Ontwikkelingen KPN-gebouw

De gemeente gaf een omgevingsvergunning voor kleine appartementen in dit grote gebouw. Zeven omwonenden maakten bezwaar. Op 7 maart 2023 besloot de gemeente de vergunning in stand te laten. Alle stukken vind u hier.