Nieuwsbrief 2022 – nr. 7

Vorige week hadden we voor het eerst sinds 3 jaar onze ALV. Dit was een goed bezochte en gezellige bijeenkomst. Tijdens deze ALV heeft het huidige bestuur weer een mandaat voor de komende 3 jaren gekregen. Ook zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd: Joof Schöpping is onze nieuwe secretaris en Jos Maes is als algemeen bestuurslid toegetreden. Wij zijn zeer verheugd dat ons bestuur nu uit 5 personen bestaat. In het najaar zullen er inhoudelijke ledenvergaderingen georganiseerd worden. Mocht u als lezer van deze nieuwsbrief geïnteresseerd raken in deze bijeenkomsten, meld u dan aan als lid van onze Bewonersvereniging Jekerkwartier via onze website: www.bewonersjekerkwartier.nl.

Deze nieuwsbrief behandelt de volgende onderwerpen:

 1. Feestelijkheden Pierre Kemp(park)
  1. Een nieuw uitzicht voor Pierre Kemp: donderdag 21 juli 16.00 – 17.30
  2. Pierre Kempwandeling – zondag 31 juli 11.00 – 13.00 uur
 2. Stand van zaken aanpak overlast Stadspark
 3. Parkeren en elektrische oplaadpalen
 4. Maastricht Bereikbaar
 5. Toeristische verhuur

1. FEESTELIJKHEDEN PIERRE KEMP(PARK)

A. Een nieuw uitzicht voor Pierre Kemp – donderdag 21 juli 16.00 – 17.30 uur locatie: St. Pieterskade bij beeld van Pierre Kemp

Feestelijke bijeenkomst i.v.m. herplaatsing beeldje Pierre Kemp met bijdragen van Wiel Kusters (Pierre Kemp Stichting) Jet van Aalst (Verenigde Literaire Activiteiten Maastricht) en Marijke van Lierop (BJK), plus muziek en toost. Ook wethouder Frans Bastiaens zal deze bijeenkomst opluisteren.

Op donderdag 21 juli is het 55 jaar geleden dat Pierre Kemp is overleden.
Dat leek het bestuur van de VLAM, BJK en de Pierre Kemp Stichting een mooie dag om een klein feestje te vieren rond het gedraaide en opgefriste beeldje van Pierre Kemp.

Voor de catering is het wel handig als we weten met hoeveel mensen we die middag zullen zijn. Vandaar het verzoek om u hiervoor aan te melden via info@bewonersjekerkwartier.nl  ovv feestelijkheden Pierre Kemp.

B. Pierre Kemp wandeling – zondag 31 juli 11.00 – 13.00 uur.    

Jet van Aalst, de voorzitter van VLAM, neemt u mee door Maastricht en Wyck aan de hand van zestien gedichten van de Maastrichtse dichter Pierre Kemp (1886-1967).

Laat u verrassen door zijn mooiste poëzie bij de plekken in de wijk waar hij gewoond en gewerkt heeft. De wandeling is een kans bij uitstek om kennis te maken met de dichter die zoveel speelse en originele gedichten schreef.

Aanmelden en reserveren: info@vlammaastricht.nl
Deelname: € 10,- persoon (inclusief de wandelbrochure “Pierre Kemp. Nobel oud kind” en 1 consumptie). Vooraf betalen op rekening VLAM: NL05RABO0361922388 o.v.v. wandeling 31 juli
Startpunt van de wandeling en tijdstip: Centre Céramique, Ingang Plein 1992, 11.00-13.00 uur

ACHTERGROND
Het beeldje van Pierre Kemp in het Pierre Kemppark staat er opgeschoond en fris bij. Het gedicht De la musique avant toute chose is weer te lezen, onder de naam Pierre Kemp en zijn jaartallen staat nu DICHTER en de handtekening van de beeldhouwer Rob Stultiens is in de rand gegraveerd. Het meest opvallend is dat het beeldje 180° is gedraaid.  Een lange historie is hieraan voorafgegaan.

Sinds 2013 heeft de VLAM zich ingespannen om het beeld van Pierre Kemp en het kunstwerk ‘100 jaar sociaaldemocratie’ te laten opknappen.
In 2019 werd op initiatief van de Pierre Kemp Stichting een brede commissie opgericht met het ambitieuze plan van het Pierre Kemppark een poëziepark te maken. In de commissie zat de Universiteitsbibliotheek, de Universiteit Maastricht, de Bewonersvereniging Jekerkwartier en de VLAM.
Gedurende enige jaren zijn er diverse inspanningen gepleegd. Helaas zonder gewenst resultaat.

In 2020 kwamen de VLAM, de Pierre Kemp Stichting en de Bewonersvereniging Jekerkwartier in actie. Daar de gemeente Maastricht op zwart zaad zat, besloten we de kosten te delen. Daarmee ging de gemeente akkoord en wij vroegen eind 2021 een offerte aan bij de firma Schutz in Eijsden. Het beeldje van Pierre Kemp staat op dezelfde plek aan de Sint Pieterskade, wat verscholen tussen het groen, maar het is 180° gedraaid, zodat Pierre Kemp op mooie dagen naar al die mooie meisjes kan kijken die zich in het gras neervlijen.

2. STAND VAN ZAKEN AANPAK OVERLAST STADSPARK

De parkregisseur geeft een overzicht van de stand van zaken:

 1. Een tijdelijk definitief bord vervangt de matrixborden en wordt in week 28 of 29 bij vijf verschillende toegangspaden geplaatst:

  1. De toon is bewust vriendelijk gehouden. Voor de duidelijkheid zijn er 2 pictogrammen in opgenomen.
  2. Waar snorren, fietsen en lawaai maken verboden is, wordt over alcohol gezwegen. Daar is bewust voor gekozen. Alcoholgebruik wordt gedoogd totdat dat overlast geeft.
  3. Ervaringen zullen leren of deze borden -in combinatie met handhaving- voldoen.
 2. Elke ochtend horen handhavers de orde van de dag. Waarnemingen worden vastgelegd, zo nodig met de identiteit van overlastgevers. Boa’s zijn tot 22:30 actief (in het weekend soms tot 01:00 uur). Daarna is de politie aan zet.
 3. Een afdeling van de gemeente werkt aan de opzet van een onderzoek onder omwonenden. Dat moet een beter beeld geven van de ervaren overlast. Bijzonderheden hierover volgen.
 4. De gemeente gaat jongeren via Instagram benaderen. Deskundigen zeggen dat je daarmee de doelgroep het beste bereikt.
 5. Regelmatig is er overleg met Universiteit, Zuyd Hogeschool, LVO (middelbaar onderwijs) en studentenverenigingen.
 6. Drugsoverlast valt onder de politie. Nu het stadspark geen ’hotspot’ is, wordt daaraan vooralsnog geen extra aandacht geschonken.
 7. Andere groepen overlastgevenden brengt de gemeente in kaart. Mogelijke interventies worden met deskundigen (bijvoorbeeld Trajekt) uitgewerkt.

Waar incidenten door Boa’s worden geregistreerd blijft het van belang dat bewoners ook eigen waarnemingen melden, bijvoorbeeld via de gemeenteapp. Alle registraties helpen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de overlast (wanneer, waar, soort overlast). En dat helpt bij evaluatie en bijstellen van beleid.

BJK meldt groeiende hinder van ratten. De parkregisseur bespreekt dit met zijn collega’s.
Het bestrijden van de ratten in het stadspark wordt bemoeilijkt: dagelijks worden de geplaatste rattenvallen in de vijver gevonden. Kennelijk zijn er mensen die deze aanpak saboteren!

3. PARKEREN EN ELEKTRISCHE OPLAADPALEN 

 1. Afhankelijk waar een laadpaal staat, moet iemand betalen of in bezit zijn van een geldige parkeervergunning voor het parkeren. Aanvullend moet altijd het laadtarief betaald worden.
  1. Staat een laadpaal in een vergunninghouderzone dan mag er alleen geladen worden in combinatie met een geldige parkeervergunning.
  2. In het Jekerkwartier zijn bijna alle betaalde parkeerplaatsen ook toegankelijk voor vergunninghouders. Op deze zogenoemde combi-parkeerplaatsen mag bij een laadpaal geparkeerd worden door zowel bezoekers als vergunninghouders.
  3. Er zijn enkele stroken, zoals: voor de Coöp op de Sint Pieterstraat, het Academieplein en onderaan de Tongerstraat waar een parkeervergunning niet geldig is. Mocht hier een laadpaal komen, is deze alleen bedoeld voor bezoekers.
 2. Het is niet toegestaan om als niet-vergunninghouder te parkeren (en op te laden) bij een laadpaal in een vergunninghouderzone.

Op de website van de gemeente staat sinds kort ook informatie over verschillende parkeersituatie. Onder het kopje “parkeren bij openbare laadpaal” staat dezelfde informatie. Hier is ook meer informatie over het parkeren in Maastricht te vinden.

4. MAASTRICHT BEREIKBAAR

Op de website van Maastricht Bereikbaar staan allerlei wetenswaardigheden over zowel de evenementen in Maastricht als ook acties over bv. het bevorderen van fietsen (doe ‘t #posifiets!). Zie www.maastrichtbereikbaar.nl

5. TOERISTISCHE VERHUUR

Inspraak reactie BJK:   Onderdeel “Toeristische verhuur” nieuwe “Huisvestingverordening” annex het “Onderzoek Huisvesting verordening dd. 28 juni 2022

Sinds 2017 (brief dd. 19 december 2017) zetten wij ons actief in voor maatregelen ter vermindering van de toenemende toeristische druk op onze woonbuurten en de explosieve groei van de toeristische woningverhuur. Bij voortduring hebben wij sindsdien gepleit voor een specifieke beheerregeling en adequate handhaving. Essentieel om scheefgroei van de toeristische woningverhuur tegen te kunnen gaan en de negatieve effecten en overlast voor de woonbuurten te verhinderen.

Zie voor gehele tekst:
https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/07/04/inspraak-reactie…ting-verordening/

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *