Nieuwsbrief 2022 – nr. 9

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

 1. Inkom universiteit op het Tapijnterrein
 2. Wijkagent speciaal voor studenten
 3. Cijfers over onze buurt
 4. Ratten: bestrijden of vertroetelen?
 5. Terrassen
 6. Looiershof en golfen
 7. Openbaar vervoer in de binnenstad
 8. Samen tegen eenzaamheid
 9. Pierre Kemp wandeling

Inkom universiteit op het Tapijnterrein

Dit jaar start de Universiteit de INKOM 2022 van 22 t/m 26 augustus 2022

Er zijn activiteiten waar u mogelijk hinder van heeft. U kunt dat melden via 043-3885335 of via inkom@maastrichtuniversity.nl (gedurende de INKOM 24/7 te bereiken.)

Uitnodiging voor de buurt
Op vrijdag 26 augustus is er een Open Air Cinema waarbij de film ‘Grease’ getoond zal worden met  daarvoor een klein foodtrucks festival vanaf 18.00 uur op Tapijn.
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen of om een lekker hapje te eten. Toegang is uiteraard gratis.

Het volledige programma vind u hier.

Wijkagent speciaal voor studenten

Remco Arets is de wijkagent met als thema studenten. Hij is bereikbaar via het algemene nummer 0900 – 8844 (spoed) of in niet spoedeisende gevallen via het formulier.

Voor onze buurt (Jekerkwartier) is Patrick Spronken tijdelijk waarnemend wijkagent voor het Jekerkwartier. Hij stelt zich voor op een webpagina van de politie.
Daar kunt u ook lezen voor welke zaken en op welke wijze u contact kunt zoeken met de politie.

Cijfers over onze buurt

AlleCijfers.nl biedt op basis van publiek toegankelijke gegevens fraaie rapportages. Voor het Jekerkwartier biedt dit rapport mooie inkijkjes. Aardig om te zien hoe onze buren stemmen en wat onze huizen opbrengen.

Ratten: bestrijden of vertroetelen?

Wij zien steeds meer ratten. Die doen zich tegoed aan ons vuilnis of het eten dat wij ganzen geven.
De gemeente bestrijdt de ratten. Dierenvrienden bestrijden bestrijden, bijvoorbeeld door vallen onklaar te maken. De gemeente heeft niet altijd voldoende capaciteit bestrijden-bestrijders te bestrijden. Voor wie ratten hinderen is het een mooi bericht dat de gemeente zwaar blijft inzetten op bestrijding. Zelf kunnen wij de plaag kleiner maken door netjes met vuil om te gaan en ons eten zelf op te eten (zie ook de poster hierover in het park).

Terrassen

Wie zit niet graag op een terras in de buurt van het Pantheon in Rome of Parijs? Zo zitten toeristen graag op terrassen in de buurt van Maastrichtse basilieken.
Voor omwonenden zijn terrassen en hun gebruikers niet altijd prettig. Reden waarom daarover met horeca en gemeente afspraken worden gemaakt.
Voor de horeca is het verleidelijk die afspraken te schenden. Bewoners melden dat via de gemeente-app.
Melden is altijd goed om de gemeente zicht te geven op aard en omvang van overlast. In gesprekken met de gemeente en betrokkenen blijft uw bestuur zich inzetten voor een leefbare buurt.

Looiershof en golfen

Maakte u al de wandeling van de Grote Looiersstraat via Looiershof naar de Looiersgracht? En wil u die wandeling door dit prachtige deel van Maastricht ook andersom maken? Neem dan uw langste golfstick mee om de poort door het hek te openen.

Openbaar vervoer in de binnenstad

De tram is er niet en zal zeker in het Jekerkwartier niet komen. In het busvervoer vallen gaten. Omdat er geen vraag is, stelt de gemeente. Omdat er geen aanbod is, stellen reislustigen.
Buurtnetwerk Binnenstad en BJK wezen de gemeente op de gebrekkige voorzieningen. Helaas heeft dit tot nu toe niet tot verbeteringen van het OV in de binnenstad (Jekerkwartier en centrum-zuid) mogen leiden.
Bij brief van 25 juli laat wethouder John Aerts het volgende weten:

In het najaar van 2022 wordt gestart met de OV-studie van Maastricht-centrum. Nieuwe inzichten leiden mogelijk tot een herziening van buslijnen en –routes, al blijft het de vraag of ervanuit de wijk voldoende vraag is naar collectief busvervoer.

Samen met buurtnetwerk Binnenstad houdt uw bestuur dit dossier nauwlettend in de gaten.

Samen tegen eenzaamheid

U bent lid van onze mooie vereniging. U bent dus niet eenzaam. Mogelijk kent u in uw omgeving eenzamen. Wethouder Anita Bastiaans vraagt daarvoor aandacht:

Na de zomer besteedt de gemeente meer aandacht aan het thema eenzaamheid. Contactpersoon is Karin Martens (telefoon 043-3503131; Karin.martens@maastricht.nl)

Pierre Kemp wandeling

Maastricht had Pierre Kemp wat uit het oog verloren. Maar de literaire verenigingen zijn de dichter/schilder niet vergeten: zij eren Maastrichts grootste dichter met een wandeling door de binnenstad en Wyck. De Limburger bericht hierover op 1 augustus.

Rede bij de her-onthulling van het beeld van Pierre Kemp

Marijke van Lierop, Pierre Kemp park, 21 juli 2022

Kunst in de openbare ruimte…….. Sinds september 2018 is de Bewonersvereniging Jekerkwartier betrokken bij een initiatief tot herinrichting van het Pierre Kemppark. Het was vanuit de participanten de bedoeling om in dit deel van het stadspark een poëzie of dichterspark te ontwikkelen. Helaas is dat niet gelukt. Maar wie weet wat niet is, kan nog komen….

De gemeente nam in 2019 de positie in om geen actief beleid te voeren op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Wellicht is er een hoopvolle ontwikkeling aanstaande waarover zo dadelijk meer. 

Wat wel gelukt is om samen met de VLAM en de Pierre Kemp stichting vanuit particulier initiatief het beeld van Pierre Kemp te laten opknappen en zijn blik op het park te richten. 

Kunst is tenslotte een belangrijke inspiratiebron. Kunst in de openbare ruimte is ook zuurstof voor het geestelijk welbevinden van veel mensen. 

Vandaag herdenken we de 55ste sterfdag van Pierre Kemp. Toevallig valt deze samen met de 79egeboortedag van dichter Hans van de Waarsenburg. Het kunstwerk “Eeuw”, dat gemaakt is door Fons Lemmens met een gedicht van Hans vd Waarsenburg staat hier vlakbij in het park. Dit werk is in 1990 aan de gemeente aangeboden ter gelegenheid van de viering van 100 jaar sociaaldemocratie. Gelukkig is het na enige aansporing gelukt om dit kunstwerk door de gemeente weer in oude glorie te laten herstellen met het originele rode rozenperk. Een hoopvolle ontwikkeling. Het rode rozenperk is een integraal onderdeel van het kunstwerk. Symbolisch voor het rode hart van de kunstenaars en de sociaaldemocratie. 

Hoop dus voor kunst in de openbare ruimte! 

Nieuwsbrief 2022 – nr. 8

Positief fiets Parkeren: #posifiets

Fietsen is positief. Voor de gezondheid van de fietser. En voor de gezondheid en de gemoedsrust van andere bewoners en bezoekers van de stad. Gebruik van de fiets kent ook nadelen. Parkeren op de stoep hindert rolstoelers. Fietsenden zitten niet enkel elkaar maar ook andere verkeersdeelnemers toenemend in de weg. Fietsen verwezen. Nieuwe voorzieningen zijn duur.

Door het programma #Posifiets zoekt onze gemeente wegen om fietsen in goede banen te leiden.

Zo kun je fietslabels per mail bestellen bij Gitta Starremans. (Gitta.starremans@zuid-limburg-bereikbaar.nl). In de Kapoenstraat leidde gebruik daarvan tot een opmerkelijk succes:

Bewoners helpen verder door de eigen fiets te gebruiken zonder anderen te hinderen. En door overlast door andermans fietsen te melden (zie over melden onze informatie daarover). Een melding over een hinderlijk geparkeerde fiets wordt doorgestuurd naar Handhaving. Die hecht een waarschuwing aan de fiets en verwijdert die later.

Melden van overlast

Melden van overlast (bv. fietsen, vuilnis, ratten, geluid, …) gaat via de gemeente App. Velen raken gefrustreerd omdat terugkoppeling tegenvalt. Toch blijft het van het grootste belang overlast te melden. De gemeente richt haar beleid immers in op geleide van het aantal meldingen. Meld dus dingen waar u last van hebt of waar u zich aan ergert altijd. Reken er echter niet op dat er meteen een oplossing wordt geboden. Echter, niet melden betekent dat er ook niets geregistreerd wordt. En dan blijft de overlast bestaan.

Vuilniszakken

Vuilniszakken bewaren wij thuis tot de dag van ophalen. Wij zien steeds vaker dat onze buren daarop niet kunnen wachten. Die zakken worden dan een prooi voor ratten die -mede door onze omgang met vuilnis- zich vermenigvuldigen.

Meld een te vroeg aan de straat geplaatste! zak. Dan kan het zijn dat handhaving in zo’n zak op zoek gaat naar gegevens van de vervuiler die dan wordt beboet.

Pierre Kemp

Op donderdag 21 juli werd het opgeknapte en omgedraaide beeld van Pierre Kemp opnieuw onthuld. Wiel Kusters (Stichting Pierre Kemp), Marijke van Lierop (BJK) en Jet van Aalst (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht) spraken vol vuur. Peter Severijns speelde saxofoon. Wethouder Frans Bastiaans gaf acte de présence. Hij kreeg de opdracht zich in te spannen om van het Pierre Kemppark een literaire ontmoetingsplaats te maken. Onder de ongeveer 60 gasten waren bekende dichters aanwezig. Bijzonder was de komst van Marijke Stultiens-Thunissen, de vrouw van beeldhouwer Rob Stultiens die het beeld destijds maakte en in 2002 overleed.

De zon bleef weg, de engeltjes staakten het plassen, drank smaakte, muziek gaf leven.
Pierre Kemp beschreef dat in zonniger omstandigheden zo:

Toen ik die boog daar had geürineerd
en ik het zonlicht erin ving, prees ik intens,
ver van de wijsheid, die mij was geleerd:
Wat schoon kristal is er toch in de mens!
En in extase voor het lieflijke geluid:
Welk een muziek gaat van de mens toch uit!

Mogelijk heeft een enkele aanwezige na afloop van de plechtigheid het struweel opgezocht….

Achter het hek: Looiershof

Lopend van de Tribunal door de Looiersgracht passeert u een hek dat vragen stelt. Is die fraai opgeknapte stadsmuur achter het hek langs te lopen? Het hek lijkt enkel te passeren door wie er achter woont.

U wilt uw gasten dat mooie stukje Maastricht tóch laten zien? Dat kan. Loop door naar de Grote Looiersstraat en betreedt ter hoogte van nummer 22  het terrein van de oude vermicellifabriek. Loop door tot aan het eerste hek. Daardoor ziet u de Verwerhoek. Sla linksaf om langs de muur walmuur naar de Looiersgracht te lopen. Daar komt u het hek dat uw belangsteling wekte opnieuw tegen. U ziet ook een knop om dat hek te openen. U kunt een ervaring rijker bevrijd teruglopen naar de Tribunal.

Nieuw uitzicht voor beeld Pierre Kemp

Uit: VIA (De Limburger 20-7-2022)

De beeltenis van de Maastrichtse dichter Pierre Kemp (1886-1967) ter hoogte van de Sint Pieterskade blikt vanaf donderdag 21 juli richting het stadspark.

Na 36 jaar is het beeldje omgedraaid. „Zodat Kemp eindelijk de mooie studentes kan zien die zich bij mooi weer in het gras neervlijen”, aldus de Pierre Kemp Stichting, de Bewonersvereniging Jekerkwartier en de Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht. Zij hebben de draai mogelijk gemaakt.

Het gedraaide beeldje wordt om 16.00 uur onthuld, begeleid door een toespraak, gedichten en muziek.

Nieuwsbrief 2022 – nr. 7

Vorige week hadden we voor het eerst sinds 3 jaar onze ALV. Dit was een goed bezochte en gezellige bijeenkomst. Tijdens deze ALV heeft het huidige bestuur weer een mandaat voor de komende 3 jaren gekregen. Ook zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd: Joof Schöpping is onze nieuwe secretaris en Jos Maes is als algemeen bestuurslid toegetreden. Wij zijn zeer verheugd dat ons bestuur nu uit 5 personen bestaat. In het najaar zullen er inhoudelijke ledenvergaderingen georganiseerd worden. Mocht u als lezer van deze nieuwsbrief geïnteresseerd raken in deze bijeenkomsten, meld u dan aan als lid van onze Bewonersvereniging Jekerkwartier via onze website: www.bewonersjekerkwartier.nl.

Deze nieuwsbrief behandelt de volgende onderwerpen:

 1. Feestelijkheden Pierre Kemp(park)
  1. Een nieuw uitzicht voor Pierre Kemp: donderdag 21 juli 16.00 – 17.30
  2. Pierre Kempwandeling – zondag 31 juli 11.00 – 13.00 uur
 2. Stand van zaken aanpak overlast Stadspark
 3. Parkeren en elektrische oplaadpalen
 4. Maastricht Bereikbaar
 5. Toeristische verhuur

Lees verder

Inspraak reactie BJK: Onderdeel “Toeristische verhuur” nieuwe “Huisvestingverordening” annex het “Onderzoek Huisvesting verordening

Maastricht, 28 juni 2022

Sinds 2017 (brief dd 19 december 2017) zetten wij ons actief in voor maatregelen ter vermindering van de toenemende toeristische druk op onze woonbuurten en de explosieve groei van de toeristische woningverhuur. Bij voortduring  hebben wij sindsdien gepleit voor een specifieke beheerregeling en adequate handhaving. Essentieel om scheefgroei van de toeristische woningverhuur tegen te kunnen gaan en de negatieve effecten en overlast voor de woonbuurten te verhinderen. Lees verder