NIEUWSBRIEF 2022 – NR. 3

Het zijn roerige tijden. Leek het de goede kant op te gaan met de coronamaatregelen, is het ineens oorlog in Europa. Het is ongelooflijk dat dit kan gebeuren. Gelukkig is er sprake van een stevige eensgezindheid tegen deze agressor. Het einde lijkt nog niet in zicht. Dit kan alleen maar verliezers opleveren. Schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld schreef speciaal voor de Volkskrant het gedicht Een krijgszuchtige tijd naar aanleiding van de Russische aanval op Oekraïne.                                                                                        Zie https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/03/04/een-krijgszuchtige-tijd/

Onze bewoners van het Jekerkwartier willen wij graag informeren over de volgende punten.

  1. Herontwikkeling KPN-gebouw Sint Bernardusstraat/A.O. Minderbroeders
  2. Sphinx-debatcentrum – lijsttrekkersdebat 9 maart van 17.00 – 21.30 uur
  3. Bewonersinformatie

1. HERONTWIKKELING KPN-GEBOUW Sint Bernardusstraat/A.O. Minderbroeders

In eerdere nieuwsbrieven informeerden wij u over het plan van projectontwikkelaar Capricorn, voor ombouw van het KPN-gebouw tot wooncomplex met ca 100 kleine micro/mini woonunits.  Inmiddels zijn er 2 informatiebijeenkomsten voor direct omwonenden geweest en heeft Capricorn een aanvraag voor bouwvergunning ingediend bij de gemeente. Zie voor de presentatie van de 2e informatiebijeenkomst:

https://www.capricorncapital.nl/jeker-project-maastricht

De omwonenden hebben zich verenigd in het BOK (Bewoners Overleg KPN). Zij hebben geprobeerd om Capricorn tot andere gedachten te brengen en zij willen graag als participanten in het project betrokken worden. Capricorn wil van deze participatie niets weten. Zij hebben de aanvankelijke plannen ietsje bijgesteld: van 99 wooneenheden naar 89 wooneenheden. Dit is nog steeds volstrekt onacceptabel. De extreem hoge concentratie met ca 90 kleine units voor student georiënteerde bewoners is een te grote belasting voor de kleinschalige woonomgeving. Ook omdat hier ook al de nodige andere panden zijn “verkamerd” voor studentenhuisvesting.  Zo’n overconcentratie gaat de draagkracht van de Sint Bernardusstraat /AO Minderbroeders en omgeving ver te boven en zal het woonklimaat in de hele omgeving verstoren.

De bewoners staan positief tegenover een rehabilitatie met woningen maar alleen met een aan de buurt aangepast woningprogramma.  Met minder en grotere woningen zoals voor doorstroming van oudere bewoners.

Overeenkomstig onze visie staat BJK volstrekt achter de bewoners in hun eis tot aanpassing van het woningprogramma. Ook staan wij achter de brief die BOK naar gemeenteraad en college van B&W Maastricht gestuurd heeft. Samen met VBM (Vrienden Binnenstad Maastricht) heeft BJK een brief naar de gemeenteraad gestuurd waarin we zeggen dat we volledig achter de wensen van BOK staan en dat we hun acties om de plannen aan te passen steunen.

2. SPHINX DEBATCENTRUM – locatie Muziekgieterij

Op dinsdag 22 februari vond er een debat plaats over ‘Van wie is de stad?’. Dit was het eerste debat in een reeks van 4 bijeenkomsten. BJK werd vertegenwoordigd door Henk van de Voort. Het was een geslaagde avond met een goede opkomst. Zie ook:

https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/02/26/maastrichtenaren-in-debat-in-uitverkochte-sphinx-ik-voel-me-een-indiaan-in-mijn-eigen-stad/

Lijsttrekkersdebat 9 maart

Aangezien er binnenkort gemeenteraadsverkiezingen zijn, willen we u ook attenderen op het lijsttrekkersdebat dat CMM in samenwerking met RTV Maastricht organiseert 9 maart a.s. in de Muziekgieterij. Vanwege het groot aantal deelnemende politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen is gekozen voor twee debatsessies.

Aan het eerste debat van 17.00 – 18.45 uur nemen deel

SAB, Liberale partij Maastricht, Groep Gunther, RE:SET, M:OED, Christen Unie, Volt, Partij voor de Dieren, Maastricht Voortuit, FvD en Lijst20.

Aan het tweede debat van 19.30 – 21.15 uur nemen deel 

CDA, SPM, Groen Links, D’66, VVD, PvdA, PVM, PVV, SP, 50PLUS, Maastrichtse Ondernemers Partij.

Gratis entreebewijzen kan men aanvragen via link https://bit.ly/3LODmqC

3. BEWONERSINFORMATIE

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners geïnformeerd worden omtrent het reilen en zeilen van zaken in het Jekerkwartier. BJK wil graag hierover communiceren, echter dat doen we vrijwel uitsluitend digitaal. Als men op de hoogte wil blijven, dan is het zaak om geabonneerd te zijn op onze Nieuwsbrief

Wij willen u verzoeken om deze Nieuwsbrief aan uw buren of andere betrokkenen in het Jekerkwartier door te geven. Of hen te adviseren zich aan te melden voor de Nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Jekerkwartier.

Dat kan via onze website: www.bewonersjekerkwartier.nl.

Lid worden kan natuurlijk ook! Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 15 per persoon per jaar. Aanmelden gaat eveneens via de website! 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *