Nieuwsbrief 2023 nr 10

Bezoek uit Sint Pieter
Vertrek van Jeker naar Maas
Oude lucht
Burgers begroten
Omgevingskennis
Trek?
Oorleed
Komende activiteiten

Naar het paradijs?

Wie vanuit Sint Pieter ons kwartier wil bezoeken steekt bij Tapijn de zebra over. Dat eist geduld en snelheid. Wie op de knop voor groen drukt doet er goed aan enige meters terug te deinzen om niet al te veel gassen van langsrazend verkeer in te nemen. Als het licht eindelijk groen is spoedt de Jekerlustige zich naar de overkant. Om na een paar meter luid gewaarschuwd te worden dat de oversteektijd voorbij snelt.
Voorkomt ons kwartier zo te veel gasten? Kunnen wij de gemeente vragen ons gastvrijer te maken door het plaatsen van een sensor die andersvaliden tijd gunt levend de overkant te halen?

Van Jeker naar Maas

Conservatorium en toneelschool verhuizen naar landbouwbelang. Emilio Tuñon tekent aan de maas torens voor woningen en onderwijs.
Wie gaat tekenen voor de vrijkomende gebouwen in ons Jekerkwartier? Parken tegen hittestress en voor CO2-vang? Parkeerplaatsen voor toeristen? Woningen voor jonge gezinnen? Nieuwe bedrijven om oude industriële tijden te laten herleven?
Grijpt de gemeente kansen of gaat de markt aan de slag? Hoe kan onze vereniging participeren in deze transitie?

Oude lucht

Op 27 juni laat de Seniorenpartij bij motie weten dat schone lucht belangrijk is. Maar de milieuzone wordt naar de toekomst verwezen. Omdat ouderen daarvan niet lang de vruchten kunnen plukken?

Burgerbegroting

In ronde 2 van de Burgerbegroting wordt K€ 750 verdeeld over de in de eerste ronde geselecteerde 10 thema’s. U kunt deelnemen aan die verdeling.
In ronde 3 kunnen projecten worden ingediend. Heeft u een idee voor een “Jekerkwartier-project” dat dan kan worden uitgewerkt? Laat het ons weten.

Kennis en omgeving

Studerende buurtbewoners kennen het oer. Hun buren laten kennis niet meer formeel toetsen, maar blijven leergierig. En willen hun woonomgeving nog mooier maken en zo houden voor het nageslacht. Voor hen is OER omgevingseffectrapport. Zij weten dat daarin wordt gekeken naar meer dan alleen de milieueffecten zoals in het MER. Het OER dat voor de Omgevingsvisie Maastricht 2040 wordt opgesteld heet MOER. Dit weet u omdat u kennis nam van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie gemeente Maastricht.
Het bestuur van onze vereniging nodigt u van harte uit te participeren in het actualiseren van de huidige ‘Omgevingsvisie Maastricht 2040’.
Geniet u liever van de stad, dan kunt u erop vertrouwen dat BJK zich inzet om uw nakomelingen nog meer genot te bieden.

Trek

Bij bedekt weer werd Trek 16 mei opgetrokken, bij zon op 18 mei geopend. Generatoren en braderijen verrijkten de lucht. Aanwonenden werd een drankje aangeboden. Proost!

Nieuw evenementenbeleid

Het College van Burgemeester en Wethouders stelt de Gemeenteraad voor het evenementenbeleid te actualiseren. BJK ziet vooruitgang en plaatste kanttekeningen. Wie meer wil weten gaat naar de site van de gemeente of bekijkt de opname van de stadsronde.

Geluidsdruk en evenementen

Hebt u dubbele kozijnen, driedubbelglas, ruisonderdrukkende hoofdtelefoon dan wel gehoorbeschermende oordoppen? Aangeschaft om uw gehoor tegen evenementen te beschermen? U kunt dat allemaal per 1 januari 2024 verkopen omdat de gemeente vanaf die dag geluid bij evenementen maximeert (zie de Limburger of bijlage 2 bij Raadsvoorstel 34-2023).
Gaat u van de opbrengst een mooie geluidsinstallatie kopen?

Komende activiteiten

  • Informatieavond Waalse Kerk op 1 juni.
  • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 3 juli plaats.
  • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
  • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
  • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
  • Indien opgeknapt onthullen wij dit jaar nog het opgeknapte monument ter herdenking van de oorlogsvluchtelingen 14-18.