Overzicht nieuwsbrieven 2021 – 2022

Nieuwsbrief 2022 – nr. 4

5. INFORMATIE OMBOUW KPN-GEBOUWMET 89 (1 KAMER) UNITS  

Zoals bekend is er op 23 februari een 2e informatieavond gehouden. De plannen voor de ombouw met uitsluitend kleine woonunits zijn praktisch hetzelfde gebleven. Weliswaar is het aantal units iets verlaagd van 99 naar 89 maar de plan opzet is verder niet gewijzigd.   Zonder de mix met (middel) grote meerkamer woningen waar de buurt om heeft gevraagd. En ook zonder enige (auto) parkeer/verkeersvoorziening op eigen terrein. Het BOK (Bewoners Overleg KPN) acht het plan niet acceptabel en heeft aangegeven zich ertegen te blijven verzetten.

De presentatie en het verslag van die avond kunt u vinden via: www.capricorncapital.nl/jeker-project-maastricht

Zie voor de brief van de omwonenden aan de gemeenteraad: https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/03/06/bok-brief-aan-gemeenteraad-en-college-bw-maastricht-d-d-02-03-22/

Zie voor brief BJK aan gemeenteraad: https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/03/08/brief-aan-de-gemeenteraad-en-het-college-van-bw-maastricht-d-d-08-03-22/

Zie voor het artikel in De Limburger:   https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/03/09/plan-voor-89-nieuwe-appartementen-in-stil-stukje-in-hartje-maastricht-is-dat-niet-te-veel/

De Partij van de Arbeid heeft vragen over dit project gesteld aan het college van B&W. Zie voor deze vragen  https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/03/24/pvda-vragen-over…-hogeschool-zuyd/

-.-.-.-.-

Nieuwsbrief 2022 – nr. 3

1. HERONTWIKKELING KPN-GEBOUW Sint Bernardusstraat/A.O. Minderbroeders

In eerdere nieuwsbrieven informeerden wij u over het plan van projectontwikkelaar Capricorn, voor ombouw van het KPN-gebouw tot wooncomplex met ca 100 kleine micro/mini woonunits.  Inmiddels zijn er 2 informatiebijeenkomsten voor direct omwonenden geweest en heeft Capricorn een aanvraag voor bouwvergunning ingediend bij de gemeente. Zie voor de presentatie van de 2e informatiebijeenkomst:

https://www.capricorncapital.nl/jeker-project-maastricht

De omwonenden hebben zich verenigd in het BOK (Bewoners Overleg KPN). Zij hebben geprobeerd om Capricorn tot andere gedachten te brengen en zij willen graag als participanten in het project betrokken worden. Capricorn wil van deze participatie niets weten. Zij hebben de aanvankelijke plannen ietsje bijgesteld: van 99 wooneenheden naar 89 wooneenheden. Dit is nog steeds volstrekt onacceptabel. De extreem hoge concentratie met ca 90 kleine units voor student georiënteerde bewoners is een te grote belasting voor de kleinschalige woonomgeving. Ook omdat hier ook al de nodige andere panden zijn “verkamerd” voor studentenhuisvesting.  Zo’n overconcentratie gaat de draagkracht van de Sint Bernardusstraat /AO Minderbroeders en omgeving ver te boven en zal het woonklimaat in de hele omgeving verstoren.

De bewoners staan positief tegenover een rehabilitatie met woningen maar alleen met een aan de buurt aangepast woningprogramma.  Met minder en grotere woningen zoals voor doorstroming van oudere bewoners.

Overeenkomstig onze visie staat BJK volstrekt achter de bewoners in hun eis tot aanpassing van het woningprogramma. Ook staan wij achter de brief die BOK naar gemeenteraad en college van B&W Maastricht gestuurd heeft. Samen met VBM (Vrienden Binnenstad Maastricht) heeft BJK een brief naar de gemeenteraad gestuurd waarin we zeggen dat we volledig achter de wensen van BOK staan en dat we hun acties om de plannen aan te passen steunen.

-.-.-.-.-.

Nieuwsbrief 2022 – nr. 1

3. PARTICIPATIE WONINGBOUW KPN-GEBOUW SINT BERNARDUSSTRAAT

Vorige nieuwsbrief (2021 nr. 10) informeerden wij u over het plan van projectontwikkelaar Capricorn, voor ombouw van het KPN-gebouw tot wooncomplex met ca 100 kleine micro/mini woonunits. Voor de omwonenden is dat plan volstrekt onacceptabel. De extreem hoge concentratie met ca 100 kleine units voor student georiënteerde bewoners is een te grote belasting voor de kleinschalige woonomgeving. Ook omdat hier ook al de nodige andere panden zijn “verkamerd” voor studentenhuisvesting.  Zo’n overconcentratie gaat de draagkracht van de Sint Bernardusstraat /AO Minderbroeders en omgeving ver te boven en zal het woonklimaat in de hele omgeving verstoren.

De bewoners staan positief tegenover een rehabilitatie met woningen maar alleen met een aan de buurt aangepast woningprogramma.  Met minder en grotere woningen zoals voor doorstroming van oudere bewoners. De ontwikkelaar zou bereid zijn te onderzoeken in hoeverre aanpassing (nog) mogelijk zou kunnen zijn. Maar het blijft een onzeker pad.

Overeenkomstig onze visie staat ook BJK volstrekt achter de bewoners in hun eis tot aanpassing van het woningprogramma.  In onze bijdrage aan de Omgevingsvisie gaven wij aan “geen” verdringing van (vaste) bewoning en “geen” monocultuur van studenten, alleenstaanden en/of ouderen” te willen.  De bewoners hebben zich georganiseerd in het BOK (Bewoners Overleg KPN). Zij kunnen onze en uw steun goed gebruiken; zoals door deelname aan de handtekeningenlijst.

Meld u aan voor de handtekeninglijst en nadere info op hun email adres:  overlegkpn@gmail.com. Dan wordt met u contact opgenomen.

Het is belangrijk voor de toekomst van het Jekerkwartier het huidige plan bijgesteld te krijgen en woningen te realiseren waar onze buurt wel behoefte aa

-.-.-.-

Nieuwsbrief 2021 – nr. 10

2. WONINGBOUW KPN-GEBOUW SINT BERNARDUSSTRAAT

 Afgelopen zaterdag 4 december heeft de projectontwikkelaar Capricorn, in een bijeenkomst voor de omwonenden, haar rehabilitatieplannen voor het KPN-gebouw gepresenteerd. Dit gemeentelijk monument wil men ombouwen tot wooncomplex: ca 100 kleine éénkamerappartementen binnen het bestaande gebouw. Micro en mini units; variërend van ca 20—50 m2, voor pas afgestudeerden/starters (jonge professionals).

Zo’n ombouw van het monumentale KPN-complex tot woningbouw biedt extra kansen voor de omgeving. Echter het intensieve eenzijdige woningprogramma met uitsluitend kleine appartementen voor studentgeoriënteerde bewoners is voor de omwonenden onacceptabel. De omwonenden spraken zich fel uit tegen de hoge concentratie van de ca 100 kleine appartementen; leidend tot een overconcentratie die de draagkracht van de Sint Bernardusstraat en omgeving ver te boven gaat en tot grote problemen zal leiden. De bewoners willen een aanpassing van het woningprogramma aan de behoefte in buurt door inpassing van grotere woningen. De ontwikkelaar gaf aan dat nader willen te onderzoeken.

Zie voor de presentatie van het plan en het verslag van de bijeenkomst:

www.capricorncapital.nl/jeker-project-maastricht

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *