NIEUWSBRIEF 2022 – nr. 6

Het is gelukt om nogmaals een wandeling gevelstenen te organiseren. De mensen die op de wachtlijst stonden, zijn benaderd. Wat blijkt: er zijn nog enkele plaatsen vrij. Dus mocht u kunnen en willen, meld u aan. Deelname is gratis voor leden BJK. Niet-leden betalen 5€. Duur ca 1,5 uur. Afsluiting met een drankje op terras bij mooi weer, anders binnen.

 • Datum:       donderdagmiddag 9 juni ’22
 • Start:          15.30 uur
 • Aanmelden: info@bewonersjekerkwartier.nl ovv deelname wandeling 09/06/22

Andere punten waarover we u graag willen informeren:

 1. Boek en Bib: goede buren?
 2. Milieuzone
 3. Stadspark: Kemp en kristal
 4. Feestelijkheden Pierre Kemp(park)
  1. Een nieuw uitzicht voor Pierre Kemp
  2. Pierre Kempwandeling
 5. JekerKlassiek: zondagmiddag 12 juni ’22
 6. Fietsparkeren
 7. Algemene Ledenvergadering: ALV
 8. KPN-gebouw

1. BOEK EN BIB: GOEDE BUREN?

Van een boek geniet je. Zoals goede buren van elkaar genieten. Als goede buur nodigde de Universiteitsbibliotheek bewoners van het Jekerkwartier uit. Alice Maris, Carin Klompen en Odin Essers lieten ons op 16 mei zien hoe hun Universiteitsbibliotheek de academische vorming ondersteunt. Met boeken natuurlijk. Maar ook met speelgoed en hightech. In de makerspace leren studenten en docenten met de laatste opnametechnieken voor podcasts en videoproducties werken. Zij gebruiken de raspberry pi om te programmeren. Het bijna 90 jaar oude Lego helpt om gedachten en invallen op een moderne manier uit te werken. Als studiestress stijgt biedt het mindfulnest ontspanning.

Jaloers of verbaasd confronteerden wij de moderne bibliotheek met herinneringen aan de eigen studententijd. Worden jongelui nu te veel verwend?

De bijzondere verzamelingen spraken velen meer aan. De oude Jezuïeten collectie vormt daar met meer dan 250.000 banden de basis van. Deze collectie is vrijwel geheel ontsloten en wordt verder gedigitaliseerd. Interesse? Zie https://library.maastrichtuniversity.nl/resources/special-collections/.

Rond de bibliotheek ontmoeten studenten uit de hele wereld bewoners van het Jekerkwartier. Dat is mooi en soms lastig. De Universiteitsbibliotheek doet veel  om overlast vóór te zijn. Met vragen, opmerkingen of suggesties kun je tijdens openingstijden -ook in de avonduren- bellen met 043 3884819 of mailen naar ub-gebouwenbeheer@maastrichtuniversity.nl.

2. MILIEUZONE

Zoals bekend heeft er op 10 mei jl. een Stadsronde plaatsgevonden. Tijdens deze Stadsronde, georganiseerd door Milieudefensie en Buurtbalans, hebben veel mensen hun zorgen en wensen uitgesproken. Hieronder treft u de links aan van 2 artikelen in De Limburger over dit onderwerp en de inspreeknotitie van BJK.

3. STADSPARK: KEMP EN KRISTAL

Kemp staat in het stadspark. Dit monument krijgt op 21 juli een feestje. Het monument bevat Kemps lofzang op het schoon kristal dat de mens produceert. In extase raakt hij voor het lieflijk geluid van het klateren. Buurtbewoners en passanten denken hier anders over. Naast overlast door muziek, afval en handel in en gebruik van middelen geeft plassen enkel ongerief. De gemeente heeft daarvoor begrip en plaatste op 31 mei niet ver van Kemp’s zuil een plaszuil. Wildplassen wordt zo gericht plassen, en daarmee nog hinderlijker.

Op verzoek van buurtbewoners en bewonersvereniging is het monument voor plassers op 3 juni weggehaald. Het ook geplaatste matrixbord met aanwijzingen voor gebruik van het park blijft staan.

Mocht u overlast ervaren, dan is het wenselijk dat u hiervan melding maakt bij de gemeente. Alle meldingen worden verzameld. Op die manier krijgt de gemeente een overzicht van hetgeen er allemaal speelt in het Stadspark en wat de aard en frequentie van de overlast is. Zie:  https://bewonersjekerkwartier.nl/leefbaarheid/

Als eerder gemeld (nieuwsbrief 5 punt 2) blijven wij in gesprek met de gemeente.

4. FEESTELIJKHEDEN PIERRE KEMP(PARK)

Op donderdag 21 juli is het 55 jaar geleden dat Pierre Kemp is overleden.
Dat leek het bestuur van de VLAM, een mooie dag om een klein feestje te vieren rond het gedraaide en opgefriste beeldje van Pierre Kemp.

A. Een nieuw uitzicht voor Pierre Kemp – donderdag 21 juli 16.00 – 17.30
Feestelijke bijeenkomst i.v.m. herplaatsing beeldje Pierre Kemp met bijdragen van Wiel Kusters (Pierre Kemp Stichting) Jet van Aalst (Verenigde Literaire Activiteiten Maastricht) en Marijke van Lierop (BJK), plus muziek en toost.

B. Pierre Kemp wandeling  – zondag 31 juli 11.00 – 13.00 uur
Een wandeling aan de hand van zijn gedichten door Wyck o.l.v. Jet van Aalst.             Start: Centre Céramique. Organisatie, aanmelden enz. via de VLAM.

5. JEKERKLASSIEK – ZONDAGMIDDAG 12 JUNI

Wij willen u graag attenderen op onderstaand bericht dat wij onlangs mochten ontvangen:

Zondagmiddag 12 juni….open tuin Lang Grachtje….JekerKlassiek.                                  Om 14.30 uur en 15.30 uur  treedt op het Crossbone Collective…vijf trombonisten!

Komt dat zien, komt dat horen…in onze prachtige tuin.

6. FIETSPARKEREN

Zoals u wellicht heeft gezien, worden er overal in de stad fietsparkeerplaatsen gerealiseerd. Zo ook in het Jekerkwartier. De bedoeling is dat fietsen die niet in de daarvoor bestemde fietsparkeerplaatsen geplaatst staan, worden verwijderd. U ziet al op diverse plaatsen de borden met teksten die hierop wijzen. Vandaag, vrijdag 3 juni, stond er een uitgebreid artikel in De Limburger over dit onderwerp. Zie: https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/06/02/maastricht-gaat-…-stad-nu-echt-op/

Mocht u suggesties hebben voor locaties waar u graag fietsparkeerplaatsen zou willen zien, laat ons dat weten via info@bewonersjekerkwartier.nl ovv fietsparkeerplaatsen. Dan nemen wij dat op met de gemeente.

7. ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Wij willen onze leden herinneren aan de ALV op maandagavond 27 juni a.s. U krijgt nog nadere informatie over het programma. Maar deze herinnering is vooral bedoeld om u aan te melden, voor het geval u dat nog niet gedaan heeft.

Wij hopen deze avond die naast het formele, procedurele aspect vooral een informeel karakter zal hebben, velen van u te ontmoeten.

8. KPN-GEBOUW

De omwonenden van het KPN-gebouw die zich georganiseerd hebben in het BOK hebben ook de gemeenteraad benaderd met het verzoek in te grijpen en de projectontwikkelaar Capricorn op te dragen over een aangepast plan tot overeenstemming met de buurt te komen. Kernpunten van dat plan zijn een betere verkeers- en parkeeroplossing en een verbreed woningprogramma met ook grotere woningen. Gewacht wordt op de reactie van de gemeente op het bestreden ingediende plan: de uitsluitend 89 kleine 1 kamer units en de problematische verkeers- en omgevingsconsequenties daarvan.                                                                               Zie voor de inhoud van de brief aan de gemeenteraad:                          https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/04/29/aangescherpte-be…le-jekerkwartier/

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *