.nl). Vanzelfsprekend vertrouwelijk en uitsluitend voor intern (tijdelijk) gebruik. Op basis van uw reacties kunnen wij het algemene beeld en advies uit onze buurt overbrengen naar de gemeente.

Algemene Ledenvergadering

Onze leden bespreken op 3 juli de te actualiseren beleidsvisie. Spreekt u graag mee? Wordt dan lid en ontvang als alle andere leden tijdig de uitnodiging met stukken.

Wel fietsen, niet meer parkeren

Geparkeerde fietsten hinderen. De gemeente besloot het gebied waarin parkeren verboden is uit te breiden tot aan de singels. De E3-borden worden daartoe verplaatst naar de randen van het centrum:

Daarmee wordt naar wij hopen de overlast van geparkeerde fietsen in ons kwartier opgelost.

d’Artagnan

De ambities van de zonnekoning deden d’Artagnan aan de wal van ons kwartier sneuvelen. Hieraan besteedt het nieuwe Maastricht Museum aandacht.

Vuil en toekomst

Onze omgang met resten kan beter. De gemeente doet mee en formuleert een nieuw afvalbeleid dat per 1-1-2024 zal worden ingevoerd.
Zou het niet mooi zijn als een ambtenaar dagelijks komt kijken wat wij kwijt willen om dat direct uitgesorteerd mee te nemen?
Zo fraai zal het niet worden. De gemeente betrekt ons bij de plannen. Ten behoeve van de ontwikkeling van het Regionaal Beleidskader Huishoudelijke Grondstoffen zijn inwoners en belanghebbenden bevraagd. De uitkomsten van de in april gehouden wijkbijeenkomsten zijn ook in een verslag vastgelegd. Later dit jaar volgt een stadsronde.
Wie buiten deze nieuwsbrief dit dossier wil volgen bezoeke de site voor het afval.

Snel schoon?

Wordt onze lucht snel bevrijd van ongerechtigheden? De invoering van de milieuzone draagt bij. Gaat dat lukken? Als dat aan onze gemeenteraad ligt nog niet. Lees daarover de bijna raad-brede motie die op 27 juni wordt besproken (zie hierover ook de Limburger).

Peuken opgeruimd

Omwonenden van de universiteitsbibliotheek zien graag minder fietsen en peuken. De universiteit heeft daar begrip voor. Over acties en voornemens bericht de bibliotheek in de nieuwsbrief.

Rust en lezen

Aachen Airport vernieuwt de strip. Wij genieten van uitslapen en strips lezen de tuin. Zonder geluid, CO2, kerosinelozingen en meelezende Quatar-piloten.
Op 25 mei vragen wij tijdens de informatieavond over de ontwikkeling van een luchthavenbesluit hoe wij deze zalige toestand kunnen bestendigen. Een inwoner van Heugem pleit juist voor versnelde aanleg van een nieuwe baan. Dan neemt immers de ruimte voor Liège weer af en kan hij weer uitslapen en tuinlezen.
Hoe dat kan verklaart een milieudeskundige. Trek de Luikse startbaan door richting Maastricht. Die loopt over Heugem zodat Jekeraanwonenden er geen last van hebben.

Wie heeft de hoogste rustrechten?
Voorlopig wordt veel onderzoek verricht. Ergens in 2024 krijgen wij de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. Thuisraken in jargon en stukken kost zeker 1000 uur wist een belangstellende te melden. Gaat u een zienswijze indienen? Of sluiten we aan bij Alliantie pleinAIR Maastricht om de last te delen? Wij blijven vertrouwen op sluiting van MAA.

Voor op het nachtkastje

Schrikt u wel eens wakker? Tegen een nachtmerrie helpt een glas water. Bij ander ongerief belt u. Wie? Daarvoor maakte de gemeente een overzichtelijke lijst. Die kunt u printen en op uw nachtkastje leggen. Bedenk dat zo’n overzicht veroudert. De website biedt waarschijnlijk vollediger en bijgehouden informatie.

Komende activiteiten

  • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 3 juli plaats.
  • 20 juli: rondleiding voor beperkte groep langs het erfgoed van het Jekerkwartier onder leiding van bouwhistoricus Coen Eggen.
  • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
  • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
  • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
  • Mogelijk kunnen wij dit jaar het opgeknapte monument ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18 onthullen.