Nieuwsbrief 2021 – nr. 10

De Coronaontwikkelingen blijven nog steeds zorgelijk en het OMT schijnt te adviseren de huidige maatregelen niet te versoepelen. De meesten van ons wachten nog op de boosterprik en blijven voorzichtig. Dat is ook te merken aan de drukte in de stad: die is minder dan vorig jaar. Het blijft oppassen geblazen!

Hieronder ziet u de actuele zaken waarover we u graag willen informeren.

  1. Pierre Kemppark – beeld van Pierre Kemp opgeknapt
  2. Woningbouw KPN-gebouw Sint Bernardusstraat
  3. Coronanieuws
    1. Horeca-initiatief: intrekken “terrassen wintersluiting 2022 (jan/feb)”
  4. Openbaar Vervoer (vervallen bushaltes lijn 9)
  5. Verdere bewonersinformatie

1. PIERRE KEMPPARK – BEELD VAN PIERRE KEMP

Het beeld van Pierre Kemp is schoongemaakt, de letters van het gedicht zijn ‘bewerkt’ en onder zijn naam en jaartallen zijn de letters DICHTER gezet. Voorts is de naam van beeldhouwer Rob Stultiens is in het beeld gegrafeerd. Verder is het beeld gedraaid zodat Pierre Kemp naar de mensen in het park kan kijken.                                                            Dit alles is gebeurd op initiatief van de VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht) in samenwerking met de Stichting Pierre Kemp en BJK. Het ziet er prachtig uit. U moet beslist eens gaan kijken!

Begin 2022 zal er een feestelijke bijeenkomst gehouden worden. De datum is afhankelijk van de coronamaatregelen en het weer. U wordt t.z.t. daarvoor via deze nieuwsbrief uitgenodigd.

2. WONINGBOUW KPN-GEBOUW SINT BERNARDUSSTRAAT

 Afgelopen zaterdag 4 december heeft de projectontwikkelaar Capricorn, in een bijeenkomst voor de omwonenden, haar rehabilitatieplannen voor het KPN-gebouw gepresenteerd. Dit gemeentelijk monument wil men ombouwen tot wooncomplex: ca 100 kleine éénkamerappartementen binnen het bestaande gebouw. Micro en mini units; variërend van ca 20—50 m2, voor pas afgestudeerden/starters (jonge professionals).

Zo’n ombouw van het monumentale KPN-complex tot woningbouw biedt extra kansen voor de omgeving. Echter het intensieve eenzijdige woningprogramma met uitsluitend kleine appartementen voor studentgeoriënteerde bewoners is voor de omwonenden onacceptabel. De omwonenden spraken zich fel uit tegen de hoge concentratie van de ca 100 kleine appartementen; leidend tot een overconcentratie die de draagkracht van de Sint Bernardusstraat en omgeving ver te boven gaat en tot grote problemen zal leiden. De bewoners willen een aanpassing van het woningprogramma aan de behoefte in buurt door inpassing van grotere woningen. De ontwikkelaar gaf aan dat nader willen te onderzoeken.

Zie voor de presentatie van het plan en het verslag van de bijeenkomst:

www.capricorncapital.nl/jeker-project-maastricht

3. CORONANIEUWS

 Voor de Corona ontwikkelingen en maatregelen na 19 december zullen we de bekende “Corona presentatie” van het Kabinet komende week moeten afwachten. Zie voor nadere informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen

A.  Horeca-initiatief: intrekking “terrassen wintersluiting 2022 (jan/feb)”Horecaondernemers van het Vrijthof, Markt en OLV-plein hebben de gemeente verzocht de jaarlijkse “wintersluiting” van de plein en straatterrassen, de terrasvrijeperiode (9 jan-15 feb) het komende jaar te laten vervallen.

Samen met andere buurtorganisaties van de Binnenstad hebben wij het college laten weten dat de bewoners van de binnenstad zo’n voorstel afwijzen.  Voor de bewoners is de “wintersluiting” een essentiële bijzondere rustperiode voor hun stad aan het begin van het jaar.  Een belangrijk jaarlijks momentum van rust en bezinning, die we net als bij de vele andere “vaste” bijzondere -zoals o.a. de feestdagen- periodes intact laten zoals bedoeld. Zeker ook gezien de loyale bewonersmedewerking aan de Coronaterrassen het afgelopen jaar en het vertrouwen over en weer.

We zijn benieuwd naar de beslissing van het College en de gemeenteraad aanstaande dinsdag 14 december.

4. OPENBAAR VERVOER (vervallen bushaltes lijn 9)

Wij hebben in vorige nieuwsbrief onze teleurstelling uitgesproken dat onze drie centrale bushaltes van lijn 9 door Arriva opgeheven worden en dat lijn 9 niet meer door onze buurt rijdt. Dit zonder enige reële compensatie. Hierover hebben we, samen met de buurtnetwerken Kommelkwartier en Binnenstad, inmiddels ook overleg gevoerd met wethouder Krabbendam die dit ook zorgelijk vindt. Lastig is dat het busvervoer een verantwoordelijkheid van de provincie is met Arriva als uitvoerder. Ook belemmert het uiterst geringe aantal gebruikers van deze buslijn een haalbare oplossing.                          Er wordt nu nogmaals overlegd met Arriva en provincie over alternatieven waarvoor wij aanvullende voorstellen hebben gedaan: onder meer om de nieuwe lijn 12 ook via het Jekerkwartier te laten lopen.

We informeren u -zoals u van ons gewend bent- over het vervolg via onze nieuwsbrief, maar we willen u er wel op wijzen dat het geen simpele problematiek is.

5. VERDERE BEWONERSINFORMATIE

 Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners geïnformeerd worden het reilen en zeilen van zaken in het Jekerkwartier. BJK wil graag hierover communiceren, echter dat doen we vrijwel uitsluitend digitaal. Als men op de hoogte wil blijven, dan is het zaak om geabonneerd te zijn op onze Nieuwsbrief.

Wij willen u verzoeken om deze Nieuwsbrief aan uw buren of andere betrokkenen in het Jekerkwartier door te geven. Of hen te adviseren zich aan te melden voor de Nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Jekerkwartier. Dat kan via onze website: www.bewonersjekerkwartier.nl.

Lid worden kan natuurlijk ook! Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 15 per persoon per jaar. Aanmelden gaat eveneens via de website!

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *