Nieuwsbrief 2022 – nr. 9

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

  1. Inkom universiteit op het Tapijnterrein
  2. Wijkagent speciaal voor studenten
  3. Cijfers over onze buurt
  4. Ratten: bestrijden of vertroetelen?
  5. Terrassen
  6. Looiershof en golfen
  7. Openbaar vervoer in de binnenstad
  8. Samen tegen eenzaamheid
  9. Pierre Kemp wandeling

Inkom universiteit op het Tapijnterrein

Dit jaar start de Universiteit de INKOM 2022 van 22 t/m 26 augustus 2022

Er zijn activiteiten waar u mogelijk hinder van heeft. U kunt dat melden via 043-3885335 of via inkom@maastrichtuniversity.nl (gedurende de INKOM 24/7 te bereiken.)

Uitnodiging voor de buurt
Op vrijdag 26 augustus is er een Open Air Cinema waarbij de film ‘Grease’ getoond zal worden met  daarvoor een klein foodtrucks festival vanaf 18.00 uur op Tapijn.
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen of om een lekker hapje te eten. Toegang is uiteraard gratis.

Het volledige programma vind u hier.

Wijkagent speciaal voor studenten

Remco Arets is de wijkagent met als thema studenten. Hij is bereikbaar via het algemene nummer 0900 – 8844 (spoed) of in niet spoedeisende gevallen via het formulier.

Voor onze buurt (Jekerkwartier) is Patrick Spronken tijdelijk waarnemend wijkagent voor het Jekerkwartier. Hij stelt zich voor op een webpagina van de politie.
Daar kunt u ook lezen voor welke zaken en op welke wijze u contact kunt zoeken met de politie.

Cijfers over onze buurt

AlleCijfers.nl biedt op basis van publiek toegankelijke gegevens fraaie rapportages. Voor het Jekerkwartier biedt dit rapport mooie inkijkjes. Aardig om te zien hoe onze buren stemmen en wat onze huizen opbrengen.

Ratten: bestrijden of vertroetelen?

Wij zien steeds meer ratten. Die doen zich tegoed aan ons vuilnis of het eten dat wij ganzen geven.
De gemeente bestrijdt de ratten. Dierenvrienden bestrijden bestrijden, bijvoorbeeld door vallen onklaar te maken. De gemeente heeft niet altijd voldoende capaciteit bestrijden-bestrijders te bestrijden. Voor wie ratten hinderen is het een mooi bericht dat de gemeente zwaar blijft inzetten op bestrijding. Zelf kunnen wij de plaag kleiner maken door netjes met vuil om te gaan en ons eten zelf op te eten (zie ook de poster hierover in het park).

Terrassen

Wie zit niet graag op een terras in de buurt van het Pantheon in Rome of Parijs? Zo zitten toeristen graag op terrassen in de buurt van Maastrichtse basilieken.
Voor omwonenden zijn terrassen en hun gebruikers niet altijd prettig. Reden waarom daarover met horeca en gemeente afspraken worden gemaakt.
Voor de horeca is het verleidelijk die afspraken te schenden. Bewoners melden dat via de gemeente-app.
Melden is altijd goed om de gemeente zicht te geven op aard en omvang van overlast. In gesprekken met de gemeente en betrokkenen blijft uw bestuur zich inzetten voor een leefbare buurt.

Looiershof en golfen

Maakte u al de wandeling van de Grote Looiersstraat via Looiershof naar de Looiersgracht? En wil u die wandeling door dit prachtige deel van Maastricht ook andersom maken? Neem dan uw langste golfstick mee om de poort door het hek te openen.

Openbaar vervoer in de binnenstad

De tram is er niet en zal zeker in het Jekerkwartier niet komen. In het busvervoer vallen gaten. Omdat er geen vraag is, stelt de gemeente. Omdat er geen aanbod is, stellen reislustigen.
Buurtnetwerk Binnenstad en BJK wezen de gemeente op de gebrekkige voorzieningen. Helaas heeft dit tot nu toe niet tot verbeteringen van het OV in de binnenstad (Jekerkwartier en centrum-zuid) mogen leiden.
Bij brief van 25 juli laat wethouder John Aerts het volgende weten:

In het najaar van 2022 wordt gestart met de OV-studie van Maastricht-centrum. Nieuwe inzichten leiden mogelijk tot een herziening van buslijnen en –routes, al blijft het de vraag of ervanuit de wijk voldoende vraag is naar collectief busvervoer.

Samen met buurtnetwerk Binnenstad houdt uw bestuur dit dossier nauwlettend in de gaten.

Samen tegen eenzaamheid

U bent lid van onze mooie vereniging. U bent dus niet eenzaam. Mogelijk kent u in uw omgeving eenzamen. Wethouder Anita Bastiaans vraagt daarvoor aandacht:

Na de zomer besteedt de gemeente meer aandacht aan het thema eenzaamheid. Contactpersoon is Karin Martens (telefoon 043-3503131; Karin.martens@maastricht.nl)

Pierre Kemp wandeling

Maastricht had Pierre Kemp wat uit het oog verloren. Maar de literaire verenigingen zijn de dichter/schilder niet vergeten: zij eren Maastrichts grootste dichter met een wandeling door de binnenstad en Wyck. De Limburger bericht hierover op 1 augustus.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *