Nieuwsbrief 2022 nr. 11

Lang bleef het droog en warm. Uw bestuur maakte desalniettemin deze nieuwsbrief. Wij hopen dat onderstaande berichten u verwarmen bij een verkoelend glas.

Buurtbemiddeling
Nazomertafel Buurtnetwerk Binnenstad
Lutherse kerk
KPN gebouw Achter de Minderbroeders
Stadspark en VVD
Onderzoek naar overlast
Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
Sint Pieterstraat
Riet de Wit

Aardige buren?

Wij leven in een aardige buurt met lieve buren. Toch kan het gebeuren dat wij elkaar hinderen en op eigen kracht geen oplossing meer vinden. Buurtbemiddeling kan dan helpen. Zie voor de mogelijkheden de site van Buurtbemiddeling Maastricht.

Nazomertafel Buurtnetwerk Binnenstad

Wij proefden het preuvenemint. En worden nu uitgenodigd voor de Nazomertafel die het Buurtnetwerk Binnenstad Maastricht op 21 september in de Lutherse Kerk organiseert. Een mooie gelegenheid om onze naaste buren uit de binnenstad te leren kennen. Zie voor informatie en aanmelden de site van het Buurtnetwerk Binnenstad Maastricht.

Lutherse kerk

De Lutherse kerk aan de Hondstraat stelt de deuren ook open voor culturele activiteiten. Een overzicht daarvan vindt u op de agenda van deze kerk.

KPN gebouw Achter de Minderbroeders

Voor verbouwing van dit gebouw tot 89 micro-appartementen vroeg Capricorn een omgevingsvergunning aan. De gemeente verstrekte de gevraagde vergunning op 1 augustus j.l. 
Binnen een termijn van zes weken (tot 12 september) kon hiertegen bezwaar worden gemaakt. Verschillende bewoners zouden daar gebruik van hebben gemaakt.  Eerder berichtten wij over de bezwaren tegen dit project van omwonenden en BJK. Bepleit werd meer afstemming op de omgeving qua woningen en bewoning (zie ons dossier en onze standpunten daarover). Net als andere buurtverenigingen wijst BJK op de risico’s en gevolgen van grootschalige bouwclusters met uitsluitend kleine wooneenheden in oude gebouwen of vrijvallende terreinen in de woonbuurten van de binnenstad.

Stilte in de Van Heylerhofflaan?

Omwonenden van het stadspark ervaren overlast door lawaai, rommel, plassen en poepen. RTV Maastricht meldt op 30 augustus dat de VVD pleit voor een stiltegebied in het stadspark:

De VVD wil het stadspark, of gedeelten ervan rondom de huizen, aanwijzen als stiltegebied. De regels voor geluidsoverlast moeten hier in ieder geval streng aangescherpt worden.
Bij de partij zijn meldingen binnengekomen dat er recent meerdere dagen overlast is geweest. VVD zegt rust in het park zeer belangrijk te vinden en dat de openbare leefbaarheid wordt aangetast als gebruikers bijvoorbeeld muziek veel te hard zetten.
De fractie stelt tevens aan het stadsbestuur voor rotte appels een parkverbod te geven, zodat alleen de mensen die het heel bont maken gestraft worden.

Helpt dit standpunt wonen aan het stadspark nog genoeglijker te maken? Wij hopen het.

Onderzoek naar overlast

De gemeente kent de opmerkingen van bewoners. Eerder berichtten wij al over de door de gemeente geplaatste borden die gebruikers van het park vragen zich te gedragen.
Om meer zicht te krijgen op aard, omvang en perceptie van de problemen wordt een onderzoek onder direct omwonenden gestart. Betrokkenen worden door de gemeente binnenkort hierover benaderd.

Huisvestingsverordening

De gemeenteraad heeft op 12 juli 2022 de Huisvestingsverordening vastgesteld. Hierin worden nadere regels gesteld bij de opkoop van woningen en toeristische verhuur.
Een woning met een WOZ-waarde van minder dan € 355.000 mag u na aankoop niet verhuren. Er zijn hierop uitzonderingen.
Toeristische verhuur wordt onderworpen aan registratie en meldplicht.
Wie verhuurt of koopt met het plan te verhuren doet er goed aan zich te informeren.
De Huisvestingsverordening en het raadsbesluit zijn te lezen door klikken van de links. 

Zero Emission Zone

Met Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) werkt de gemeente aan een schone, bereikbare binnenstad. Zo kunnen vrachtwagens en bestelbussen die rijden op fossiele brandstoffen vanaf 1 januari 2025 niet meer zomaar de binnenstad van Maastricht in. Dit heeft gevolgen voor ondernemers in de binnenstad, maar ook voor leveranciers of dienstverleners die in het centrum moeten zijn. Meer informatie geeft de de website van Maastricht bereikbaar.

Verkeer in Sint Pieterstraat

Al jaren wordt gesproken over regulering van het verkeer in de Sint Pieterstraat. De gemeente reserveerde geld voor een verkeersdrempel. Ook door corona is uitvoering telkens uitgesteld. Medio september vindt hierover een gesprek plaats met wethouder John Aarts. Wij hopen dit dossier vlot te trekken.

Afscheid van Riet de Wit

Weinig leden kennen het belang van Riet de Wit voor onze vereniging: zij was de drijvende kracht achter website en mailsysteem.
Riet is toe aan nieuwe uitdagingen en droeg taken en verantwoordelijkheden over. Onze voorzitter Marijke van Lierop nam begin september met een boeket afscheid.

Riet, bedankt!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *