NIEUWSBRIEF 2022 – NR. 1

Het nieuwe jaar is begonnen. Na de kerstvakantie mogen de kinderen (basisschool en voortgezet onderwijs) weer naar school. Laten we hopen dat dit de voorbode is van verdere versoepelingen en dat we geleidelijk aan ons sociale leven kunnen hervatten. Dat ziekenhuizen niet langer vrijwel uitsluitend voor coronapatiënten moeten zorgen maar dat ook andere patiënten weer de zorg kunnen krijgen die ze zo hard nodig hebben.

Wat natuurlijk ook buitengewoon positief is, is dat we nu een nieuw kabinet hebben. Een kabinet waar onze wethouder Vivianne Heijnen staatssecretaris wordt. Wij willen haar van harte feliciteren en wensen haar heel veel succes met deze fantastische benoeming.

Hieronder de punten waarover we als bewonersvereniging u graag willen informeren.

  1. Terrassen deze winter open
  2. Openbaar vervoer: busdiensten
  3. Participatie woningbouw KPN-gebouw Sint Bernardusstraat/A.O. Minderbroeders
  4. Verdere bewonersinformatie

1. TERRASSEN DEZE WINTER OPEN

In onze nieuwsbrief 2021 nr. 10 informeerden wij u over het initiatief van de horecaondernemers van het Vrijthof, Markt en OLV-plein. Zij hadden de gemeente verzocht de jaarlijkse “wintersluiting” van de plein en straatterrassen, de terrasvrijeperiode (9 jan-15 feb) het komende jaar te laten vervallen. Na peiling bij diverse bewonersorganisaties werd de gemeente meegedeeld dat de bewoners binnenstad vasthouden aan de “wintersluiting”.   Echter, de gemeente (college + gemeenteraad) heeft besloten het economisch belang toch eenmalig voorrang te geven zodat dit jaar de terrassen open mogen blijven. Dit uiteraard alleen als de lockdown opgeheven wordt, en de horeca weer open mag. Alles dus in afwachting van de landelijke maatregelen.

2. OPENBAAR VERVOER: BUSDIENSTEN

We willen u graag attenderen op de presentatie over het busvervoer in de binnenstad waaronder het Jekerkwartier.

https://buurtnetwerkbinnenstad.nl/wp-content/uploads/Presentatie_Bezwaar_Opheffen_Buslijnen-_Centrum.pdf

Verder willen we u doorgeven dat buslijn 4 met ingang van maandag 3 januari weer via de oude route over het Vrijthof, Bouillonstraat en Tongersestraat zal rijden.  Arriva zal dit communiceren richting de reizigers.

3. PARTICIPATIE WONINGBOUW KPN-GEBOUW SINT BERNARDUSSTRAAT

Vorige nieuwsbrief (2021 nr. 10) informeerden wij u over het plan van projectontwikkelaar Capricorn, voor ombouw van het KPN-gebouw tot wooncomplex met ca 100 kleine micro/mini woonunits. Voor de omwonenden is dat plan volstrekt onacceptabel. De extreem hoge concentratie met ca 100 kleine units voor student georiënteerde bewoners is een te grote belasting voor de kleinschalige woonomgeving. Ook omdat hier ook al de nodige andere panden zijn “verkamerd” voor studentenhuisvesting.  Zo’n overconcentratie gaat de draagkracht van de Sint Bernardusstraat /AO Minderbroeders en omgeving ver te boven en zal het woonklimaat in de hele omgeving verstoren.

De bewoners staan positief tegenover een rehabilitatie met woningen maar alleen met een aan de buurt aangepast woningprogramma.  Met minder en grotere woningen zoals voor doorstroming van oudere bewoners. De ontwikkelaar zou bereid zijn te onderzoeken in hoeverre aanpassing (nog) mogelijk zou kunnen zijn. Maar het blijft een onzeker pad.

Overeenkomstig onze visie staat ook BJK volstrekt achter de bewoners in hun eis tot aanpassing van het woningprogramma.  In onze bijdrage aan de Omgevingsvisie gaven wij aan “geen” verdringing van (vaste) bewoning en “geen” monocultuur van studenten, alleenstaanden en/of ouderen” te willen.  De bewoners hebben zich georganiseerd in het BOK (Bewoners Overleg KPN). Zij kunnen onze en uw steun goed gebruiken; zoals door deelname aan de handtekeningenlijst.

Meld u aan voor de handtekeninglijst en nadere info op hun email adres:  overlegkpn@gmail.com. Dan wordt met u contact opgenomen.

Het is belangrijk voor de toekomst van het Jekerkwartier het huidige plan bijgesteld te krijgen en woningen te realiseren waar onze buurt wel behoefte aan heeft.


4. VERDERE BEWONERSINFORMATIE

Hierbij enkele interessante RIB’s (RaadsInformatieBrief)

En enkele interessante artikelen in De Limburger:

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners geïnformeerd worden het reilen en zeilen van zaken in het Jekerkwartier. BJK wil graag hierover communiceren, echter dat doen we vrijwel uitsluitend digitaal. Als men op de hoogte wil blijven, dan is het zaak om geabonneerd te zijn op onze Nieuwsbrief

Wij willen u verzoeken om deze Nieuwsbrief aan uw buren of andere betrokkenen in het Jekerkwartier door te geven. Of hen te adviseren zich aan te melden voor de Nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Jekerkwartier. Dat kan via onze website:    www.bewonersjekerkwartier.nl.

Lid worden kan natuurlijk ook! Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 15 per persoon per jaar. Aanmelden gaat eveneens via de website! 
Met vriendelijke groet, haw pin,
namens het bestuur BJK,
Marijke van Lierop, voorzitter.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *